Budownictwo

Termomordernizacja a program czyste powietrze: co musisz wiedzieć?

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński13.03.20249 min.
Termomordernizacja a program czyste powietrze: co musisz wiedzieć?
banner

Czyste powietrze termomodernizacja to kluczowe zagadnienia dla każdego, kto dba o środowisko i chce cieszyć się niższymi rachunkami za ogrzewanie. Termomodernizacja domów i korzystanie z programu czyste powietrze otwiera drzwi do wielu korzyści – od poprawy jakości życia po ochronę atmosfery. W tym artykule poznasz najważniejsze informacje, które musisz wiedzieć, aby skutecznie połączyć te dwa aspekty i uczynić swój dom bardziej ekologicznym i energooszczędnym.

Kluczowe wnioski:
 • Program czyste powietrze oferuje dotacje na wymianę starych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i zaoszczędzić na ogrzewaniu.
 • Termomodernizacja obejmuje szereg działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym ocieplenie ścian, stropów, stropodachów oraz wymianę okien i drzwi.
 • Koszty kwalifikowane w programie czyste powietrze obejmują między innymi zakup i montaż pieca, materiałów izolacyjnych czy pomp ciepła.
 • Połączenie termomodernizacji z wymianą źródła ciepła w ramach programu czyste powietrze przynosi podwójne korzyści – ogranicza zanieczyszczenie powietrza i obniża rachunki za ogrzewanie.
 • Istnieją także ulgi podatkowe i dodatkowe dotacje, które mogą pomóc w sfinansowaniu tych proekologicznych inwestycji.

Termomodernizacja a program czyste powietrze: czym się różnią?

Zarówno termomodernizacja, jak i program czyste powietrze mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, jednak różnią się zakresem działań. Termomodernizacja obejmuje szereg prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu ograniczenie strat ciepła i zwiększenie izolacyjności przegród budowlanych. Mówimy tu o ociepleniu ścian, stropów, wymianie okien i drzwi na energooszczędne, a także o usprawnieniu systemów ogrzewania i wentylacji.

Z drugiej strony, program czyste powietrze koncentruje się głównie na likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastąpieniu ich nowoczesnymi, niskoemisyjnymi rozwiązaniami. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż kotłów na paliwo stałe, pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego czy podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Oba te działania idealnie się uzupełniają – termomodernizacja zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło, a czyste powietrze zapewnia ekologiczne źródło tego ciepła.

Działania w ramach termomodernizacji

W zakres termomodernizacji wchodzi szeroki wachlarz prac remontowo-modernizacyjnych:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku poprzez przyklejenie lub zamocowanie warstwowej izolacji termicznej z płyt styropianowych lub wełny mineralnej
 • Wymiana starych okien i drzwi na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania o lepszej izolacyjności cieplnej i akustycznej
 • Docieplenie stropów, dachów i stropodachów, co ogranicza straty ciepła przez te przegrody
 • Modernizacja instalacji grzewczej i wentylacyjnej w celu zwiększenia ich sprawności i zmniejszenia zużycia energii

Korzyści z termomodernizacji w programie czyste powietrze

Połączenie termomodernizacji i wymiany nieekologicznego ogrzewania na nowe, wpisane w program czyste powietrze, przynosi wiele korzyści. Dzięki lepszej izolacji i mniejszym stratom ciepła przez przegrody budowlane, po wykonaniu termomodernizacji można znacznie ograniczyć zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Nowe ekologiczne źródło ciepła zapewnia przy tym mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Efektem jest więc nie tylko wymierne oszczędności finansowe na opłatach za ogrzewanie, ale także realny wkład w poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że dobrze wykonana termomodernizacja może obniżyć zapotrzebowanie na ciepło nawet o 50-70%. To ważne, ponieważ każde mniejsze zużycie paliwa oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych i pyłów.

Poza tym zwiększona izolacyjność termiczna po termomodernizacji poprawia komfort cieplny w mieszkaniach i budynkach. Nie ma już problemu z nierównomierną temperaturą i zimnymi ścianami. Inwestycja ta wpływa też na wzrost wartości nieruchomości.

Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą systemu ogrzewania w ramach programu czyste powietrze to podwójna korzyść – oszczędność finansowa i realny wkład w ochronę środowiska.

Czytaj więcej: Charakterystyka energetyczna budynków: co musisz wiedzieć?

Koszty kwalifikowane w programie czyste powietrze

Program czyste powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania na szereg inwestycji związanych z wymianą starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania. Poniżej przedstawiamy listę kosztów kwalifikowanych:

Koszty kwalifikowane obejmujące główne źródło ciepła: • Zakup i montaż kotłów na paliwo stałe (węgiel, biomasa) nowej generacji o obowiązującym od roku wprowadzenia programu minimum standardzie emisji zanieczyszczeń • Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, źródła ciepła opalaneg biomasą lub dostawa energii ze źródeł odnawialnych (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej) • Wkład kominkowy z plaszczem wodnym lub płaszcz wodny na istniejące palenisko kominkowe • Zakup i montaż innych urządzeń grzewczych spełniających kryteria programowe
Koszty kwalifikowane związane z modernizacją lub zmianą istniejącego już źródła ciepła: • Demontaż starej instalacji grzewczej • Zakup i montaż oprzyrządowania i armatury, zabezpieczeń instalacji wewnętrznej, zbiorników, naczyń wzbiorcych, zasobników, podgrzewaczy
Pozostałe koszty kwalifikowane: • Dokumentację projektową • Audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia • Roboty budowlane związane z instalacją źródła ciepła lub instalacji towarzyszącej • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła • Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)

Wysokość dofinansowania zależy od rocznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Im niższy dochód, tym większe możliwe dofinansowanie – od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowe upusty dotyczą osób z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych czy osób powyżej 60. roku życia.

Krok po kroku przy termomodernizacji i czystym powietrzu

Zdjęcie Termomordernizacja a program czyste powietrze: co musisz wiedzieć?

Jeśli chcesz zrealizować kompleksowy projekt połączenia termomodernizacji budynku z wymianą źródła ogrzewania w ramach programu czyste powietrze, warto postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zbadaj stan techniczny budynku i obecnego systemu grzewczego, wykonaj audyt energetyczny lub zlęć jego wykonanie
 2. Określ zakres koniecznych prac termomodernizacyjnych i wybierz nowe ekologiczne źródło ciepła
 3. Przygotuj kompletną dokumentację – projekty, kosztorysy, harmonogram rzeczowo-finansowy robót
 4. Złóż wniosek o dotację z programu czyste powietrze – tu otrzymasz dofinansowanie na wymianę pieca
 5. Po uzyskaniu zgody rozpocznij prace modernizacyjne i budowlane zgodnie z projektem
 6. Po zakończeniu robót zgłoś to odpowiednim organom i ubiegaj się o odbiór inwestycji

Profesjonalne podejście i skrupulatne przygotowanie wszystkich dokumentów zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania. Warto skonsultować się z doradcami energetycznymi lub firmami zajmującymi się kompleksową obsługą takich przedsięwzięć.

Audyt energetyczny – pierwszy krok do oszczędności

Przeprowadzenie audytu energetycznego to zasadniczy pierwszy krok przed przystąpieniem do termomodernizacji. Dzięki takiej ekspertyzie określa się faktyczne straty ciepła w budynku, wskazuje się newralgiczne miejsca i potencjał oszczędnościowy po wykonaniu prac modernizacyjnych. Audyt jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala optymalnie dobrać zakres robót oraz parametry nowego źródła ciepła. To klucz do uzyskania maksymalnych oszczędności przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Ulgi podatkowe i dotacje na czyste powietrze termomodernizacje

Zarówno przy termomodernizacji, jak i wymianie źródła ciepła w ramach programu czyste powietrze można liczyć na różne formy dofinansowania z budżetu państwa. Przede wszystkim samo dofinansowanie z programu priorytetowego czyste powietrze sięga od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto istnieje możliwość odliczenia części poniesionych kosztów przy rozliczaniu podatku dochodowego – zarówno przy termomodernizacji, jak i wymianie źródła ogrzewania. Kwota możliwej ulgi wynosi aż 53 000 zł rozłożona na 6 lat dla osoby samotnej lub 107 000 zł dla małżeństwa.

Dodatkowych form wsparcia można szukać w programach gmin, województw lub też u dysrybutorow mediów – dopłaty do wymiany okien, zakupu pomp ciepła, wykonania audytu energetycznego itp. Ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od regionu, więc warto się o nie dokładnie rozwiedzieć.

 • Program priorytetowy czyste powietrze: dofinansowanie 30-90% kosztów kwalifikowanych
 • Ulga termomodernizacyjna: do 53 000 zł odliczenia od podatku
 • Programy gminne, wojewódzkie, dopłaty od dystrybutorów

Nie można przy tym zapominać, że ograniczenie strat energii i zmniejszenie zużycia paliwa opałowego po przeprowadzeniu termomodernizacji i wymianie pieca będzie procentować w postaci niższych rachunków za ogrzewanie przez wiele kolejnych lat.

FAQ o termomodernizacji i programie czyste powietrze

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące termomodernizacji i programu czyste powietrze:

Jak długo będę mógł korzystać z dotacji z programu czyste powietrze?

Program czyste powietrze został zaplanowany na lata 2018-2029. Do tego czasu będzie można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę starych kotłów.

Czy otrzymam dotację, jeśli już wykonałem termomodernizację?

Tak, nawet jeśli już zrealizowałeś prace termomodernizacyjne, nadal możesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze na wymianę źródła ogrzewania.

Czy dotacja obejmuje jedynie wymianę pieca?

Nie, program czyste powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania nie tylko na sam kocioł, ale także na wszystkie towarzyszące temu instalacje i prace budowlane.

Czy mogę wybrać dowolny materiał izolacyjny przy termomodernizacji?

W przypadku docieplania ścian możesz wybrać zarówno styropian, jak i wełnę mineralną. Istotne jest, aby zastosować materiały budowlane posiadające odpowiednie atesty oraz by prace były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Podsumowanie

Termomodernizacja i program czyste powietrze to dwa filary skutecznej walki o poprawę efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji. Przeprowadzenie gruntownych prac izolacyjnych i modernizacyjnych sprawia, że domy i mieszkania tracą mniej ciepła, co przekłada się na oszczędności finansowe i mniejsze zużycie paliwa. Z kolei wymiana starych kotłów na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła w ramach programu czyste powietrze zapewnia czyste ogrzewanie bez zatruwania atmosfery.

Kompleksowe połączenie obu tych działań stanowi więc niezwykle korzystne rozwiązanie zarówno dla domowego budżetu, jak i dla ochrony środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że istnieją liczne formy dofinansowania tych proekologicznych inwestycji, między innymi ulgi podatkowe czy dotacje z programu priorytetowego czyste powietrze. O szczegółach warto porozmawiać ze specjalistami, wykonać audyt energetyczny i dokładnie zaplanować cały proces.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Szlifowanie wylewki betonowej - usługi szlifowania posadzek
 2. Cena przeglądu i pomiarów elektrycznych - Cennik i kosztorys
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły