News

Spółki oferują samorządom korzystne ceny prądu

Autor Ida Nowak
Ida Nowak25.01.20246 min.
Spółki oferują samorządom korzystne ceny prądu
banner

Spółki energetyczne oferują w tym roku znacznie niższe ceny energii elektrycznej w kontraktach dla samorządów. Jest to dobra wiadomość dla miast i gmin, ponieważ pomoże ocenić celowość dalszego mrożenia cen prądu. Najlepszym przykładem są Warszawa i Kraków, gdzie cena energii elektrycznej spadła odpowiednio o 500 i 1000 zł za MWh w porównaniu do poprzedniego roku. Obecnie kształtuje się ona na poziomie zbliżonym do ceny zamrożonej, która wynosi 693 zł. Pozwala to zastanowić się nad sensem utrzymywania mrożenia cen po 30 czerwca.

Spadek cen prądu dla miast

Spółki energetyczne oferują w tym roku znacznie niższe ceny energii elektrycznej w kontraktach dla samorządów. Jest to ważna informacja, ponieważ pomoże odpowiedzieć na pytanie dotyczące zasadności dalszego mrożenia cen energii elektrycznej.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, ceny energii dla gospodarstw domowych i samorządów są zamrożone do 30 czerwca 2023 roku na poziomie 693 zł za MWh. Po tym terminie mrożenie cen może zostać zniesione, więc informacje na temat aktualnych stawek mają kluczowe znaczenie.

Niższe oferty dla miast

Jak przyznaje Grupa Tauron, jeden z największych sprzedawców energii w Polsce, tegoroczne oferty cenowe dla samorządów są znacząco niższe niż w zeszłym roku.

Wynika to bezpośrednio ze spadku hurtowych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Obecnie proponowane stawki odzwierciedlają sytuację na rynku i są korzystniejsze dla miast oraz gmin.

Kontrakty na prąd dla Warszawy i Krakowa

Analizując konkretne przykłady największych polskich miast, widać znaczące spadki cen w kontraktach na dostawy energii elektrycznej na 2023 rok w porównaniu do umów podpisanych przed rokiem.

Najlepszym przykładem są Warszawa i Kraków, gdzie oferowana cena energii spadła rok do roku odpowiednio o 500 i 1000 zł za MWh.

Obecne stawki dla tych miast wynoszą:

  • Warszawa - 719 zł/MWh
  • Kraków - 726 zł/MWh

Oznacza to, że zbliżają się one do zamrożonego pułapu 693 zł/MWh. W innych miastach odnotowano jeszcze większe spadki.

Atrakcyjne oferty poniżej limitu

W Bydgoszczy i Katowicach na 2023 rok zaproponowano samorządom stawki odpowiednio 643 i 667 zł/MWh, a więc poniżej obowiązującego limitu 693 zł/MWh.

To istotna przesłanka przy ocenie, czy należy kontynuować zamrażanie cen energii elektrycznej dla samorządów także po 30 czerwca 2023 roku.

Czytaj więcej: Polski zwycięzca wśród najsławniejszych zdjęć zwierząt na świecie

Miasta płacą mniej za energię elektryczną

Miasto Cena w 2023 r. Zmiana rok do roku
Warszawa 719 zł/MWh - 500 zł
Kraków 726 zł/MWh - 1000 zł

Jak pokazuje tabela, w dwóch największych miastach w Polsce odnotowano znaczne spadki cen kontraktów na dostawy energii elektrycznej dla samorządów na 2023 rok w porównaniu do 2022 roku.

Tendencja ta wskazuje, że nie zawsze konieczne jest utrzymywanie zamrożenia cen przez rząd, ponieważ rynek sam dostosowuje stawki do realiów.

Sytuacja w Poznaniu

Jednocześnie należy monitorować sytuację także w innych samorządach. Przykładowo w Poznaniu na 2023 rok obowiązuje stawka 780 zł/MWh, a na 2024 rok już zagwarantowano cenę 744 zł/MWh.

Pomimo ogólnego trendu spadkowego, warto więc analizować pojedyncze przypadki, aby móc elastycznie reagować na zmiany cen energii elektrycznej w skali kraju.

Ceny energii elektrycznej za 1 MWh

Spółki oferują samorządom korzystne ceny prądu

Ceny energii elektrycznej podawane w kontraktach dla samorządów na 2023 rok wykazują tendencję spadkową. Potwierdzają to przykłady Warszawy i Krakowa, gdzie stawki zbliżyły się do poziomu zamrożenia na 2023 rok, czyli 693 zł/MWh.

W niektórych miastach odnotowano jeszcze większe spadki. W Bydgoszczy i Katowicach zaproponowano samorządom ceny poniżej limitu - odpowiednio 643 i 667 zł/MWh.

Oznacza to realne obniżki kosztów zakupu energii elektrycznej ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Indywidualne przypadki

Z drugiej strony są też takie miasta jak Poznań, gdzie na 2023 i 2024 rok obowiązują wyższe stawki 780 i 744 zł/MWh. Dlatego nie można generalizować i trzeba analizować sytuację w każdym regionie oddzielnie pod kątem zasadności utrzymywania mrożenia cen.

Zamrożenie cen prądu - czy ma sens?

Kluczowe pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, brzmi: czy po 30 czerwca 2023 roku dalsze zamrażanie cen energii elektrycznej dla samorządów ma sens?

Patrząc na duże spadki stawek odnotowane w kontraktach na 2023 rok dla największych miast oraz pojawiające się oferty z cenami poniżej zamrożonego pułapu, wydaje się to bezzasadne.

Zwłaszcza biorąc pod uwagę deklaracje spółek energetycznych, że obecnie proponowane ceny odzwierciedlają sytuację na rynku hurtowym i są korzystniejsze dla samorządów niż w 2022 roku.

Indywidualne podejście

Niemniej jednak nie można rozpatrywać tej kwestii tylko w kategoriach ogólnopolskich. Jak pokazuje przypadek Poznania, wciąż mogą pojawiać się samorządy płacące więcej niż wynosi zamrożony pułap cen.

Stąd potrzeba elastyczności i każdorazowej oceny zasadności utrzymywania lub znoszenia mrożenia cen energii elektrycznej w odniesieniu do konkretnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyszłość cen energii elektrycznej

Patrząc w przyszłość, trudno jednoznacznie określić, jak będą kształtować się ceny energii elektrycznej w kolejnych latach zarówno na rynku hurtowym, jak i w kontraktach podpisywanych przez samorządy.

Należy jednak odnotować obecną tendencję spadkową, która przekłada się na realne oszczędności w budżetach miast i gmin. Być może uda się utrzymać tę korzystną sytuację także po 2023 roku.

Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak elastyczność i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających reagowanie na zmiany cen energii elektrycznej, tak aby z jednej strony nie obciążać nadmiernie samorządów, a z drugiej - nie zamrażać sztucznie stawek, gdy rynek sam je obniża.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono kluczową kwestię spadku cen energii elektrycznej oferowanych przez spółki energetyczne w tegorocznych kontraktach dla samorządów. Jest to o tyle istotne, że pozwoli ocenić zasadność utrzymywania zamrożenia cen energii po 30 czerwca 2023 roku, kiedy to kończy się obecny program wsparcia.

Analizując sytuację największych miast - Warszawy i Krakowa, widzimy wyraźnie niższe stawki za MWh w porównaniu do zeszłego roku, bo aż o 500-1000 zł. Co więcej, zaproponowane ceny zbliżają się do obowiązującego pułapu zamrożenia, czyli 693 zł/MWh. Jeszcze korzystniejsze oferty pojawiły się w niektórych miastach, np. w Bydgoszczy i Katowicach, gdzie stawki wynoszą nawet poniżej tego limitu.

Z drugiej strony są też takie przypadki jak Poznań, z kontraktem na 2023 r. opiewającym na 780 zł/MWh, a więc znacznie powyżej zamrożonego poziomu. Dlatego trzeba elastycznie podchodzić do kwestii utrzymywania mrożenia cen po 30 czerwca, indywidualnie analizując sytuację poszczególnych samorządów.

Podsumowując, aktualne dane wskazują na zasadność stopniowego odchodzenia od sztywnej polityki zamrażania cen energii elektrycznej wobec samorządów. Niemniej mechanizmy wsparcia powinny być dalej dostępne, aby reagować na pojawiające się lokalnie przypadki wysokich stawek za energię.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Pompa ciepła Neoheat - wydajne rozwiązanie ogrzewania domu
  2. Zalety i wady elektrowni jądrowej: energia jądrowa.
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Czy nowy film z serii Wonka zdobędzie tytuł kina nr 1 roku?
  5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły