News

Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii: co to oznacza dla przemysłu?

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński22.01.20247 min.
Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii: co to oznacza dla przemysłu?
banner

Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii, co oznacza istotne wsparcie dla rozwoju branży magazynowania energii w Europie. EIT InnoEnergy i Demeter Investment Managers zainwestują 500 mln euro w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców kluczowych dla produkcji baterii. Celem funduszu jest między innymi przyspieszenie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i zbudowanie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw surowców na Starym Kontynencie. Fundusz ma pomóc także projektom we wczesnej fazie rozwoju, dzięki czemu europejski przemysł bateryjny otrzyma istotne wsparcie.

Założenie funduszu na surowce do baterii

EIT InnoEnergy i Demeter Investment Managers ogłosiły utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego o nazwie EBA Materials Fund. Będzie on dysponować kapitałem w wysokości 500 mln euro, który zostanie przeznaczony na wsparcie projektów związanych z pozyskiwaniem surowców do produkcji baterii w Europie.

Inicjatywa ta wpisuje się w cele nowo przyjętego przez Unię Europejską Aktu o Surowcach Krytycznych (Critical Raw Materials Act), mającego na celu zmniejszenie zależności importowej Europy w zakresie kluczowych minerałów wykorzystywanych przy produkcji baterii.

Fundusz inwestycyjny pomoże zdywersyfikować europejskie łańcuchy dostaw surowców takich jak lit, nikiel, kobalt, mangan czy grafit. Pozwoli to zwiększyć odporność sektora bateryjnego na zakłócenia w światowym handlu tymi komponentami.

Dodatkowo inwestycje przyczynią się do rozwoju ekologicznych metod wydobycia i przerobu surowców zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie małych projektów górniczych

Według słów Diego Pavii, dyrektora generalnego EIT InnoEnergy, EBA Materials Fund skupi się nie tylko na dużych, dojrzałych projektach wydobywczych. Organizacja ta zamierza przeznaczyć znaczną część kapitału na mniejsze inicjatywy, znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.

Pavia podkreślił, że dzięki temu możliwe będzie szybsze zwiększenie produkcji surowców w Europie. Inwestycje w projekty górnicze w początkowej fazie stworzą bowiem szansę na ekspansję w przyszłości. Dotyczy to wydobycia zarówno w krajach UE, jaki i w krajach będących jej partnerami surowcowymi, np. Kanadzie, Namibii, Argentynie.

Powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii

Zdaniem ekspertów powstanie nowego funduszu wpisuje się w działania już podjęte na poziomie UE. Najważniejszą z nich jest utworzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (European Battery Alliance).

Jest to platforma współpracy pomiędzy Komisją Europejską, państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami przemysłowymi. Głównym celem Sojuszu jest budowa silnej, innowacyjnej i zrównoważonej gospodarki bateryjnej w Europie.

W praktyce Sojusz ma stymulować badania naukowe, wspierać transfer wiedzy do biznesu oraz ułatwić dostęp do finansowania. Takie działania mają pomóc w przezwyciężaniu problemów związanych m.in. z pozyskaniem surowców, na co odpowiedzią jest wspomniany nowoutworzony fundusz EBA Materials.

Europejskie gigafabryki baterii

Eksperci podkreślają, że inwestycje we wczesne stadium projektów górniczych są niezbędne, by zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu. Kluczowe znaczenie dla neutralności klimatycznej Starego Kontynentu będzie miała transformacja sektora transportu w kierunku pojazdów elektrycznych.

Tymczasem realizacja tej wizji, przewidującej także budowę kilkunastu gigafabryk ogniw bateryjnych na terenie UE, będzie możliwa jedynie przy zabezpieczeniu stabilnych dostaw surowców. Stąd ogromna waga funduszu, dysponującego środkami na finansowanie przedsięwzięć wydobywczych i przetwórstwa minerałów.

Czytaj więcej: Zielone otoczenie przeciwdziała szybszemu starzeniu się - sprawdź!

Wsparcie zrównoważonego łańcucha dostaw surowców

EBA Materials Fund będzie koncentrował się przede wszystkim na projektach zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach ościennych. Jednym z celów jest bowiem budowa stabilnego europejskiego łańcucha dostaw surowców bateryjnych, zmniejszającego zależność od globalnego rynku.

Silny i odporny na ryzyka rynek baterii wymaga zwiększenia dostępności pochodzących z Europy surowców - powiedział Diego Pavia, szef EIT InnoEnergy.

Jednocześnie fundusz zamierza wesprzeć również projekty realizowane przez podmioty z Kanady, Argentyny czy Namibii - krajów objętych unijnym Partnerstwem Surowcowym. Działania te pozwolą zróżnicować źródła dostaw do Europy.

Istotnym założeniem przy realizacji projektów finansowanych przez fundusz ma być zastosowanie ekologicznych rozwiązań. Chodzi m.in o udoskonalanie procesów przetwórstwa i recyklingu, a także wdrażanie innowacji ograniczających szkodliwy wpływ kopalnictwa na środowisko.

Wspieranie projektów na wczesnym etapie rozwoju

Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii: co to oznacza dla przemysłu?
  • Rozwój sektora wydobywczego wymaga czasu i konsekwentnych inwestycji przez wiele lat. Stąd zaangażowanie funduszu także we wczesne etapy realizacji projektów górniczych jest tak istotne dla budowania stabilności łańcuchów dostaw surowców w perspektywie kolejnej dekady.
  • Inwestycje na początkowym etapie pozwolą stworzyć fundament pod przyszły wzrost produkcji i przerobu strategicznych surowców w Europie.
  • Wsparcie otrzymają badania geologiczne, prace poszukiwawcze, prace rozwojowe, a także budowa infrastruktury, która umożliwi eksploatację, transport oraz pierwszą obróbkę urobku.
  • Angażując się na wczesnym etapie, fundusz będzie mógł stymulować również rozwój innowacyjnych technologii w kierunku energooszczędności i neutralności emisyjnej planowanych przedsięwzięć wydobywczych.

Przyspieszenie transformacji energetycznej Europy

W opinii ekspertów europejska transformacja w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie nie będzie możliwa bez rozwoju zrównoważonej branży bateryjnej. Stąd projekty inwestycyjne w tym obszarze są tak istotnym elementem planu osiągnięcia celów klimatycznych UE.

Data osiągnięcia neutralności klimatycznej w krajach UE Niemcy - 2045 r.
Polska - 2049 r.

Według analiz do 2025 r. produkcja baterii w Europie wzrośnie o 200 proc. w stosunku do poziomu z 2021 r. Do roku 2031, w wyniku realizacji zapowiadanych inwestycji, możliwe będzie pokrycie 85-90 proc. zapotrzebowania europejskich producentów samochodów elektrycznych na baterie.

Te ambitne plany nie będą jednak możliwe do spełnienia bez zagwarantowania dostaw kluczowych surowców. Dlatego finansowanie projektów wydobywczych litu, niklu, kobaltu czy grafitu jest niezbędnym krokiem na drodze do przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie.

Podsumowanie

W artykule omówiono utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego EBA Materials Fund, dysponującego kwotą 500 mln euro na wsparcie projektów związanych z pozyskiwaniem strategicznych surowców do produkcji baterii. Inicjatywa wpisuje się w działania UE zmierzające do uniezależnienia Europy od importu komponentów niezbędnych w przemyśle magazynowania energii.

Fundusz zamierza zainwestować zarówno w duże, dojrzałe projekty górnicze, jak i we wczesne etapy rozwoju mniejszych przedsięwzięć. Pomoże to zdynamizować wzrost produkcji surowców na terenie UE i w krajach partnerskich. Istotnym założeniem jest też stymulowanie innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora wydobywczego.

Inwestycje te są kluczowe dla realizacji planów rozwoju branży bateryjnej w Europie. Według prognoz do 2030 r. Stary Kontynent będzie w stanie zaspokoić 85-90 proc. krajowego zapotrzebowania na baterie. Natomiast ich produkcja ma wzrosnąć o 200 proc. do 2025 r. w porównaniu ze stanem z 2021 r.

Utworzenie funduszu na rzecz dywersyfikacji dostaw strategicznych surowców jest zatem ważnym krokiem na drodze do przyspieszenia transformacji energetycznej Europy. Kluczowym jej elementem jest rozwój elektromobilności i gospodarki niskoemisyjnej.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Pompa ciepła Neoheat - wydajne rozwiązanie ogrzewania domu
  2. Zalety i wady elektrowni jądrowej: energia jądrowa.
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Czy nowy film z serii Wonka zdobędzie tytuł kina nr 1 roku?
  5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły