News

Tajemnica skutecznych inwestycji EPC/ESCO w efektywność energetyczną - Wskazówki od rządu

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński10.12.20235 min.
Tajemnica skutecznych inwestycji EPC/ESCO w efektywność energetyczną - Wskazówki od rządu
banner

Formula EPC to innowacyjne rozwiązanie finansowania inwestycji w efektywność energetyczną budynków, oparte na współpracy ich właścicieli z firmami ESCO. 13 września 2021 r. przedstawiciele instytucji rządowych spotkali się, by omówić szczegóły wsparcia dla tego modelu w ramach nowego programu NFOŚiGW. Dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą ten system i jaką rolę odgrywają w nim poszczególne podmioty.

Kluczowe wnioski:

  • Model EPC zakłada długoterminową współpracę właścicieli budynków i firm ESCO przy poprawie efektywności energetycznej.
  • NFOŚiGW, PFR i KAPE będą wspierać ten system, oferując atrakcyjne finansowanie.
  • Neutralność klimatyczna wymaga działań także w sektorze budownictwa, stąd ten program.
  • KAPE wniesie cenne doświadczenie w termomodernizacji i doradztwie energetycznym.
  • W projekcie pilotażowym KAPE pełnić będzie rolę doradcy energetycznego.

Jakie wsparcie oferuje NFOŚiGW w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”?

NFOŚiGW będzie wspierać nowy program priorytetowy „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, który zakłada finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną budynków we współpracy z firmami ESCO. Fundusz zaoferuje atrakcyjne warunki finansowania tego typu przedsięwzięć modernizacyjnych.

Program ten przewiduje stworzenie mechanizmu łączącego właścicieli budynków i przedsiębiorstwa ESCO zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w długoterminowym zarządzaniu energią w zmodernizowanych obiektach. Dofinansowanie NFOŚiGW będzie stanowiło zachętę do podejmowania tego rodzaju wspólnych działań.

Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW, potwierdził gotowość Funduszu do uruchomienia programu, który powstał dzięki wcześniejszemu projektowi FinEERGo-Dom finansowanemu przez Komisję Europejską. Stąd NFOŚiGW doskonale rozumie ideę i potrzebę upowszechnienia modelu ESCO w Polsce.

Na czym polega model ESCO?

Model ESCO (Energy Service Company) zakłada realizację inwestycji w efektywność energetyczną przez wyspecjalizowane firmy, które następnie czerpią zyski z oszczędności energii uzyskanych dzięki przeprowadzonej modernizacji.

W praktyce firma ESCO przeprowadza niezbędne prace termomodernizacyjne, np. docieplenie budynku czy wymianę systemów grzewczych, ze środków własnych lub kredytu. Następnie właściciel obiektu spłaca koszty inwestycji z uzyskanych oszczędności na rachunkach za energię.

Taki model łączy zatem korzyści ekologiczne i ekonomiczne - zwiększa efektywność energetyczną budynków przy racjonalizacji kosztów dla ich właścicieli.

Dlaczego neutralność klimatyczna wymaga działań w budownictwie?

Osiągnięcie neutralności klimatycznej, do czego Polska zobowiązała się w ramach celów unijnych, wymaga kompleksowych działań nie tylko w takich sektorach jak energetyka czy transport, ale także w budownictwie.

Jak zauważył Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, skala potrzeb inwestycyjnych w polskim budownictwie jest ogromna. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Należy podejmować zdecydowane i nowatorskie kroki, którym towarzyszyć muszą innowacyjne instrumenty finansowania. Należy do nich model inwestycji ESCO z zaangażowaniem firm usług energetycznych.

Stąd zainteresowanie rządu programem NFOŚiGW, który właśnie propaguje takie właśnie innowacyjne podejście oparte na współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Czytaj więcej: Rekordowe podwyżki opłat za prąd w 2023 roku. Sprawdź, jak duże będą rachunki

Jakie korzyści daje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw ESCO z PFR?

Kluczowym elementem omawianego programu NFOŚiGW jest wsparcie finansowe dla firm typu ESCO, które podejmują się realizacji inwestycji w efektywność energetyczną. Fundusze na ten cel zaoferuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Dofinansowanie ze strony PFR pozwoli przedsiębiorstwom ESCO znacząco zwiększyć skalę działalności w obszarze termomodernizacji budynków w Polsce. Korzyścią dla firm będzie możliwość realizacji większej liczby kontraktów.

Jednocześnie atrakcyjne finansowanie sprawi, że oferty kierowane do właścicieli budynków będą konkurencyjne cenowo, a więc atrakcyjne również z ich punktu widzenia.

Korzyści dla firm ESCO Korzyści dla właścicieli budynków
- dostęp do korzystnego finansowania
- możliwość realizacji większej liczby
projektów modernizacyjnych
- atrakcyjne cenowo oferty
- oszczędności na rachunkach za energię

Dlaczego współpraca NFOŚiGW, PFR i KAPE jest kluczowa dla programu?

Tajemnica skutecznych inwestycji EPC/ESCO w efektywność energetyczną - Wskazówki od rządu

O sukcesie programu zadecyduje ścisła współpraca trzech kluczowych instytucji - NFOŚiGW, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

NFOŚiGW zapewnia preferencyjne finansowanie dla właścicieli budynków, aby mogli pokryć wkład własny w projekty modernizacyjne. PFR wspiera natomiast firmy ESCO środkami na realizację prac. Z kolei KAPE doradza wszystkim stronom i pełni rolę koordynatora.

Takie połączenie kompetencji i zasobów tych trzech instytucji pozwoli na kompleksowe wdrożenie modelu ESCO w Polsce i przełamanie dotychczasowych barier hamujących modernizację budynków pod kątem efektywności energetycznej.

Jakie doświadczenie ma KAPE w termomodernizacji i doradztwie energetycznym?

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) od wielu lat prowadzi działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków. Posiada rozległe kompetencje zarówno w zakresie doradztwa, jak i bezpośredniej realizacji takich projektów modernizacyjnych.

Eksperci KAPE świadczą kompleksowe usługi doradcze w całym procesie inwestycyjnym dla takich podmiotów, jak jednostki samorządu terytorialnego, firmy czy wspólnoty mieszkaniowe. Obejmuje to m.in. audyty energetyczne, analizy opłacalności przedsięwzięć czy nadzór nad pracami budowlanymi.

Ponadto KAPE samodzielnie przeprowadza termomodernizacje obiektów w formule zaprojektuj-wybuduj oraz zarządza projektami poprawy efektywności energetycznej z udziałem firm ESCO. Ma więc bogate doświadczenie praktyczne w omawianym obszarze.

Na czym polega rola KAPE jako doradcy energetycznego w projekcie FinEERGo-Dom?

W ramach pilotażu dla programu NFOŚiGW, prowadzonego pod nazwą FinEERGo-Dom, KAPE pełni funkcję doradcy energetycznego. Oznacza to m.in. wsparcie dla właścicieli budynków w przygotowaniu projektów modernizacji pod kątem efektywności energetycznej i ich opłacalności.

Eksperci KAPE pomagają w doborze odpowiednich rozwiązań technicznych, przygotowują specyfikację prac remontowych i instalacyjnych, które należy przeprowadzić. Doradzają także przy wyborze wykonawcy, czyli firmy ESCO.

Ponadto KAPE kontroluje realizację prac modernizacyjnych i weryfikuje uzyskane rezultaty pod kątem zakładanych parametrów efektywności energetycznej. Tym samym zapewnia najwyższą jakość projektów.

Skąd pochodzą informacje przytoczone w artykule?

Informacje zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą ze strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotyczą one ustaleń poczynionych podczas wrześniowego 2021 roku spotkania przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Cytat ministra Michała Kurtyki oraz opinie prezesów NFOŚiGW i PFR zaczerpnięto z informacji prasowej opublikowanej na stronie Funduszu.

banner

Najczęstsze pytania

Model ESCO zakłada realizację inwestycji w efektywność energetyczną budynków przez wyspecjalizowane firmy usług energetycznych. Pokrywają one koszty prac np. termomodernizacyjnych, a następnie czerpią zyski z uzyskanych oszczędności energii. Taki model łączy korzyści ekologiczne z ekonomicznymi.

NFOŚiGW w ramach programu "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus" proponuje preferencyjne finansowanie inwestycji łączących właścicieli budynków i firmy ESCO. Ma to zachęcić do termomodernizacji z wykorzystaniem modelu ESCO.

KAPE pełni funkcję doradcy energetycznego, wspierając wszystkie strony: właścicieli budynków, firmy ESCO oraz NFOŚiGW. Pomaga m.in. w przygotowaniu projektów, kontroli ich realizacji i rozliczaniu efektów.

NFOŚiGW wraz z PFR i KAPE pracują nad rozwiązaniami, które mają ułatwić właścicielom budynków zgromadzenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji inwestycji ESCO. Przewidziane jest wsparcie finansowe i doradztwo.

Model ESCO łączy korzyści ekologiczne z ekonomicznymi. Z jednej strony zwiększa efektywność energetyczną budynków, z drugiej pozwala obniżyć rachunki za energię. Jest więc opłacalny zarówno dla środowiska, jak i budżetu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
  2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
  3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
  4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły