Tag katastrofa ekologiczna

Katastrofa ekologiczna na Ukrainie: zniszczenie tamy Kachowka
News

Katastrofa ekologiczna na Ukrainie: zniszczenie tamy Kachowka

Wysadzenie zapory Kachowka przez Rosjan doprowadziło do katastrofy ekologicznej na Ukrainie. Ogromna fala powodziowa spustoszyła tereny wzdłuż Dniepru, niszcząc siedliska i zabijając tysiące organizmów. Artykuł opisuje skalę zniszczeń środowiska oraz trudności z badaniem skutków w warunkach wojny.

20.01.2024