OZE

Opłata OZE - co to jest i jakie są zasady

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński21.01.20246 min.
Opłata OZE - co to jest i jakie są zasady
banner

Oplata OZE to dodatkowa opłata doliczana do rachunków za prąd, która ma na celu wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce, zarówno firm, jak i gospodarstw domowych.

Kluczowe wnioski:
 • Opłata OZE stanowi formę dopłaty do zielonej energii i ma stymulować jej produkcję.
 • Wysokość opłaty zależy od zużycia prądu i jest aktualizowana co 3 miesiące.
 • Opłatę OZE pobierają sprzedawcy energii, a następnie odprowadzają do Zarządcy Rozliczeń S.A.
 • Niektórzy odbiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty OZE.
 • Wysokość pobieranej opłaty OZE można sprawdzić na każdym rachunku za prąd.

Opłata OZE - za co płacimy

Opłata OZE to dodatkowa opłata doliczana do rachunków za prąd, mająca na celu wspieranie i rozwój energii odnawialnej w Polsce. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej - zarówno firm, jak i gospodarstw domowych.

Środki z opłaty OZE są przeznaczane na dopłaty do tzw. zielonych certyfikatów, które otrzymują producenci energii odnawialnej za wytworzoną przez siebie "czystą" energię. Dzięki temu mechanizmowi opłata wspomaga rozwój sektora OZE w Polsce.

W praktyce oznacza to, że płacąc rachunek za prąd, dodatkowo dokładamy się do rozwoju odnawialnych źródeł energii - m.in. farm wiatrowych, elektrowni wodnych, instalacji fotowoltaicznych. Taka forma wsparcia ma zachęcić do większego inwestowania w zieloną energię.

Przeznaczenie środków z opłaty OZE

Zgodnie z założeniami ustawy OZE, środki z opłaty powinny w pierwszej kolejności trafiać do producentów zielonej energii, w postaci dopłat do zielonych certyfikatów.

Pozostała część opłaty jest przekazywana do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane są dopłaty do niektórych umów na zakup odnawialnej energii elektrycznej.

Jak wyliczana jest opłata OZE

Wysokość opłaty OZE nie jest stała i ulega okresowym zmianom. Jest ona ustalana co 3 miesiące w zależności od cen zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Podstawą do wyliczenia opłaty za dany okres jest średnia ważona cen zielonych certyfikatów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających aktualizację stawki.

Oznacza to, że wysokość opłaty OZE zmienia się średnio co kwartał i jest bezpośrednio powiązana z sytuacją na rynku OZE w Polsce.

Okres rozliczeniowy Wysokość opłaty OZE
I kw. 2023 3,80 zł/MWh
IV kw. 2022 4,06 zł/MWh

Jak widać na powyższym przykładzie, opłata OZE w I kwartale 2023 roku spadła w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym.

Czytaj więcej: Planujesz rozbudowę swojej mikroinstalacji OZE? Kluczowe informacje, które musisz znać

Kto musi płacić opłatę OZE

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, opłatę OZE muszą uiścić wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak również firm i instytucji pobierających prąd.

Obowiązek ponoszenia tej opłaty wynika wprost z ustawy o OZE i ma charakter powszechny. Oznacza to, że opłata OZE doliczana jest do rachunków za prąd niezależnie od tego, kto jest naszym sprzedawcą energii.

Warto jednak pamiętać, że w ściśle określonych przypadkach można się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty OZE. Jest to możliwe m.in. dla niektórych odbiorców przemysłowych oraz instytucji użyteczności publicznej.

Zwolnienia z opłaty OZE

Opłata OZE - co to jest i jakie są zasady

Ustawodawca przewidział pewne wyjątki od obowiązku ponoszenia opłaty OZE. Zwolnienia dotyczą m.in. następujących grup odbiorców:

 • przedsiębiorstw z sektora energochłonnego - mogą być one częściowo lub całkowicie zwolnione z opłaty w zależności od poziomu zużycia energii i rodzaju działalności,
 • producentów energii elektrycznej wykorzystujących OZE - nie muszą oni płacić podwójnie opłaty OZE od zakupionej i wytworzonej energii.

Ponadto czasowe zwolnienia z opłat OZE były przyznawane niektórym odbiorcom w ramach pomocy publicznej przeznaczonej na łagodzenie skutków pandemii COVID-19.

Opłata OZE a koszty energii

Wprowadzenie opłaty OZE bezpośrednio przełożyło się na wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej. Szacuje się, że obecnie opłata ta odpowiada za ok. 7-10% łącznych wydatków gospodarstw domowych na prąd.

Należy jednak pamiętać, że mechanizm opłaty OZE to ważny instrument wspierania rozwoju zielonej energii w Polsce. Dzięki niemu zwiększa się udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

W perspektywie kilku-kilkunastu lat inwestycje wspierane z opłaty OZE powinny zaowocować większą podażą taniej zielonej energii, co w dłuższej perspektywie może ograniczyć wzrost cen prądu dla odbiorców końcowych.

Jak sprawdzić opłatę OZE na rachunku

Każdy rachunek za energię elektryczną powinien zawierać szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty OZE, w tym:

 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy opłata,
 • aktualną stawkę opłaty (zł/MWh),
 • ilość energii, od której została naliczona opłata (w MWh lub kWh),
 • kwotę opłaty do zapłaty.

Dzięki temu na podstawie rachunku jesteśmy w stanie zweryfikować poprawność naliczenia opłaty OZE przez naszego sprzedawcę energii za dany okres.

Warto też pamiętać o tym, aby kontrolować wysokość pobieranej opłaty i porównywać ją ze stawkami publikowanymi co 3 miesiące przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Pomoże to upewnić się, że rachunek jest prawidłowy.

Podsumowanie

Opłata OZE to dodatkowa opłata doliczana do rachunków za prąd, mająca na celu wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej i stanowi formę dopłaty do zielonych certyfikatów dla producentów OZE.

Wysokość opłaty OZE jest zmienna, wyliczana co 3 miesiące na podstawie cen zielonych certyfikatów. Z opłaty tej mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione niektóre grupy odbiorców, np. przedsiębiorstwa energochłonne. Obecnie opłata odpowiada za ok. 7-10% rachunku za prąd gospodarstw domowych.

Opłata OZE przekłada się bezpośrednio na wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. Jednak w dłuższej perspektywie inwestycje finansowane z tej opłaty mają szansę zwiększyć udział OZE w produkcji prądu, co będzie korzystne dla środowiska i może ograniczyć wzrost cen energii.

Wysokość pobranej opłaty OZE można zweryfikować na każdym rachunku za prąd - powinien on zawierać szczegółowe dane na ten temat. Dzięki temu jesteśmy w stanie skontrolować poprawność naliczania opłaty przez sprzedawcę energii.

banner

Najczęstsze pytania

Tak, opłata OZE jest obowiązkowa dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce - zarówno gospodarstw domowych, jak i firm. Jedynie w ściśle określonych przypadkach przysługują zwolnienia z tej opłaty.

Wysokość opłaty OZE jest zmienna, ustalana co 3 miesiące przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Obecnie (I kwartał 2023 r.) opłata wynosi 3,80 gr/kWh.

Podstawą ustalania opłaty OZE są średnie ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii z ostatnich 3 miesięcy. Im droższe certyfikaty, tym wyższa opłata OZE.

Środki z opłaty OZE w pierwszej kolejności przekazywane są producentom zielonej energii, w postaci dopłat do zielonych certyfikatów. Pozostała część zasila Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Każdy rachunek za prąd powinien szczegółowo wykazywać naliczoną opłatę OZE - okres rozliczeniowy, stawkę opłaty, ilość energii objętą opłatą i kwotę opłaty do zapłaty.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Klimatyzator kanałowy do domu jednorodzinnego - profesjonalna klimatyzacja kanałowa
 2. Cena murowania ścian - koszt robocizny i materiałów
 3. Pompa ciepła Ferroli - opinie, ceny, czy warto kupić?
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Niższa inflacja dzięki nowemu połączeniu? Poznaj tanią alternatywę
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły