News

Rosnący popyt na zielone paliwa w gospodarce

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki05.01.20248 min.
Rosnący popyt na zielone paliwa w gospodarce
banner

Rosnący popyt na zielone paliwa w gospodarce to efekt polityki klimatycznej i środowiskowej na świecie. Firmy naftowe inwestują w technologie produkcji ekologicznych paliw, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony konsumentów i przemysłu. W Polsce koncerny paliwowe, jak Orlen czy Lotos, budują nowoczesne instalacje do wytwarzania biopaliw, wodoru i innych ekologicznych surowców energetycznych. Te zielone inwestycje to szansa dla polskiej gospodarki, aby uniezależnić się od importu paliw kopalnych i poprawić bilans handlowy oraz ochronę środowiska.

Orlen buduje fabryki zielonego wodoru

Koncern Orlen, największa firma paliwowa w Polsce, inwestuje w produkcję zielonego wodoru jako paliwa przyszłości. Już ponad rok temu uruchomił pierwszy hub wodorowy w Trzebini, który produkuje wodór o jakości nadającej się do zasilania pojazdów. Obecnie powstaje kolejny tego typu zakład we Włocławku.

Wytwarzany tam w procesie elektrolizy solanki niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany zarówno w transporcie, jak i w przemyśle. Do 2030 roku Orlen planuje intensywny rozwój biznesu wodorowego - zbudowanie w Polsce, Czechach i na Słowacji około 100 stacji tankowania wodoru.

Wodór zamiast benzyny i diesla

Inwestycje Orlenu w produkcję i dystrybucję zielonego wodoru to odpowiedź na rosnący popyt na paliwa alternatywne, niskoemisyjne lub zeroemisyjne. Wodór wytwarzany w procesie elektrolizy z odnawialnych źródeł energii może w przyszłości z powodzeniem zastąpić konwencjonalne paliwa takie jak benzyna, olej napędowy czy gaz ziemny.

Już teraz wiele koncernów motoryzacyjnych testuje i wprowadza na rynek samochody z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem. Upowszechnienie się tego typu pojazdów będzie wymagało rozbudowy infrastruktury tankowania wodoru, na co szykuje się Orlen.

Produkcja biopaliw z odpadów w rafineriach

Refinerie Orlenu nie tylko przerabiają ropę naftową na paliwa, ale również produkują biokomponenty. W zakładzie w Trzebini działa linia do wytwarzania estrów metylowych, czyli biokomponentu diesla. Jest on produkowany w procesie przetwarzania olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych.

Dzięki temu Orlen zagospodarowuje te odpady i jednocześnie znacząco zwiększa objętość przetwarzanych przez koncern surowców odnawialnych. Obfite źródło tego typu "odpadowych" surowców pozwala na produkcję około 30 tys. ton estrów rocznie.

Paliwa lotnicze z recyklingu

Orlen produkuje nie tylko biokomponenty do diesla, ale również do paliw lotniczych. W budowie jest instalacja HVO w zakładzie w Płocku, która posłuży do produkcji biopaliw przeznaczonych zarówno dla transportu drogowego (biodiesel), jak i lotniczego (SAF).

Tego typu zielone paliwa lotnicze stają się coraz bardziej pożądane przez linie lotnicze, dla których liczy się nie tylko niska cena, ale też ograniczanie emisyjności operacji. Produkcję SAF w Płocku planuje się uruchomić w 2025 roku, co pozwoli sprostać rosnącemu popytowi.

„Inwestycje Orlenu w nowoczesne technologie produkcji wodoru oraz biopaliw z recyklingu odpadów napawają optymizmem i dają nadzieję, że transformacja energetyczna w Polsce będzie przebiegać sprawniej niż się spodziewano”

Czytaj więcej: Bułgaria zakańcza import rosyjskiej ropy na dobre: Rewolucyjna decyzja na tle energetycznym

Wodór z solanki zastępuje ropę naftową

Oprócz inwestycji we własne zakłady produkujące wodór i biokomponenty, Orlen angażuje się również we współpracę z innymi podmiotami w tym obszarze. Jednym z takich projektów jest produkcja wodoru w procesie elektrolizy solanki w zakładzie we Włocławku.

Tamtejsza instalacja oparta na wykorzystaniu solanki geotermalnej pozwoli na produkcję nawet 1000 ton zielonego wodoru rocznie. Będzie on wykorzystywany głównie w przemyśle i transporcie, zastępując stopniowo węgiel i ropę.

Elektroliza solanki to obecnie jedna z najbardziej obiecujących metod produkcji zielonego wodoru, który przy okazji wytwarzania nie emituje szkodliwych związków. Technologia ta może odegrać kluczową rolę we wdrażaniu gospodarki wodorowej w Polsce i na świecie.

Ilość produkowanego zielonego wodoru 1000 ton rocznie
Surowiec wyjściowy Solanka geotermalna
Zastosowanie Transport i przemysł

Bioetanol z polskiej słomy napędzi samochody

Rosnący popyt na zielone paliwa w gospodarce

Oprócz wodoru i estrów metylowych biokomponentem wykorzystywanym na dużą skalę w transporcie jest bioetanol. Obecnie w budowie jest instalacja do jego produkcji w zakładzie Orlenu w Jedliczu.

Będzie to pierwsza tego typu fabryka w Polsce i druga w Europie wytwarzająca bioetanol tak zwanej drugiej generacji, produkowany ze słomy i innych pozostałości rolniczych. Rozpoczęcie działalności zaplanowano na 2025 rok.

Uruchomienie krajowej produkcji zaawansowanych biopaliw umożliwi znaczące ograniczenie importu etanolu spoza Polski. Bioetanol z Jedlicza posłuży do produkcji benzyn silnikowych z dodatkiem tego biokomponentu, które napędzą polskie samochody.

Mniejsza emisja CO2

Zastosowanie krajowych surowców, takich jak słoma, do produkcji biopaliw pozwoli nie tylko poprawić bilans handlowy w obszarze paliw. Przyniesie także realne korzyści środowiskowe w postaci ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadów rolniczych.

 • słoma jako tanie źródło celulozy
 • znaczne zmniejszenie importu biopaliw

Uruchomienie tego typu fabryk bioetanolu w innych regionach Polski z dużym potencjałem produkcji zbóż i roślin energetycznych pozwoli w przyszłości zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku na biopaliwa nowej generacji.

Płocki zakład wytwarza paliwa lotnicze z olejów

Najnowsze inwestycje rafinerii Orlenu w Płocku obejmują również instalację do produkcji biokomponentów wykorzystywanych w lotnictwie. Będą to paliwa typu SAF (Sustainable Aviation Fuel), czyli zrównoważone paliwa lotnicze wytwarzane z surowców odnawialnych.

Fabryka ma ruszyć w 2025 roku i dostarczać nawet 300 tys. ton zielonego paliwa rocznie. Jego odbiorcami będą przede wszystkim linie lotnicze, dla których liczy się ograniczanie śladu węglowego operacji. Produkując SAF z odnawialnych źródeł, sprostają wymaganiom polityki klimatycznej UE.

Niskoemisyjne latanie

Uruchomienie krajowego zakładu produkującego zaawansowane biopaliwa lotnicze pozwoli zarówno zaspokoić popyt ze strony linii lotniczych, jak i poprawić bilans emisji gazów cieplarnianych w polskim przemyśle i transporcie.

Oczekuje się, że to właśnie na biopaliwach, w tym paliwach typu SAF, będzie opierać się dekarbonizacja lotnictwa. Inwestycje takie jak fabryka w Płocku przyczynią się zatem do realizacji celów klimatycznych w skali europejskiej.

Zielone paliwa zastępują węgiel i ropę naftową

Podsumowując, koncern Orlen mocno angażuje się w produkcję paliw alternatywnych dla konwencjonalnych surowców takich jak węgiel i ropa. Są to przede wszystkim:

 • zielony wodór wytwarzany z OZE lub solanki
 • bioetanol produkowany m.in. z odpadów i słomy
 • biodiesel i inne biokomponenty do paliw
 • zrównoważone paliwa lotnicze (SAF)

Tego typu inwestycje są odpowiedzią na globalne trendy odchodzenia od paliw kopalnych i przechodzenia na zero- i niskoemisyjne źródła energii. Zielone pieniądze Orlenu i innych koncernów paliwowo-energetycznych napawają optymizmem, że transformacja energetyczna w Europie może okazać się szybsza, niż początkowo zakładano.

Podsumowanie

W artykule omówiono działania podejmowane przez koncern paliwowy Orlen w zakresie produkcji i wykorzystania paliw alternatywnych, przede wszystkim wodoru oraz różnego rodzaju biopaliw. Opisano już uruchomione i planowane instalacje do wytwarzania "zielonego" wodoru metodą elektrolizy solanki geotermalnej. Przedstawiono też zaawansowane technologie produkcji biokomponentów i biopaliw lotniczych w rafineriach Orlenu z wykorzystaniem surowców odpadowych.

Zwraca się uwagę, że tego typu działania z jednej strony wynikają z globalnych trendów odchodzenia od paliw kopalnych i przechodzenia na zeroemisyjne nośniki energii, a z drugiej ze wzrostu popytu na ekologiczne rozwiązania w transporcie. Opisane inwestycje Orlenu w nowe technologie mają umożliwić firmie dostosowanie się do wymogów polityki klimatyczno-środowiskowej UE przy jednoczesnym wykorzystaniu szansy na modernizację i wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podkreśla się fakt, że produkcja "zielonych" paliw w Polsce z rodzimych surowców i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwoli nie tylko realizować cele klimatyczne, ale też poprawić bilans handlowy w obszarze paliw oraz zagospodarować dotychczas nieprzetwarzane odpady. Artykuł kończy optymistyczna konstatacja, że dzięki takim działaniom transformacja energetyczna w Europie może okazać się szybsza niż pierwotnie oczekiwano.

Podsumowując, tekst przedstawia zielone inwestycje podejmowane przez lidera rynku paliwowego w Polsce jako szansę dla rodzimej gospodarki oraz całej UE na przyspieszenie dekarbonizacji przy jednoczesnym wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności europejskiego biznesu. Optymizm budzi to, że firmy takie jak Orlen dobrowolnie angażują się w rozwój niskoemisyjnych technologii i zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły