Tag prosument

UE rozszerza zerowy VAT na prosumentów
News

UE rozszerza zerowy VAT na prosumentów

Kolejne kraje UE wprowadzają zerowy VAT dla prosumentów instalujących systemy fotowoltaiczne, w tym Niemcy, Irlandia, Rumunia i Austria. To element pakietów legislacyjnych mających na celu stymulowanie gospodarki i rozwoju OZE.

21.12.2023