Fotowoltaika

Tajemnice instalacji PV: niezbędne pomiary elektryczne dla firm wykonawczych

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński14.12.20236 min.
Tajemnice instalacji PV: niezbędne pomiary elektryczne dla firm wykonawczych
banner

Pomiary instalacji fotowoltaicznej są kluczowe dla zapewnienia jej poprawnego i bezpiecznego działania. Warto wiedzieć, że nie wszystkie z nich są obowiązkowe, choć każdy dodatkowy pomiar pozwala lepiej sprawdzić wydajność systemu PV. Firmy wykonawcze powinny skupić się przede wszystkim na testach podstawowych obejmujących pomiar ciągłości przewodów, rezystancji izolacji czy impedancji pętli zwarcia. Równie istotne są jednak badania zaawansowane z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Poznaj tajemnice niezbędnych pomiarów w instalacjach fotowoltaicznych!

Kluczowe wnioski:

 • Podstawowe pomiary elektryczne instalacji PV to m.in. sprawdzenie ciągłości przewodów, rezystancji izolacji i impedancji zwarcia.
 • Dodatkowe badania termowizyjne pozwalają wykryć przegrzewające się ogniwa lub diody bypass.
 • Analiza charakterystyki prądowo-napięciowej informuje o ewentualnych uszkodzeniach modułów PV.
 • Większość kluczowych pomiarów elektrycznych można wykonać typowymi miernikami instalacji elektrycznych.
 • Kalibracja mierników gwarantuje utrzymanie wymaganej dokładności podczas pomiarów.

Jakie pomiary elektryczne są obowiązkowe przy instalacjach PV?

Firmy wykonawcze realizujące instalacje fotowoltaiczne mają obowiązek przeprowadzenia szeregu pomiarów elektrycznych. Nie wszystkie z nich są jednak obligatoryjne. Do grupy pomiarów podstawowych i obowiązkowych należą:

 • Sprawdzenie polaryzacji
 • Pomiar ciągłości przewodów
 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów AC i DC
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar napięć i prądów modułów

Te podstawowe badania gwarantują bezpieczeństwo i poprawność funkcjonowania całej instalacji PV. Ich celem jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do poważnych awarii.

Które elementy sprawdza się podczas testów?

Badania obejmują kontrolę zarówno strony AC, jak i DC instalacji fotowoltaicznej. Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: ciągłość przewodów, rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Niezwykle ważne są również testy modułów PV - pomiar napięcia obwodu otwartego i prądu zwarcia.

Czy sprawdzenie polaryzacji należy do podstawowych pomiarów?

Tak, potwierdzenie prawidłowej polaryzacji jest jednym z kluczowych elementów testowania instalacji fotowoltaicznej. Polega ono na sprawdzeniu, czy przewody DC zostały poprawnie podłączone - czy nie pomylono plusa z minusem.

Większość nowoczesnych falowników posiada zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, jednak lepiej tego unikać, bo może prowadzić do poważnych uszkodzeń.

Dlatego każda profesjonalna firma sprawdza polaryzację multimetrem lub specjalnym miernikiem instalacji PV jeszcze przed uruchomieniem całego systemu. To rutynowa, ale niezwykle istotna kontrola!

Jak sprawdzić polaryzację przewodów DC?

Aby zweryfikować prawidłową polaryzację, należy:

 1. Podłączyć czarne zaciski pomiarowe do ujemnego bieguna modułu/stringu (-),
 2. Czerwone zaciski do dodatniego bieguna (+),
 3. Włączyć opcję pomiaru napięcia stałego (DC) na mierniku,
 4. Odczytać wartość napięcia - powinno być dodatnie,
 5. Odwrócić zaciski - teraz napięcie musi być ujemne.

Jeśli tak się dzieje, oznacza to poprawną polaryzację. W przeciwnym razie mamy do czynienia z odwrotną biegunowością, która wymaga korekty podłączenia przewodów.

Czytaj więcej: Ile paneli fotowoltaicznych potrzeba na instalację 3kW? Dobór mocy i liczby modułów PV

Które pomiary elektryczne instalacji PV są najważniejsze?

Wśród najważniejszych pomiarów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych można wyróżnić 5 podstawowych:

 1. pomiar rezystancji izolacji - pozwala wykryć uszkodzone odcinki kabli,
 2. pomiar ciągłości przewodów - weryfikuje prawidłowość połączeń,
 3. pomiar impedancji pętli zwarcia - sprawdza skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
 4. pomiar napięcia obwodu otwartego - informuje o wydajności modułów PV
 5. pomiar prądu zwarcia - również bada sprawność paneli fotowoltaicznych.

Regulacje nakazują firmom instalatorskim wykonanie co najmniej tych 5 kluczowych testów. Pozwalają one zweryfikować poprawność działania całego systemu fotowoltaicznego.

Rodzaj pomiaru Co sprawdza?
Rezystancja izolacji Stan techniczny okablowania
Ciągłość przewodów Jakość połączeń elektrycznych

Jak sprawdzić ciągłość przewodów w instalacji fotowoltaicznej?

Tajemnice instalacji PV: niezbędne pomiary elektryczne dla firm wykonawczych

Pomiar ciągłości przewodów należy do podstawowych badań każdej instalacji elektrycznej, również tej z odnawialnych źródeł energii. Polega on na sprawdzeniu, czy poszczególne odcinki kabli są ze sobą poprawnie połączone.

Kiedy wykonać test ciągłości okablowania?

Najlepiej zaraz po zakończeniu prac montażowych, kiedy jeszcze mamy łatwy dostęp do wszystkich przewodów i możemy łatwo poprawić ewentualne niedociągnięcia. Pomiar ciągłości odbywa się przed podaniem napięcia do instalacji PV.

Jak dokładnie sprawdzić ciągłość przewodów?

Do badania ciągłości służy zwykły multimetr lub specjalistyczny miernik instalacji fotowoltaicznych. Należy ustawić go w tryb pomiaru rezystancji lub ciągłości obwodu. Miernik powinien wskazywać bardzo małą rezystancję (poniżej 1 om), co oznacza obecność ciągłego połączenia elektrycznego. Przerwy w ciągłości będą sygnalizowane wysoką, nawet nieskończoną rezystancją.

Jak zmierzyć impedancję pętli zwarcia w instalacji PV?

Pomiar impedancji pętli zwarcia to obowiązkowe badanie w ramach kontroli instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Pozwala zweryfikować skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w danym obwodzie.

Dlaczego mierzy się impedancję pętli zwarcia?

Głównym zadaniem tego pomiaru jest sprawdzenie, czy zadziałają zabezpieczenia nadprądowe (wyzwalacze, bezpieczniki), odłączając obwód w razie zwarcia. Aby to nastąpiło, impedancja pętli musi być odpowiednio niska.

Pomiar impedancji weryfikuje więc, czy spełniony jest ten warunek. Zbyt duża impedancja zwarcia oznacza, że prąd zwarciowy może nie osiągnąć wartości zadziałania zabezpieczeń.

Jak prawidłowo wykonać pomiar?

Do pomiaru impedancji pętli zwarcia przy instalacji fotowoltaicznej potrzebny jest miernik impedancji. Wymaga on odłączenia wszystkich odbiorników w danym obwodzie. Następnie należy podłączyć zaciski miernika równolegle do badanego obwodu i odczytać wartość impedancji.

Zmierzona impedancja zwarcia porównywana jest z maksymalną dopuszczalną. Jeśli jest od niej mniejsza, wynik pomiaru jest prawidłowy. W przeciwnym razie należy poprawić instalację, aby zwiększyć bezpieczeństwo przeciwporażeniowe.

Do czego służy pomiar napięć i prądów modułów PV?

Pomiar napięć i prądów poszczególnych łańcuchów (stringów) modułów fotowoltaicznych dostarcza cennych informacji o sprawności i poprawności działania całej instalacji PV. Obejmuje on zwykle 2 parametry:

 • napięcie obwodu otwartego - informuje o aktualnej mocy paneli słonecznych,
 • prąd zwarcia - pokazuje wydajność modułów PV.

Pomiar napięć i prądów stringów fotowoltaicznych pozwala więc ocenić osiągi instalacji i porównać je z wartościami podawanymi przez producenta paneli. Przeprowadza się go dla każdego stringu oddzielnie.

Kiedy dokonuje się tych pomiarów?

Pomiary napięć i prądów modułów wykonuje się w kilku sytuacjach:

 • podczas odbiorów końcowych instalacji PV,
 • w ramach przeglądów okresowych,
 • gdy zaobserwowano niższą od oczekiwanej produkcję energii.

Pozwalają one szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości w pracy systemu lub poszczególnych jego elementów.

Jakie dodatkowe pomiary można wykonać przy instalacji PV?

Oprócz obowiązkowych testów elektrycznych, przy odbiorach instalacji fotowoltaicznej można przeprowadzić także szereg dodatkowych badań, np.:

 • pomiary krzywych prądowo-napięciowych - sprawdzają charakterystykę pracy paneli PV,
 • termowizja instalacji - pozwala zlokalizować ewentualne "gorące punkty" świadczące o defektach,
 • pomiar natężenia promieniowania słonecznego - określa optymalizację ustawienia modułów,
 • pomiar temperatury otoczenia i paneli - również wpływa na wydajność.

Te dodatkowe badania nie są wprawdzie wymagane, ale mogą bardzo pomóc w późniejszej eksploatacji i konserwacji instalacji PV. Dostarczają cennych informacji o jej kondycji i potencjale.

Kiedy warto je wykonać?

Dodatkowe pomiary przy instalacjach fotowoltaicznych najlepiej przeprowadzać podczas pierwszego uruchomienia oraz przeglądów okresowych. Pozwalają wychwycić potencjalne usterki na wczesnym etapie oraz badać trendy pracy i degradacji systemu w czasie.

Jak analizować charakterystykę prądowo-napięciową modułów PV?

Analiza charakterystyki prądowo-napięciowej (I-U) jest jednym z najważniejszych pomiarów kontrolnych instalacji fotowoltaicznej. Pozwala dokładnie zbadać pracę paneli PV w różnych warunkach nasłonecznienia i temperatury.

Jak prawidłowo wykonać pomiar charakterystyki I-U?

Do pomiaru

banner

Najczęstsze pytania

Oto propozycja FAQ dotyczącego instalacji fotowoltaicznych:

Instalacje PV muszą spełniać wymagania norm IEC oraz przepisów budowlanych, elektrycznych i przeciwpożarowych. Szczegóły regulują m.in. ustawy Prawo budowlane i Prawo energetyczne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych oraz normy PN-HD 60364-7-712 i PN-EN 62446.

Aby wybudować farmę PV o mocy powyżej 50 kW, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Należy złożyć projekt budowlany do organu administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskać pozytywną decyzję wraz z klauzulą ostateczności.

Podłączenie instalacji PV do sieci dystrybucyjnej wymaga montażu dwukierunkowego licznika energii, zawarcia umowy kompleksowej z operatorem oraz zgłoszenia mikroinstalacji. Cały proces przebiega zgodnie z procedurą przyłączenia mikroinstalacji OZE do sieci dystrybucyjnej.

Podstawowym wymogiem jest wykonanie instalacji PV zgodnie z przepisami NSE, normami IEC i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto konieczne jest solidne uziemienie konstrukcji, stosowanie tablic ostrzegawczych oraz urządzeń ochronnych i pomiarowych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Ranking najlepszych falowników 2024
FotowoltaikaRanking najlepszych falowników 2024

Zestawienie najlepszych modeli falowników fotowoltaicznych w Polsce. Ranking falowników PV 2024 z uwzględnieniem parametrów technicznych, ceny i opinii klientów. Przewodnik po najpopularniejszych falownikach.