News

Wyniki kontroli dotyczące nadmiaru fotowoltaiki bez zgłoszeń

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński15.12.20235 min.
Wyniki kontroli dotyczące nadmiaru fotowoltaiki bez zgłoszeń
banner

Kontrole Taurona wykazały, że wielu prosumentów zainstalowało znacznie więcej paneli fotowoltaicznych niż zgłosili operatorowi. Przekłada się to najczęściej na przekroczenie mocy, brak możliwości bilansowania energii w sieci oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego też operator podjął działania naprawcze i rozpoczął weryfikację poprawności podłączeń na swoim obszarze dystrybucyjnym. Początkowo objęła ona ponad 5 tysięcy instalacji, a od 2024 roku zostanie rozszerzona.

Zbyt duża moc paneli bez zgłoszenia

Jak wynika z przeprowadzonych przez Tauron kontroli, wielu prosumentów zainstalowało znacznie więcej paneli fotowoltaicznych, niż pierwotnie zgłosili operatorowi sieci. W skrajnych przypadkach liczba paneli była nawet czterokrotnie większa od deklarowanej.

Zjawisko to na dużą skalę występowało na obszarach dystrybucyjnych, gdzie działało najwięcej mikroinstalacji fotowoltaicznych. Prowadziło do licznych zgłoszeń od prosumentów o nagłych wyłączeniach ich instalacji.

Przyczyny problemów z nadmiarem paneli

Głównym powodem trudności był zbyt duży przyrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach względem możliwości lokalnej sieci elektroenergetycznej.

Operatorzy sieci nie byli w stanie na bieżąco dostosowywać jej do rosnącego zapotrzebowania, co skutkowało jej przeciążeniami.

Niezgodności w liczbie zainstalowanych paneli

Jak podkreśla rzeczniczka Tauron Dystrybucja Ewa Groń, część prosumentów świadomie zawyżała w zgłoszeniach parametry swoich instalacji.

Z analiz operatora wynika, że w skrajnych przypadkach, liczba zamontowanych paneli fotowoltaicznych była nawet czterokrotnie większa od deklarowanej.

Niejednokrotnie dochodziło również do przypadków generowania energii z instalacji funkcjonujących w ogóle bez zgłoszenia.

Czytaj więcej: Niewiarygodne: Przekroczyliśmy historyczne rekordy w klimacie!

Skutki przekroczenia zgłoszonej mocy

Rosnąca liczba mikroinstalacji o zawyżonych parametrach generowała dla Taurona poważne problemy z zapewnieniem stabilności i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej.

Jak zaznacza Ewa Groń, tego typu instalacje bardzo często powodowały nagłe wyłączania falowników u innych prosumentów. Ponadto stwarzały realne zagrożenie pożarowe i mogły być niebezpieczne dla otoczenia.

Działania podjęte przez Tauron

W odpowiedzi na narastający problem, operator rozpoczął kontrole mające na celu wykrycie i wyeliminowanie nieprawidłowych podłączeń oraz niezgodnej z prawem pracy mikroinstalacji na swoim obszarze dystrybucyjnym.

Wykrywanie nieprawidłowości przez Tauron

Wyniki kontroli dotyczące nadmiaru fotowoltaiki bez zgłoszeń

Aby zidentyfikować podejrzane instalacje, Tauron na bieżąco monitorował parametry jakościowe energii elektrycznej w sieci oraz stopień obciążenia jej poszczególnych elementów.

Pozwoliło to operatorowi na wskazanie prawdopodobnych lokalizacji mikroinstalacji o zawyżonych parametrach lub tych działających bez wymaganego zgłoszenia.

Wstępne ustalenia

W ramach prowadzonych badań, Tauron skierował do ponad 5 tysięcy właścicieli mikroinstalacji pisma ze wskazaniem prawdopodobnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu ich instalacji.

Jednocześnie operator informował o możliwych działaniach naprawczych mających na celu wyeliminowanie tych niezgodności.

Działania naprawcze wobec prosumentów

Tauron nie może odmówić ani przyłączenia, ani rozbudowy domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jednak aby móc lepiej zarządzać swoją siecią, operator musi dysponować pełnymi informacjami na temat wszystkich podłączonych instalacji.

Dlatego w piśmie do potencjalnych naruszycieli, Tauron zachęcał do podjęcia działań naprawczych - formalnego zgłoszenia faktycznych parametrów ich mikroinstalacji.

Takie uregulowanie stanu prawnego pozwalało na kontynuowanie bezpiecznej pracy całego systemu elektroenergetycznego i eliminowało potencjalne zagrożenia dla jego stabilności.

Kontrole obejmą cały obszar Taurona

Na początku kontrole Taurona objęły sześć obszarów dystrybucji należących do spółki. Już od 2024 roku mają jednak zostać rozszerzone na cały zarządzany przez operatora rynek.

Takie działania pozwolą wyeliminować niedociągnięcia w odbiorze i przesyle energii z rosnącej liczby domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Będą miały pozytywny wpływ na poprawę ich współpracy z siecią elektroenergetyczną i zwiększą bezpieczeństwo jej funkcjonowania.

Podsumowanie

W moim artykule omówiłem problem rosnącej niezgodności pomiędzy faktycznie zainstalowanymi mocami mikroinstalacji fotowoltaicznych, a tymi zgłoszonymi operatorowi sieci dystrybucyjnej Tauron. Na wstępie wyjaśniłem, że w skrajnych przypadkach liczba paneli przewyższała nawet czterokrotnie deklarowaną wartość.

Następnie przedstawiłem negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Nadmiar nieprawidłowo zgłoszonych instalacji PV powodował liczne przerwy w dostawie prądu, stwarzał zagrożenie pożarowe oraz utrudniał stabilizację sieci elektroenergetycznej.

Później szczegółowo opisałem podjęte przez Taurona kontrole oraz wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu mikroinstalacji na podstawie parametrów energii elektrycznej zanotowanych w sieci dystrybucyjnej.

Na koniec wyjaśniłem na czym polegały działania naprawcze Taurona wobec właścicieli nielegalnych instalacji oraz w jaki sposób zakres kontroli zostanie rozszerzony na cały obszar działania tego operatora sieci.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
  2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Czy nowy film z serii Wonka zdobędzie tytuł kina nr 1 roku?
  5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły