Fotowoltaika

Rodzaje biomasy oraz co to jest biomasa - przeczytaj i dowiedz się więcej

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki14.10.20234 min.
Rodzaje biomasy oraz co to jest biomasa - przeczytaj i dowiedz się więcej
banner

Biomasa to jedno z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii. Choć brzmi dość enigmatycznie, w rzeczywistości jest zjawiskiem bardzo powszechnym i łatwo dostępnym. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym właściwie jest biomasa, jakie występują jej rodzaje oraz jakie są zalety i wady jej wykorzystania.

Czym w ogóle jest biomasa? Krótkie wprowadzenie

Biomasa to wszelka materia organiczna, która powstaje w wyniku procesów biologicznych. Obejmuje szeroki zakres substancji - od drewna i roślin, przez odchody zwierzęce, po ścieki i odpady komunalne. Wszystkie te surowce mają jedną cechę wspólną - mogą być wykorzystane do produkcji energii. Dzięki procesom takim jak spalanie, zgazowanie czy fermentacja beztlenowa, biomasę można przetworzyć na ciepło, energię elektryczną lub biopaliwa.

Jakie są główne rodzaje biomasy? Podział ze względu na pochodzenie

Ze względu na pochodzenie, biomasę można podzielić na kilka głównych kategorii:

 • Biomasa pochodzenia roślinnego
 • Biomasa pochodzenia zwierzęcego
 • Biomasa komunalna
 • Inne rodzaje biomasy

Każda z tych grup charakteryzuje się nieco innym składem i właściwościami, choć wszystkie mogą być wykorzystane jako paliwo. Przyjrzyjmy się zatem bliżej poszczególnym kategoriom.

Biomasa pochodzenia roślinnego - jakie surowce się tu zaliczają?

Najpowszechniej występującą postacią biomasy jest ta pochodząca z materii roślinnej. W tej kategorii mieszczą się przede wszystkim:

 • Drewno i odpady drzewne z leśnictwa oraz przemysłu drzewnego - np. trociny, zrębki, kora
 • Słoma i odpady rolnicze - np. łodygi kukurydzy, łuski orzechów
 • Rośliny energetyczne - wierzba energetyczna, miskant olbrzymi itp.
 • Odpady i pozostałości z przetwórstwa spożywczego - np. łupiny orzechów, pestki
 • Biopaliwa ciekłe - biodiesel, bioetanol

Jak widać, biomasa roślinna występuje powszechnie w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym. Stanowi zatem łatwo dostępne źródło energii odnawialnej.

Biomasa zwierzęca - skąd się bierze i jak można ją wykorzystać?

 Rodzaje biomasy oraz co to jest biomasa - przeczytaj i dowiedz się więcej

Kolejnym typem biomasy są produkty i odpady pochodzenia zwierzęcego. Należą do nich:

 • Odchody zwierząt hodowlanych - obornik, gnojowica
 • Osady z oczyszczalni ścieków
 • Tłuszcze zwierzęce - smalec, łój
 • Odpady rzeźne i poubojowe
 • Osady denne - muł i odpady organiczne z wód powierzchniowych

Tego typu biomasę można wykorzystać np. do produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej. Biogaz może służyć do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Biomasa komunalna - czyli odpady z gospodarstw domowych

Trzecim rodzajem biomasy są odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz odpady przemysłowe. W tej kategorii mieszczą się:

 • Odpady kuchenne i spożywcze
 • Odpady zielone - trawa, liście, gałęzie
 • Papier i tektura
 • Odpady drewniane
 • Osady ściekowe

Tego typu odpady komunalne również nadają się do odzysku energii poprzez fermentację beztlenową lub termiczne przekształcanie.

Inne rodzaje biomasy - jakie jeszcze surowce można zaliczyć?

Oprócz wymienionych wcześniej kategorii, do biomasy zalicza się także:

 • Algi i glony - zbiorniki wodne stanowią źródło tego surowca
 • Rośliny wodne
 • Osady denne - z wód powierzchniowych
 • Odpady przemysłu spożywczego i celulozowo-papierniczego

Jak widać, skład biomasy jest bardzo szeroki i obejmuje wiele powszechnie dostępnych materiałów organicznych. Oznacza to, że potencjał tego odnawialnego źródła energii jest ogromny.

Jakie są zalety i wady wykorzystania biomasy?

Podsumowując, wykorzystanie biomasy jako paliwa ma zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Do zalet należą:

 • Odnawialność - biomasa ulega ciągłej regeneracji w naturalnych procesach przyrodniczych
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych - spalanie biomasy jest neutralne pod względem CO2
 • Bezpieczeństwo energetyczne - uniezależnienie się od dostaw paliw kopalnych
 • Poprawa gospodarki odpadami - zagospodarowanie odpadów organicznych
 • Rozwój lokalnej gospodarki - tworzenie "zielonych" miejsc pracy

Do wad można zaliczyć:

 • Wyzwania logistyczne - biomasa cechuje się niską gęstością energetyczną
 • Zanieczyszczenie powietrza - spalanie biomasy emituje pyły i lotne związki organiczne
 • Konkurencja o ziemię - uprawa roślin energetycznych vs uprawa żywności
 • Wycinka lasów - nielegalne pozyskiwanie biomasy drzewnej

Podsumowanie - biomasa jako odnawialne źródło energii

Podsumowując, biomasa ma duży, jak dotąd niewykorzystany potencjał jako odnawialne źródło energii. Kluczowe jest jednak zrównoważone gospodarowanie zasobami biomasy, tak aby minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Odpowiednio wdrożona, idea “zielonej energii” z biomasy może jednak istotnie przyczynić się do transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.

Podsumowanie

Biomasa stanowi cenne odnawialne źródło energii, które może odegrać istotną rolę w transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Kluczowe jest jednak zrównoważone wykorzystanie jej zasobów, tak aby minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Odpowiednio wdrożona idea „zielonej energii” z biomasy pozwoli zapewnić bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

banner

Najczęstsze pytania

Do biomasy zaliczamy szeroki zakres materiałów organicznych, takich jak drewno, rośliny energetyczne, odpady rolnicze i komunalne, osady ściekowe, odchody zwierzęce czy algi.

Biomasę można przetwarzać na energię poprzez procesy takie jak spalanie, fermentacja beztlenowa, zgazowanie czy produkcja biopaliw.

Zalety biomasy to odnawialność, niższa emisja CO2 niż w przypadku paliw kopalnych, bezpieczeństwo energetyczne i zagospodarowanie odpadów.

Do wad biomasy należą wyzwania logistyczne, konkurencja o ziemię rolniczą, ryzyko nielegalnej wycinki lasów i emisje zanieczyszczeń przy spalaniu.

Biomasa ma duży potencjał jako zrównoważone odnawialne źródło energii, jednak jej udział będzie zależał od prawidłowego wdrożenia i zarządzania jej zasobami.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 10 kW: Dzienna produkcja kWh
 2. Zarobki przedstawiciela handlowego - ile zarabia handlowiec?
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły