News

Wymagane sprawozdanie małych instalacji OZE do URE

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki16.02.20246 min.
Wymagane sprawozdanie małych instalacji OZE do URE
banner

Właściciele małych instalacji OZE zobowiązani są do złożenia półrocznego sprawozdania do Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące ilości wytworzonej i sprzedanej energii elektrycznej oraz zużytych paliw. Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia za drugie półrocze oraz do 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku. Niezłożenie dokumentu w terminie może skutkować nałożeniem kary finansowej, dlatego warto pamiętać o tym obowiązku.

Obowiązek złożenia sprawozdania przez właścicieli małych instalacji OZE

Właściciele małych instalacji OZE są zobowiązani do składania regularnych sprawozdań do URE. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dotyczy on osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających instalacje o mocy od 50 kW do 1 MW, które zostały wpisane do rejestru małych instalacji OZE prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Regularne raportowanie do URE ma na celu monitorowanie ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych. Pozwala to na kontrolę realizacji celów związanych z rozwojem OZE w Polsce.

Niektórzy właściciele małych instalacji traktują ten obowiązek jako uciążliwy. Jednak warto pamiętać, że jego niedopełnienie grozi karą finansową.

Korzyści ze sprawozdawczości

Regularne raportowanie do URE przynosi też pewne korzyści. Przede wszystkim pozwala na lepszą kontrolę nad funkcjonowaniem własnej instalacji OZE.

Analizując dane można np. wychwycić niepokojące trendy w ilości produkowanej energii i podjąć działania naprawcze. Może to prowadzić do optymalizacji pracy instalacji.

Termin na złożenie półrocznego sprawozdania do URE

Sprawozdania do URE należy składać dwa razy w roku - za pierwsze i drugie półrocze danego roku kalendarzowego.

Termin na złożenie sprawozdania za drugie półrocze mija 31 stycznia następnego roku. Natomiast za pierwsze półrocze sprawozdanie trzeba złożyć do 31 lipca danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów grozi nałożeniem kary finansowej. Dlatego warto zaplanować przygotowanie sprawozdania z wyprzedzeniem, aby złożyć je w URE na czas.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie

Aby ułatwić właścicielom małych instalacji OZE terminowe wypełnienie tego obowiązku, URE wysyła im przypomnienia o zbliżającym się terminie.

Przypomnienia są wysyłane pocztą tradycyjną lub mailem na około 1-1,5 miesiąca przed upływem terminu. Daje to czas na spokojne zebranie niezbędnych danych i przygotowanie sprawozdania.

Czytaj więcej: Podczas porannej godziny dla seniorów - rewolucyjne podejście do adopcji psiaków

Zakres informacji zawartych w półrocznym sprawozdaniu

Sprawozdanie składane do URE powinno zawierać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania małej instalacji OZE w danym półroczu.

W szczególności właściciel instalacji powinien podać:

  • ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji,
  • ilość energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu,
  • rodzaje i ilości zużytych paliw do produkcji energii elektrycznej,
  • ilość energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

Ponadto trzeba wskazać okres, za jaki składane jest sprawozdanie (pierwsze lub drugie półrocze danego roku).

Wszystkie dane dotyczące ilości energii powinny być wyrażone w megawatogodzinach (MWh), z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Kary za niezłożenie sprawozdania w terminie

Wymagane sprawozdanie małych instalacji OZE do URE

Urząd Regulacji Energetyki może nałożyć karę finansową na właściciela małej instalacji OZE, który nie złożył półrocznego sprawozdania w terminie.

Zgodnie z przepisami, kara za nieterminowe złożenie sprawozdania lub jego niezłożenie może wynieść do 5000 zł.

Jednak w praktyce URE zwykle wymierza karę w wysokości 1000 zł. Ma ona charakter administracyjny.

Należy pamiętać, że nałożenie kary przez URE nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania.

Aby uniknąć konsekwencji finansowych, warto zaplanować proces gromadzenia danych i przygotowania raportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomoże to dotrzymać terminu złożenia dokumentu do URE.

Liczba zarejestrowanych małych instalacji OZE w Polsce

Według danych URE, w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 3000 małych instalacji OZE objętych obowiązkiem sprawozdawczym.

Według danych URE, w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 3000 małych instalacji OZE objętych obowiązkiem sprawozdawczym. Wśród nich największą grupę stanowią instalacje fotowoltaiczne. Jest ich aktualnie 2271. Znacznie mniej jest zarejestrowanych małych elektrowni wiatrowych – 448 oraz wodnych – 94. Pozostałe rodzaje instalacji, takie jak na biogaz, biomasę czy biopłyny występują w pojedynczych przypadkach.

Widać więc wyraźnie, że wśród małych instalacji OZE zdecydowanie dominują te wykorzystujące energię promieniowania słonecznego. Jest to związane z relatywnie niskimi kosztami budowy i łatwością montażu paneli fotowoltaicznych.

Jak i gdzie złożyć wymagane półroczne sprawozdanie

Aby złożyć wymagane półroczne sprawozdanie, właściciel małej instalacji OZE powinien wypełnić odpowiedni formularz udostępniony przez URE.

Formularz sprawozdania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Regulacji Energetyki. Jest on dostępny w wersji edytowalnej, ułatwiającej wypełnienie.

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie URE lub przesłać pocztą tradycyjną. Możliwe jest też przekazanie dokumentów drogą elektroniczną.

Sprawozdanie trzeba złożyć do tej komórki organizacyjnej URE, która dokonała wpisu danej instalacji OZE do rejestru. Zwykle będzie to Oddział Terenowy URE właściwy dla miejsca lokalizacji instalacji.

Dokładne informacje na temat sposobu i miejsca złożenia dokumentów można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami URE.

Podsumowanie

Właściciele małych instalacji OZE mają obowiązek regularnego raportowania do Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawozdania należy składać dwa razy w roku - za pierwsze i drugie półrocze. Zawierają one szczegółowe dane na temat funkcjonowania instalacji. Niezłożenie raportu w terminie naraża na karę finansową, dlatego warto pamiętać o tym obowiązku i terminowo przygotowywać wymagane dokumenty.

Według danych URE, w Polsce jest zarejestrowanych ponad 3000 małych instalacji OZE objętych raportowaniem. W tej liczbie dominują instalacje fotowoltaiczne. Aby złożyć sprawozdanie, należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie URE i przesłać go do właściwego oddziału Urzędu.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ceny bram garażowych - ile kosztuje brama garażowa, bramy garażowe ceny
  2. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - Ceny i porady
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Zachód zaostrza sankcje dotyczące rosyjskiej ropy - dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie
  5. Szymański odkrywa prawdę: Fotowoltaika w kontrowersyjnym świetle - zaskakujące ujawnienia!
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy ograniczające zdolności produkcyjne a nadmiar OZE.
NewsUmowy ograniczające zdolności produkcyjne a nadmiar OZE.

Nadmiar energii z OZE to problem, z którym mierzą się sieci elektroenergetyczne. Poznaj umowy ograniczające zdolności produkcyjne - innowacyjne rozwiązanie stosowane w Holandii, które pozwala efektywnie zarządzać nadwyżką energii odnawialnej.

Spadek liczby prosumentów o połowę w roku 2023
NewsSpadek liczby prosumentów o połowę w roku 2023

Liczba nowych prosumentów w Polsce w 2023 r. spadła aż o połowę w porównaniu do rekordowego roku 2022. Dowiedz się, jakie były przyczyny tego niespodziewanego spowolnienia rynku mikroinstalacji OZE oraz prognozy na przyszłość