OZE

Dofinansowanie do ogrzewania - dopłaty i wsparcie finansowe

Autor Ida Nowak
Ida Nowak27.01.20247 min.
Dofinansowanie do ogrzewania - dopłaty i wsparcie finansowe
banner

Dofinansowanie do ogrzewania to forma wsparcia finansowego dla osób, które mają trudności z opłaceniem rachunków za energię cieplną w swoich domach. Rosnące ceny gazu, prądu oraz opału mogą stanowić poważne obciążenie budżetu, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych, emerytów czy bezrobotnych.

Kluczowe wnioski:
 • Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Wsparcie finansowe obejmuje częściowe pokrycie kosztów ogrzewania mieszkania.
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się np. rodziny wielodzietne, renciści, emeryci.
 • Wysokość i zasady wsparcia zależą od sytuacji wnioskodawcy i lokalnych przepisów.
 • Wnioski należy składać w ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gminy.

Dofinansowanie do ogrzewania dla rodzin

Rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o dofinansowanie do ogrzewania w postaci dodatku energetycznego. Jest to forma wsparcia finansowego przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej. Dodatek energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, w których dochód na osobę nie przekracza określonego progu. W 2023 roku jest to 2190 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1563 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przykładowo dla rodziny 2+2 wynosi on ok. 500 zł rocznie, a dla rodziny 2+3 lub więcej – ok. 630 zł rocznie. Aby otrzymać takie dofinansowanie do ogrzewania, należy złożyć wniosek w gminie – w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy.

Kryteria przyznania dodatku energetycznego

Aby rodzina wielodzietna mogła otrzymać dodatek energetyczny jako dofinansowanie do ogrzewania, musi spełnić określone warunki dotyczące m.in. dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ogrzewania energii.

Próg dochodowy w 2023 roku wynosi maksymalnie 2190 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1563 zł na każdą kolejną osobę. Liczy się tu dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Dofinansowanie do ogrzewania dla emerytów

Emeryci i renciści również mogą starać się o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów ogrzewania swojego mieszkania lub domu. Podobnie jak w przypadku rodzin wielodzietnych, także seniorzy mogą otrzymać dodatek energetyczny, o ile ich dochód nie przekracza określonego poziomu.

Maksymalny dochód (z ostatnich 3 miesięcy) uprawniający emeryta lub rencistę do dodatku energetycznego jako dofinansowania do centralnego ogrzewania wynosi w 2023 r. 2190 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wysokość dodatku dla seniora mieszkającego samotnie to 418,52 zł rocznie.

Jak emeryci mogą uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać dodatek energetyczny, emeryt lub rencista musi złożyć wniosek w gminie – w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy. Wymagane dokumenty to m.in. kopia decyzji o waloryzacji renty/emerytury z roku, w którym składany jest wniosek oraz rachunki za ogrzewanie.

Dodatek energetyczny przysługuje osobom mieszkającym w miejscu dostarczania energii elektrycznej lub cieplnej na cele ogrzewania. Emeryci i renciści mogą więc ubiegać się o dofinansowanie do ogrzewania gazowego, centralnego na węgiel, prąd, olej opałowy itp.

Czytaj więcej: Wielki smog londyński - przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza w Londynie

Dofinansowanie do ogrzewania dla rolników

Rolnicy również mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie rosnących kosztów ogrzewania związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Oprócz dodatku energetycznego, rolnicy mają możliwość starania się o dofinansowanie z programu "Moje Ciepło".

Program "Moje Ciepło" oferuje nawet do 100 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje związane z ogrzewaniem budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie to może objąć instalację nowego źródła ciepła – pompy ciepła, kotła na pellet lub ogrzewania elektrycznego. Pula środków na 2023 r. wynosi 600 mln zł.

Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej również mogą liczyć na dopłaty do centralnego ogrzewania w swoich budynkach gospodarskich poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak rolnicy mogą starać się o dofinansowanie do ogrzewania?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w programie "Moje Ciepło", rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością; dokumenty potwierdzające dochody).

Z kolei o wsparcie z ARiMR rolnik może starać się składając wniosek o przyznanie pomocy finansowej np. na budowę, przebudowę systemów grzewczych wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną lub biomasę.

Dofinansowanie z programu "Moje Ciepło" do 100 tys. zł
Dofinansowanie z ARiMR do 500 tys. zł lub 60% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie do ogrzewania dla bezrobotnych

Dofinansowanie do ogrzewania - dopłaty i wsparcie finansowe

Osoby bezrobotne, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, również mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie na pokrycie rosnących kosztów ogrzewania domu lub mieszkania. Podstawową formą dofinansowania jest tutaj dodatek energetyczny.

Aby uzyskać dodatek energetyczny przy ogrzewaniu energią elektryczną, bezrobotny musi udokumentować, że legitymuje się prawem do dodatku mieszkaniowego. Natomiast przy centralnym ogrzewaniu gazowym o dodatek może ubiegać się każda osoba spełniająca kryterium dochodowe.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie dla bezrobotnych?

Wysokość dodatku energetycznego jako wsparcia do ogrzewania dla osoby bezrobotnej zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przykładowo dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi ok. 400 zł rocznie, a dla gospodarstwa 4-osobowego ok. 630 zł rocznie.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji. Wnioski należy składać w ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gmin odpowiednich dla miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie do ogrzewania w 2023 roku

W 2023 roku obowiązują zarówno stare, jak i nowe formy wsparcia finansowego na pokrycie kosztów ogrzewania. Oprócz dodatku energetycznego, mieszkańcy mogą ubiegać się o nowe dodatki węglowe i dodatki ogrzewcze.

 • Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł jednorazowo w 2023 r. Przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają się węglem.
 • Dodatek ogrzewczy dla gospodarstw nieobjętych dodatkiem węglowym – do 500 zł do 1,5 tys. zł rocznie w zależności od źródła ciepła.

Ponadto nadal obowiązuje program „Dobry Start”, w ramach którego rodziny otrzymują 300 zł jednorazowego wsparcia na każde dziecko na początku roku szkolnego. Środki te również mogą zostać przeznaczone na dopłaty do ogrzewania.

Dofinansowanie do ogrzewania gazowego

Od 1 grudnia 2022 r. osoby korzystające z ogrzewania gazowego (gaz ziemny wysokometanowy) mogą ubiegać się o dodatek gazowy. Jest on skierowany do tych odbiorców gazu, których gospodarstwo domowe może skorzystać z preferencyjnych warunków zakupów.

Maksymalna kwota dodatku gazowego wynosi 606 zł w roku 2023. W tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe, natomiast warunkiem jest potwierdzenie uzyskania wpisu/zgłoszenia źródła ogrzewania gazowego.

Z dodatku gazowego wykluczone są gospodarstwa domowe korzystające jednocześnie z gazu LPG. Jednak mogą one ubiegać się o inne formy dofinansowania do centralnego ogrzewania, jak np. dodatek energetyczny.

Podsumowanie

Artykuł omawia różne formy dofinansowania do ogrzewania przeznaczone dla wybranych grup społecznych. Są to m.in. dodatki energetyczne, dodatki węglowe i ogrzewcze, a także wsparcie w ramach programu "Moje Ciepło" czy ze środków ARiMR. Tego typu dopłaty do centralnego ogrzewania mają pomóc gospodarstwom domowym w opłacaniu rosnących cen energii.

Z dofinansowania mogą korzystać m.in. rodziny wielodzietne, emeryci, renciści, rolnicy oraz osoby bezrobotne. Poziom i zasady wsparcia różnią się w zależności od sytuacji beneficjenta i lokalnych regulacji. Wysokość dofinansowania do centralnego ogrzewania gazowego czy na pellet może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy zł rocznie.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek w gminie wraz z dokumentami potwierdzającymi status materialny. Z kolei np. w programie „Moje Ciepło” trzeba udokumentować prawo do dysponowania nieruchomością i poziom dochodów. Decyzja dotycząca wsparcia podejmowana jest indywidualnie wobec każdego wnioskodawcy.

Podsumowując, istnieje kilka możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na poczet ogrzewania domu czy mieszkania. Szczegóły zależą od indywidualnej sytuacji, a procedura wymaga złożenia stosownych wniosków i dokumentów we właściwych urzędach lub instytucjach.

banner

Najczęstsze pytania

O różne formy dofinansowania kosztów ogrzewania mogą ubiegać się przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej – rodziny wielodzietne, emeryci, renciści, rolnicy oraz bezrobotni. Muszą oni spełniać określone kryteria dochodowe.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu oraz liczbę osób w gospodarstwie domowym. W niektórych przypadkach wymagane są też dokumenty potwierdzające np. stopień niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od programu, z którego pochodzi wsparcie. Np. w programie „Moje Ciepło” można uzyskać do 100 tys. zł, a wysokość dodatku energetycznego wynosi od kilkuset do kilku tysięcy zł rocznie.

W większości przypadków dodatek energetyczny jest przyznawany na okres 12 miesięcy, więc po tym czasie konieczne jest złożenie kolejnego wniosku. Natomiast np. dodatek węglowy przysługuje jednorazowo w 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie do ogrzewania, np. o dodatek energetyczny, należy składać w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły