Rekuperacja

Odkryj zalety decentralnej rekuperacji w Twoim domu

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński15.12.20236 min.
Odkryj zalety decentralnej rekuperacji w Twoim domu
banner

Rekuperacja decentralna to nowoczesne rozwiązanie dla domów i mieszkań, które zapewnia stałą, kontrolowaną wentylację oraz oszczędność energii dzięki odzyskowi ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz. System oparty na niewielkich jednostkach Dimplex DL 50 montowanych bezpośrednio w ścianach zewnętrznych eliminuje konieczność budowy rozbudowanej instalacji wentylacyjnej i nie zajmuje dodatkowej przestrzeni w pomieszczeniach. Poznaj wady i zalety oraz sposób działania decentralnych rekuperatorów Dimplex!

Kluczowe wnioski:

 • Rekuperacja decentralna Dimplex DL 50 zapewnia skuteczną wentylację oraz oszczędność energii w prosty i tani sposób, bez konieczności budowy dodatkowych instalacji i kanałów wentylacyjnych.
 • Jednostki DL 50 montuje się bezpośrednio w ścianach zewnętrznych, dzięki czemu nie zajmują dodatkowej przestrzeni w pomieszczeniach.
 • System wymienia zużyte powietrze wewnętrzne na świeże zewnętrzne, jednocześnie odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego.
 • Rekuperatory Dimplex są wyposażone w filtry, które chronią przed szkodliwymi substancjami i zanieczyszczeniami.
 • Zdecentralizowana rekuperacja poprawia mikroklimat w budynkach, zapobiega powstawaniu pleśni i rozwojowi roztoczy.

Jakie korzyści daje zdecentralizowana rekuperacja?rekuperacja?

Zdecentralizowana rekuperacja, czyli system wentylacji z odzyskiem ciepła oparty na niewielkich jednostkach rozmieszczonych bezpośrednio w poszczególnych pomieszczeniach, ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych, centralnych systemów wentylacyjnych.

Po pierwsze, rozwiązanie to jest znacznie tańsze i prostsze w montażu, ponieważ nie wymaga budowy rozległej sieci przewodów i kanałów wentylacyjnych w całym budynku. Wystarczy zamontować niewielkie moduły rekuperacji, np. Dimplex DL 50, bezpośrednio w ścianach zewnętrznych pomieszczeń.

Co więcej, dzięki temu oszczędza się cenną przestrzeń użytkową w budynku. Centralne systemy wentylacji potrzebują zazwyczaj specjalnych pomieszczeń technicznych czy też miejsca w piwnicy na zamontowanie urządzeń. Rekuperacja zdecentralizowana nie wymaga praktycznie nic a nic dodatkowej przestrzeni.

Ponadto rozwiązanie to zapewnia większą efektywność energetyczną. Przez to, że jednostki rekuperacji umieszcza się blisko pomieszczeń, do których doprowadzane jest powietrze, straty ciepła są minimalizowane. Nie jest konieczne nagrzewanie ogromnych ilości powietrza poruszającego się po długich kanałach wentylacyjnych.

Zdecentralizowana rekuperacja to zatem mniejsze koszty, wygoda montażu, oszczędność miejsca i energii - właściwie same zalety!

Dokładny koszt rekuperacji decentralnej

Dokładny koszt systemu rekuperacji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości budynku, liczby i wielkości pomieszczeń oraz wydajności jednostek rekuperacyjnych dobranych do poszczególnych pomieszczeń. Przykładowo, dla domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m2 z 5 pomieszczeniami koszt doboru i montażu rekuperacji decentralnej Dimplex z 5 jednostkami DL 50 może wynosić między 6000 a 8000 zł brutto.

W przypadku większych domów lub budynków komercyjnych koszt oczywiście rośnie proporcjonalnie. Cały czas jednak pozostaje bardziej opłacalny niż w przypadku kosztownych do zaprojektowania, wykonania i uruchomienia systemów centralnych.

Czy rosnące wymogi energetyczne wpływają na rekuperację?rekuperację?

Coraz wyższe wymagania w zakresie ochrony energetycznej budynków mają znaczący wpływ na rozwój i popularność systemów wentylacji z odzyskiem ciepła, czyli właśnie rekuperacji.

Dzięki lepszej izolacji cieplnej i szczelności nowoczesnych budynków, maleje zapotrzebowanie na energię do ich ogrzewania. Jednak wzrasta przez to udział ciepła traconego przez wentylację - nawet do 60% całkowitych strat energii w budynku.

Rekuperacja pozwala te straty zminimalizować. Poprzez odzysk ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz i przekazywanie go do świeżego powietrza zasysanego do wnętrza, ogranicza ona te niepotrzebne straty energii.

Nowe przepisy wymuszają rekuperację

Od 2021 roku w Polsce obowiązują nowe, zaostrzone standardy energetyczne dla budynków. Wprowadzają one m.in. konieczność kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła dla wszystkich nowo powstających obiektów.

Oznacza to, że systemy rekuperacji, np. Dimplex DL 50, staną się niezbędnym elementem wyposażenia każdego nowego domu czy mieszkania. Coraz więcej projektów budowlanych od razu uwzględnia te urządzenia w swoich założeniach.

Podsumowując, rosnące wymagania energetyczne zdecydowanie przyczyniają się do wzrostu popularności i zastosowań rekuperacji. Jej zdecentralizowana forma, dzięki prostocie i niskim kosztom montażu, ma szansę na dominację na tym rynku.

Zalety rekuperacji decentralnej Wady rekuperacji decentralnej
- Niski koszt - Nieco gorsza sprawność odzysku ciepła
- Łatwy, szybki montaż - Konieczność systematycznej konserwacji jednostek
- Brak strat ciepła w kanałach - Indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia

Czytaj więcej: Fotowoltaika Podkarpackie - instalacje fotowoltaiczne w Twoim regionie. Oszczędzaj na rachunkach za prąd!

Jak rekuperacja chroni przed szkodliwymi substancjami?rekuperacja chroni przed szkodliwymi substancjami?

Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli właśnie rekuperacja, nie tylko oszczędza energię, ale również korzystnie wpływa na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz chroni przed szkodliwym działaniem różnych substancji.

System rekuperacji zapewnia stałą, delikatną wymianę zużytego powietrza wewnętrznego na świeże zewnętrzne. Nie dopuszcza więc do kumulacji zbyt wysokich stężeń dwutlenku węgla, nadmiernych zawartości pary wodnej czy innych zanieczyszczeń.

Dodatkowo większość urządzeń rekuperacyjnych, np. Dimplex DL 50, posiada specjalne, wielostopniowe filtry powietrza. Są w stanie wyłapać kurz, pyłki roślinne, bakterie, wirusy czy smog. Oczyszczają w ten sposób wdychane przez domowników powietrze.

Filtry w rekuperatorach Dimplex

W wymiennikach ciepła Dimplex DL 50 stosuje się zazwyczaj dwa rodzaje filtrów - klasy G4 oraz F7.

Filtry G4 zatrzymują większe zanieczyszczenia - kurz, sierść zwierząt, pyłki roślinne. Natomiast filtry drobne F7, dzięki gęsto ułożonym włóknom, potrafią wychwytywać najmniejsze pyły, alergeny, bakterie i wirusy.

Regularna kontrola i wymiana tych filtrów gwarantuje najwyższą skuteczność oczyszczania powietrza przez systemem rekuperacji. chroniąc domowników przed wieloma szkodliwymi związkami i substancjami.

Dlaczego rekuperacja poprawia klimat w budynkach?rekuperacja poprawia klimat w budynkach?

Odkryj zalety decentralnej rekuperacji w Twoim domu

Kontrolowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, poprawia komfort i samopoczucie przebywających w budynku osób. Wpływa bardzo korzystnie na panujący tam mikroklimat.

System rekuperacji zapewnia stałą, delikatną wymianę zużytego powietrza wewnętrznego na świeże zewnętrzne. Nie dopuszcza do kumulacji dwutlenku węgla, nadmiernej wilgotności czy przykrych zapachów.

Dodatkowo jednostki rekuperacyjne są wyposażone w filtry, które oczyszczają wdychane powietrze z kurzu, alergenów, bakterii, wirusów i smogu. Wyraźnie poprawia to komfort oddychania.

Według badań kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła może obniżyć poziom CO2 w budynku nawet o 70%, a wilgotność względną o 20-30%!

Reasumując, dzięki stałej wymianie powietrza, jego odpowiedniej temperaturze, wilgotności i czystości, systemy takie jak Dimplex DL 50 poprawiają zdecydowanie mikroklimat w budynkach. Wpływa to bardzo pozytywnie zarówno na samopoczucie, jak i zdrowie przebywających tam osób.

Jaka jest zasada działania rekuperacji Dimplex DL 50?

Decentralna rekuperacja Dimplex DL 50 opiera się na kilku, niewielkich jednostkach wentylacyjnych zamontowanych bezpośrednio w ścianach zewnętrznych poszczególnych pomieszczeń budynku.

Każda jednostka składa się ze specjalnego wymiennika ciepła oraz wentylatorów. Zużyte powietrza z pomieszczenia jest zasysane do wnętrza urządzenia, przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje swoją energię i następnie jest usuwane na zewnątrz.

Jednocześnie, drugi wentylator zasysa świeże powietrze zewnętrzne i przepuszcza je przez ten sam wymiennik ciepła. W ten sposób zimne powietrze pobiera ciepło odpowiednio je podgrzewając. Tak przygotowany strumień trafia następnie do pomieszczenia.

W ten prosty, lecz bardzo efektywny sposób rekuperator Dimplex DL 50 zapewnia kontrolowaną, energooszczędną wentylację poszczególnych pomieszczeń budynku z odzyskaniem ciepła.

Gdzie montuje się urządzenia Dimplex DL 50?

Podstawową zaletą systemu zdecentralizowanej wentylacji Dimplex DL 50 jest możliwość montażu kompaktowych jednostek rekuperacyjnych bezpośrednio w ścianach zewnętrznych ogrzewanych pomieszczeń, bez potrzeby budowy rozległej instalacji przewodów i kanałów wentylacyjnych.

Urządzenia te można umieszczać w dowolnych, dogodnych lokalizacjach na zewnętrznych ścianach budynku - zarówno od frontu, tyłu, jak i na bocznych elewacjach. Jedyne ograniczenie to bliskość pomieszczenia, do którego będzie doprowadzane powietrze oraz dostęp do zasilania elektrycznego.

 • Montaż w ścianach frontowych - szybki dostęp i łatwa konserwacja
 • Montaż od tyłu budynku lub na bocznych ścianach - mniej widoczne urządzenia

Różne możliwości lokalizacyjne sprawiają, że jednostki Dimplex DL 50 można łatwo dostosować do uwarunkowań praktycznie każdego obiektu - zarówno nowo budowanych, jak i już istniejących. Stanowi to ogromną zaletę tego rozwiązania.

Skąd można pobrać dodatkowe informacje o rekuperacji?rekuperacji?

Sieć stan

banner

Najczęstsze pytania

Rekuperacja działa w ten sposób, że zużyte powietrze z pomieszczenia jest wyciągane na zewnątrz przez jednostkę centralną lub zdecentralizowaną. Przepływa przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje energię cieplną. Jednocześnie świeże powietrze z zewnątrz jest zasysane do wnętrza, ogrzewa się od ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego i trafia do pomieszczenia. W ten sposób rekuperacja wentyluje budynek i odzyskuje ciepło.

Koszt rekuperacji zależy od wielu czynników: wielkości budynku i liczby pomieszczeń do wentylacji, rodzaju systemu (centralny czy zdecentralizowany), parametrów technicznych, itd. Cena może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych dla domu jednorodzinnego. Najlepiej skonsultować się z projektantem lub specjalistą w celu doboru odpowiedniego rozwiązania.

Filtry w jednostkach rekuperacji zaleca się wymieniać średnio co 6 miesięcy. Jeśli rekuperator pracuje w trudniejszych warunkach, np. blisko ruchliwej ulicy, może być to konieczne nawet co 3 miesiące. Nowe filtry gwarantują lepszą wentylację i uchronią przed alergenami.

Rekuperacja przynosi wiele korzyści, m.in.: oszczędza energię dzięki odzyskowi ciepła, poprawia jakość powietrza wewnątrz budynku, usuwa wilgoć i przykre zapachy, zmniejsza poziom alergenów i zarazków, poprawia samopoczucie i komfort użytkowników, może obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 30%.

Montażem rekuperatorów powinny zajmować się wyspecjalizowane ekipy instalatorów posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Samodzielny montaż jest możliwy, ale wymaga dużych umiejętności technicznych. Zdecydowanie bezpieczniej jest zlecić prace profesjonalistom.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz