News

Spadek liczby prosumentów o połowę w roku 2023

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki31 marca 20247 min
Spadek liczby prosumentów o połowę w roku 2023

Spadek liczby prosumentów o połowę w roku 2023 był jednym z kluczowych trendów na rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Według najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki, w ubiegłym roku przybyło zaledwie 190 tys. nowych mikroinstalacji, co stanowi wynik niemal dwukrotnie niższy niż w 2022 roku. Ten znaczący spadek zainteresowania instalacjami OZE wśród Polaków jest zaskakujący, biorąc pod uwagę rosnącą świadomość ekologiczną i długofalowe korzyści płynące z produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Rynek prosumentów w Polsce – wyraźny spadek w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł niespodziewany zwrot na rynku energetyki odnawialnej w Polsce – przybyło zaledwie połowa nowych prosumentów w porównaniu do roku wcześniejszego. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2023 roku przyłączono do sieci dystrybucyjnej 190 300 mikroinstalacji, co stanowi wynik aż o połowę mniejszy niż rekordowy 2022 rok. Ten znaczący spadek może wydawać się zaskakujący, biorąc pod uwagę rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz długofalowe korzyści płynące z inwestycji w odnawialne źródła energii.

Sektor prosumencki, który przez lata przeżywał prawdziwy rozkwit, w 2023 roku wyraźnie wyhamował. Coraz mniej Polaków decydowało się na instalację paneli fotowoltaicznych czy małych elektrowni wiatrowych na własny użytek. Choć czynniki leżące u podstaw tego trendu nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione, eksperci zwracają uwagę na kilka możliwych przyczyn spowolnienia.

Ubiegłoroczne rekordy w instalacjach OZE

Warto przypomnieć, że rok wcześniej, czyli w 2022 roku, zanotowano szczyt zainteresowania inwestycjami w odnawialne źródła energii wśród gospodarstw domowych. Dlatego ubiegłoroczny spadek może być jedynie naturalną korektą po wyjątkowo dynamicznym okresie rozwoju rynku mikroinstalacji.

Niemniej jednak, skala spowolnienia jest na tyle duża, że nie wynika ona jedynie z przyczyn rynkowych. Aby zrozumieć ten trend, musimy przyjrzeć się bliżej statystykom opublikowanym przez URE oraz poszukać czynników, które w największym stopniu mogły oddziaływać na decyzje gospodarstw domowych w kwestii inwestowania w OZE.

Statystyki mikroinstalacji OZE w 2023 r. – dane URE

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2023 roku w Polsce działało łącznie 1 403 875 mikroinstalacji o łącznej mocy 11,3 GW. Dla porównania, rok wcześniej było ich 1 213 571 o mocy 9,3 GW. Oznacza to, że w ubiegłym roku przybyło 190 304 nowych mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy mniej niż w rekordowym pod tym względem 2022 roku.

Zdecydowana większość tych instalacji to instalacje fotowoltaiczne – aż 1 403 199, czyli 99,9% wszystkich mikroźródeł wytwarzających energię w Polsce. Mikroinstalacje te wyprodukowały w 2023 roku łącznie 7,3 TWh energii elektrycznej, co stanowi 4,4% całkowitej produkcji energii w naszym kraju.

Dynamika rozwoju rynku mikroinstalacji OZE w ostatnich latach, zarówno pod względem liczby, jak i mocy instalacji, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową, a zwłaszcza w sieci dystrybucyjne – komentował Rafał Gawin, prezes URE.

Warto zauważyć, że niemal 98% energii wytworzonej przez mikroinstalacje w 2023 roku pochodziło od gospodarstw prosumenckich. Ponadto, dwie trzecie wszystkich mikroinstalacji (blisko 930 tys.) przyłączone są do sieci największych operatorów dystrybucyjnych: PGE Dystrybucji oraz Tauronu Dystrybucji.

Czytaj więcej: Odkryto dziurę w funduszu mrożenia cen energii: ścieżka prowadzi do obrotu

Przyczyny spadku liczby prosumentów o połowę w 2023 r.

Choć dane liczbowe przedstawione przez URE nie pozostawiają wątpliwości – w 2023 roku doszło do wyraźnego spowolnienia na rynku energetyki prosumenckiej. Jednak przyczyny tego zjawiska nie są do końca jasne i wymagają głębszej analizy.

Obecna sytuacja gospodarcza

Jednym z możliwych czynników zniechęcających Polaków do inwestycji w mikroinstalacje OZE jest obecna, niestabilna sytuacja gospodarcza. Rosnąca inflacja, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz inne skutki pandemii COVID-19 wpłynęły negatywnie na poziom dochodów rozporządzalnych wielu gospodarstw domowych. W efekcie część potencjalnych inwestorów mogła zrezygnować z kosztownej instalacji paneli fotowoltaicznych czy małych turbin wiatrowych.

Nie bez znaczenia pozostają również zmiany w systemie dofinansowań i zachęt do inwestycji w odnawialne źródła energii. Niektóre eksperci wskazują, że w ubiegłym roku następowały fluktuacje w dostępności programów wspierających prosumentów, co także mogło oddziaływać na liczbę nowych instalacji.

Spadek opłacalności inwestycji w mikroinstalacje

Innym czynnikiem, który mógł zniechęcić część inwestorów, jest utrzymujący się spadek opłacalności instalacji OZE. Choć energia ze słońca czy wiatru nadal jest tańsza niż energia konwencjonalna produkowana z paliw kopalnych, to marże na tej działalności nieustannie się zmniejszają.

 • Przyczyniły się do tego m.in.:
  • Rosnące koszty komponentów i urządzeń
  • Wzrost cen pracy instalatorów
  • Zwiększone wymagania techniczne dla nowych instalacji

W rezultacie, dla niektórych gospodarstw domowych inwestycja w mikroinstalację przestała być wystarczająco atrakcyjna finansowo.

Wpływ spadku prosumentów na rynek energetyczny w Polsce

Zdjęcie Spadek liczby prosumentów o połowę w roku 2023

Wyhamowanie rozwoju sektora mikroinstalacji OZE w 2023 roku może mieć istotny wpływ na polski rynek energii w kolejnych latach. Choć udział prosumentów w krajowej produkcji energii jest wciąż stosunkowo niewielki (4,4% w 2023 r.), to odnawialne źródła rozproszone odgrywają ważną rolę w bilansowaniu systemu oraz zapewnieniu jego stabilności.

Rok Liczba mikroinstalacji Łączna moc (GW) Udział w produkcji energii
2022 1 213 571 9,3 -
2023 1 403 875 11,3 4,4%

Ponadto, mniejsza liczba nowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych może przełożyć się na spowolnienie transformacji energetycznej oraz tempa odchodzenia od paliw kopalnych. Taki scenariusz z pewnością będzie niekorzystny w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę unijne cele klimatyczne oraz konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Prognozy rozwoju rynku prosumentów na kolejne lata

Choć 2023 rok przyniósł spowolnienie w rozwoju sektora mikroinstalacji OZE, wiele wskazuje na to, że był to jedynie krótkotrwały regres. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach polska energetyka prosumencka powróci na ścieżkę wzrostu, choć dynamika tego procesu może nie być już tak wysoka jak w latach ubiegłych.

Czynniki sprzyjające rozwojowi rynku prosumenckiego

Do najważniejszych czynników, które będą napędzać powrót wzrostu w sektorze mikroinstalacji OZE, należą m.in.:

 • Rosnąca świadomość ekologiczna i potrzeba redukcji emisji
 • Przewidywany wzrost cen energii z paliw konwencjonalnych
 • Rozwój nowych technologii OZE i obniżka ich kosztów
 • Zwiększona dostępność programów dotacyjnych oraz ulg inwestycyjnych

Jednak aby ten potencjał mógł się w pełni zrealizować, niezbędne będą odpowiednie działania ze strony rządu oraz dostosowanie infrastruktury sieciowej do nowych wyzwań związanych z rozproszoną energetyką odnawialną.

Konieczność inwestycji w sieci dystrybucyjne dla obsługi prosumentów

Rosnąca liczba mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych stanowi ogromne wyzwanie dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Jak zauważył Rafał Gawin z URE, dalszy rozwój energetyki prosumenckiej wymaga zwiększenia nakładów inwestycyjnych na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej.

Istniejące sieci, zaprojektowane głównie z myślą o przesyle energii "w jedną stronę", nie są wystarczająco przystosowane do odbioru i bilansowania rozproszonych źródeł OZE. Przykładem problemów może być choćby okresowa konieczność ograniczania mocy mikroinstalacji w godzinach szczytowego nasłonecznienia lub podnoszenie napięć w liniach niskiego napięcia.

Dlatego oczekuje się, że w kolejnych latach operatorzy systemów dystrybucyjnych będą musieli podjąć znaczące inwestycje, w celu dostosowania infrastruktury do wyzwań związanych z energetyką obywatelską. Sprawi to, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się wzrostu opłat dystrybucyjnych, które należy uwzględnić w rachunku opłacalności inwestycji w mikroinstalacje OZE.

Podsumowanie

Rok 2023 okazał się okresem wyraźnego spowolnienia dla rynku mikroinstalacji OZE w Polsce. Według danych URE, przybyło wówczas zaledwie 190 tys. nowych instalacji prosumentów, co stanowi wynik niemal dwukrotnie mniejszy niż w roku wcześniejszym. Przyczyny tego zjawiska były złożone, jednak kluczową rolę odegrały niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz spadek opłacalności inwestycji w energetykę prosumencką.

Choć rok 2023 wyraźnie wyhamował rozwój sektora mikroinstalacji, prognozy na kolejne lata są bardziej optymistyczne. Oczekuje się, że wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, rozwojem technologii OZE oraz większą dostępnością programów wsparcia, prosumenci powrócą na ścieżkę wzrostu. Wymaga to jednak znaczących inwestycji w modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej, dostosowanej do wyzwań związanych z rozproszoną energetyką odnawialną.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Szlifowanie wylewki betonowej - usługi szlifowania posadzek
 2. Cena przeglądu i pomiarów elektrycznych - Cennik i kosztorys
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Historia pierwszego kasyna w Europie
NewsHistoria pierwszego kasyna w Europie

Stary Kontynent od wieków zadziwia i ekscytuje. To tu dochodziło do wielu ekscytujących odkryć, także w tym zakątku świata budziły się największe wojenne konflikty. Dziś kroniki historyczne zaprowadziły nas do pierwszego w historii Europy kasyna.