News

Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE: Nowe możliwości dla biznesu energii odnawialnej

Autor Ida Nowak
Ida Nowak05.03.20249 min.
Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE: Nowe możliwości dla biznesu energii odnawialnej
banner

Grant OZE to świetna okazja dla firm energetycznych, wspólnot mieszkaniowych i inwestorów indywidualnych, aby zainwestować wodnawialne źródła energii. Ten nowy program, oferujący dotacje sięgające nawet 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę dla budynków wielorodzinnych, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że do stycznia 2024 r. złożono już 3689 wniosków na kwotę ponad 269 mln zł, a 2486 umów opiewających na 175 mln zł zostało podpisanych.

Grant OZE - szansa na dotacje do 50% na fotowoltaikę

Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami w odnawialne źródła energii mają obecnie świetną okazję, aby skorzystać z atrakcyjnego programu dotacyjnego OZE. W ramach tego rządowego programu o nazwie grant OZE, można uzyskać dofinansowanie nawet do 50% kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. To niepowtarzalna szansa na zmniejszenie początkowych nakładów związanych z przejściem na zieloną energię.

Program dofinansowania OZE jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a jego wdrożeniem zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z założeniami, wsparcie finansowe może pokryć połowę wydatków na zakup, montaż lub modernizację instalacji fotowoltaicznych na wspólnotach mieszkaniowych, blokach zarządzanych przez spółdzielnie oraz innych budynkach wielorodzinnych.

Fundamentalnym celem tego grantu OZE jest wspieranie rozwoju zrównoważonych źródeł energii oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski. To kluczowy krok w kierunku realizacji unijnych zobowiązań dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych i przekształcania gospodarki w bardziej ekologiczną.

Atrakcyjne wsparcie finansowe dla inwestorów

Nie trzeba być ekspertem ekonomicznym, aby dostrzec olbrzymie korzyści płynące z przystąpienia do grantu OZE. Pokrycie połowy nakładów inwestycyjnych na nowoczesne instalacje fotowoltaiczne oznacza zdecydowanie krótszy okres zwrotu z tej inwestycji. Według wyliczeń resortu rozwoju, przy założeniu wyprodukowania energii o wartości ok. 30 tys. zł rocznie, okres ten może wynosić zaledwie około 4 lat.

To niezwykle atrakcyjna perspektywa, gdyż inwestycje w odnawialne źródła nie tylko przynoszą wymierne oszczędności finansowe w długim okresie, ale również pozwalają na niezależność energetyczną i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Szczególnie w obliczu rosnących cen energii elektrycznej i wyzwań związanych ze zmianami klimatu, takie rozwiązania zyskują na znaczeniu.

Zasady dofinansowania instalacji OZE w blokach i domach

Jakie konkretnie wymogi należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie paneli fotowoltaicznych w ramach grantu OZE? Jednym z kluczowych warunków jest lokalizacja instalacji. Wniosek OZE może dotyczyć wyłącznie budynków wielorodzinnych, zarządzanych przez wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych), towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz spółki prawa handlowego. Co więcej, wnioski mogą składać również osoby fizyczne będące właścicielami takich nieruchomości.

Istotna jest również skala inwestycji. Dotacja OZE może zostać przeznaczona albo na zakup, montaż i budowę nowej instalacji fotowoltaicznej, albo na modernizację istniejącej, w wyniku której moc zainstalowana wzrośnie co najmniej o 25%. Kwalifikowane są również koszty niezbędnej infrastruktury związanej z instalacją OZE.

"Program grantowy OZE to świetna okazja dla tych wszystkich, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, lecz do tej pory powstrzymywały ich wysokie koszty początkowe. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony rządu, ta bariera została znacząco obniżona" - komentuje ekspert z branży OZE.

Warto również pamiętać, że możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE została wydłużona do połowy 2026 roku. Oznacza to, że inwestorzy mają jeszcze sporo czasu, by skorzystać z tej atrakcyjnej oferty. Warto się jednak pospieszyć, gdyż pula środków jest ograniczona do 448 mln zł i projekty są finansowane według kolejności zgłoszeń.

Czytaj więcej: Gazprom wnosi pozew przeciwko holenderskiemu Gasunie o bankructwo.

Miliony złotych już przyznane w ramach grantu OZE

Zainteresowanie programem dotacyjnym OZE od samego początku przerosło oczekiwania. Wystarczy spojrzeć na najnowsze statystyki opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tylko do stycznia 2024 r. złożono aż 3689 wniosków OZE na łączną kwotę dofinansowania sięgającą 269,3 mln zł. W tym samym okresie resort podpisał 2486 umów wsparcia na kwotę 174,6 mln zł. Co więcej, do końca stycznia wypłacono już 423 granty o wartości 19,1 mln zł.

Te imponujące liczby jasno pokazują, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu mechanizmy finansowania w obszarze energii odnawialnej. Decydując się na instalację fotowoltaiczną przy wsparciu dotacji OZE, inwestorzy mogą nie tylko obniżyć swoje koszty operacyjne i stać się niezależnymi od niestabilnych cen energii, ale również przyczynić się do budowania bardziej zrównoważonej i ekologicznej gospodarki.

 • Do końca stycznia 2024 r. złożono 3689 wniosków o grant OZE
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania OZE to 269,3 mln zł
 • Podpisano 2486 umów wsparcia na kwotę 174,6 mln zł
 • Wypłacono już 423 granty o wartości 19,1 mln zł

Reasumując, dynamiczny wzrost liczby wniosków obrazuje jak bardzo potrzebny był program dotacyjny OZE. Świadczy to również o rosnącej świadomości ekologicznej Polaków oraz ich zrozumieniu dla konieczności transformacji energetycznej. Popularność dotacji napanele fotowoltaiczne jest dowodem na to, że społeczeństwo jest gotowe na zmiany w kierunku większej zrównoważoności.

Kto może starać się o grant OZE na panele słoneczne?

Zdjęcie Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE: Nowe możliwości dla biznesu energii odnawialnej

Katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie OZE jest stosunkowo szeroki. Przede wszystkim są to różnego rodzaju zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych, takich jak wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), towarzystwa budownictwa społecznego oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Ale na tym lista potencjalnych beneficjentów się nie kończy. Grant OZE mogą także otrzymać spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, o ile są właścicielami nieruchomości wielorodzinnej. To bardzo dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, którzy planują wdrożenie zielonej energii we własnych kamienicach czy apartamentowcach. Każdy podmiot spełniający kryteria określone przez program, ma szansę na atrakcyjne wsparcie finansowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant OZE
Wspólnoty mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe
Jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
Towarzystwa budownictwa społecznego
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
Spółki prawa handlowego
Osoby fizyczne będące właścicielami budynków wielorodzinnych

Dzięki tak szerokiemu katalogowi kwalifikujących się podmiotów, dotacja na panele fotowoltaiczne może zostać wykorzystana przez ogromną rzeszę inwestorów z całej Polski. To z pewnością jeden z czynników przyczyniających się do tak dużej popularności programu.

Wymogi projektowe instalacji OZE kwalifikujących się do wsparcia

Choć grant OZE ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, to jednak nie każda instalacja fotowoltaiczna kwalifikuje się do dofinansowania. Kluczowym warunkiem techniczny jest zainstalowana moc instalacji OZE. Konkretnie, wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko inwestycji polegających na budowie nowej instalacji lub modernizacji istniejącej, w wyniku której moc zainstalowana wzrośnie co najmniej o 25%.

To istotna wytyczna dla wszystkich przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych, planujących staranie się o dotację OZE. Oznacza ona bowiem, że nie wszystkie drobne modernizacje, niewiążące się z realnym przyrostem mocy, będą kwalifikować się do dofinansowania. Dla potencjalnych beneficjentów może to stanowić pewne ograniczenie.

 • Wniosek OZE może dotyczyć:
  • Budowy nowej instalacji fotowoltaicznej
  • Modernizacji istniejącej instalacji, w wyniku której moc zainstalowana wzrośnie co najmniej o 25%

Z drugiej jednak strony, nałożony warunek przyrostu mocy gwarantuje, że dofinansowanie OZE zostanie przeznaczone na projekty rzeczywiście zwiększające udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. To kluczowy aspekt dla realizacji celów środowiskowych i transformacji energetycznej kraju, będących fundamentalnym założeniem programu grantów OZE.

Rola operatora BGK w realizacji programu dotacji OZE

Sprawną realizacją programu dotacyjnego OZE zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę operatora i bezpośredniego realizatora przedsięwzięcia. To właśnie do BGK należy składać wszystkie wnioski o dofinansowanie oraz wymaganą dokumentację projektową.

Należy jednak pamiętać, że środki na realizację grantu OZE pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego Polska otrzymała fundusze od Unii Europejskiej. Prefinansowanie wypłaty dotacji będzie natomiast zapewnione przez Polski Fundusz Rozwoju.

Sam resort rozwoju oszacował, że łączna wartość inwestycji objętych wsparciem w ramach dotacji OZE może sięgnąć niemal 350 mln zł. Tak ogromne zaangażowanie środków jest wymiernym dowodem na determinację rządu we wdrażaniu strategii zielonej transformacji i odchodzenia od paliw kopalnych.

Jak na razie resort nie planuje żadnych zmian w zasadach przyznawania grantów OZE. Obecne wytyczne określające warunki uzyskania wsparcia wydają się wystarczająco przejrzyste i atrakcyjne dla inwestorów. Czas pokaże czy uda się wykorzystać cały zakładany budżet programu.

Podsumowanie

Program dotacyjny OZE to doskonała okazja dla inwestorów, by obniżyć koszty realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych sięgające nawet 50% wartości inwestycji pozwala na znaczące skrócenie okresu zwrotu i szybsze osiągnięcie korzyści finansowych. Złożenie wniosku OZE jest procesem przystępnym dla szerokiego grona podmiotów - od wspólnot mieszkaniowych, przez spółdzielnie, po osoby fizyczne.

Szybko rosnąca liczba podpisanych umów i wypłaconych już grantów OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten mechanizm wsparcia wśród polskich inwestorów. To doskonała wiadomość z perspektywy transformacji energetycznej i zwiększania udziału zielonych źródeł w miksie energetycznym kraju. Skorzystanie z atrakcyjnych dotacji OZE może być pierwszym krokiem do budowy niezależności energetycznej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły