News

Odkryj Nowe Oblicze Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu - Tajemnice i Historia

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński22 grudnia 20236 min
Odkryj Nowe Oblicze Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu - Tajemnice i Historia

Klasztor w Tyńcu położony na cyplu skalnej skarpy w Tyńcu ma długą i bogatą historię. Schronione w cieniu wiekowych murów skrywa wiele niezwykłych historii i tajemnic. Z miłością i troską otoczyli go benedyktyni, którzy od wieków zgłębiają tajniki wiary, ale także troszczą się o magiczne piękno zabytkowego opactwa. Własnie woda spływająca do Wisły pośród malowniczych skał stanowi wspaniałe tło dla zadumy i modlitwy mnichów.

Kluczowe wnioski:

 • Benedyktyni dbają o zabytkowy klasztor, chcąc dobrze służyć kolejnym pokoleniom wiernych.
 • Zainstalowanie pomp ciepła pozwoli na ogrzewanie klasztoru w ekologiczny sposób z dbałością o środowisko.
 • Nowoczesne źródełko ciepła znacząco podniesie komfort i funkcjonalność zabytkowych zabudowań.
 • Prace finansowane z funduszy ekologicznych zapewnią oszczędność energii i redukcję emisji szkodliwych substancji.
 • To kolejny krok benedyktynów, by z troską kontynuować misję służenia Bogu i ludziom przez następne stulecia.

Jak wygląda obecny system ogrzewania opactwa benedyktynów w Tyńcu?

Obecnie klasztor benedyktynów w Tyńcu ogrzewany jest za pomocą niskotemperaturowej kotłowni węglowo-koksowej znajdującej się w piwnicach. Składa się ona z dwóch kotłów koksowych, które dostarczają ciepło do instalacji centralnego ogrzewania części mieszkalnej opactwa oraz do systemu ogrzewania powietrznego w kościele klasztornym.

Instalacje c.o. i ciepłej wody wykonane są w tradycyjnej technologii - z cynkowych rur rozprowadzających, oddzielnie dla budynków mieszkalnych i świątyni. Ciepła woda przygotowywana jest w lecie za pomocą bojlerów elektrycznych i piecyków gazowych, natomiast zimą wykorzystuje się do tego celu ciepło z kotłów koksowych.

Ogrzewanie powietrzne w kościele działa w oparciu o system grawitacyjny. Ciepłe powietrze wytwarzane w podziemnej komorze grzewczej rozchodzi się kanałami do wnętrza świątyni, a następnie wraca do komory. System ten nie posiada regulacji przepływu powietrza, co utrudnia optymalizację ogrzewania.

Główne wady obecnego systemu

Zasadniczą wadą istniejącego systemu ogrzewania jest wykorzystanie węgla i koksu - paliw bardzo emisyjnych, zanieczyszczających środowisko. Ponadto brak automatyki i możliwości precyzyjnej regulacji powoduje marnotrawstwo energii i wysokie koszty oraz niski komfort cieplny.

W jaki sposób planowana jest modernizacja gospodarki ciepłem w klasztorze?

Aby unowocześnić system grzewczy opactwa, zaplanowano szereg inwestycji. Głównym celem tych działań jest uzyskanie oszczędności energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa komfortu cieplnego w obiektach klasztornych.

W pierwszej kolejności ocieplone zostaną niektóre zewnętrzne przegrody budynku, na ile pozwolą na to wymogi konserwatorskie. Następnie wymienione zostaną wszystkie instalacje na nowe, wykonane w nowoczesnych technologiach. W miejscu kotłów koksowych powstanie ekologiczna kotłownia gazowo-olejowa zautomatyzowana i wyposażona w pompę ciepła oraz system kolektorów słonecznych.

Cele modernizacji

Planowane prace modernizacyjne mają dwa główne cele. Pierwszym jest osiągnięcie oszczędności energii poprzez zmniejszenie zapotrzebowania oraz zwiekszenie efektywności systemów grzewczych. Drugim celem jest obniżenie negatywnego wpływu na środowisko - redukcja emisji zanieczyszczeń oraz przejście na odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej: Odkryj przewagę konkurencyjną modułów half cut cells w rynku PV

Jakie elementy będą wchodzić w skład zmodernizowanego źródła ciepła?

Nowoczesne źródło ciepła w klasztorze zbudowane zostanie z kilku podstawowych elementów. Będą to:

 • sprężarkowe pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci pionowych wymienników gruntowych
 • agregat kogeneracyjny do produkcji prądu i ciepła
 • kotły szczytowe (gazowy i olejowy)
 • 30 kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u.

Elementy te będą ze sobą współpracować tak, aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii odnawialnej z gruntów, słońca i biomasy. Kotły konwencjonalne uruchamiane będą jedynie gdy zajdzie taka potrzeba.

Produkcja ciepła

Szacuje się, że pompy ciepła pokryją około 87% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzewania i wentylacji. Pozostałą część dostarczą kotły szczytowe. Z kolei połowa ciepłej wody przygotowywana będzie przez pompy ciepła i kolektory, a resztę dogrzeją kotły gazowe.

Gdzie zlokalizowane będą kolektory słoneczne wspomagające ogrzewanie?

Odkryj Nowe Oblicze Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu - Tajemnice i Historia

Ze względu na wymagania konserwatorskie, aby nie naruszać wyglądu zabytkowych elewacji budynków, zdecydowano o umieszczeniu kolektorów słonecznych na terenie ogrodu klasztornego. Będzie to standardowy zestaw 30 płaskich kolektorów, który w okresie cieplejszym znacząco przyczyni się do produkcji ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej przez mieszkańców opactwa.

Lokalizacja kolektorów słonecznych Ogród klasztorny
Liczba kolektorów 30 sztuk
Typ kolektorów Płaskie

Warto dodać, że samo położenie klasztoru na wzgórzu, w pełnym nasłonecznieniu sprzyja efektywnemu wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Umiejscowienie kolektorów w ogrodzie klasztornym będzie zatem optymalne.

Jakie korzyści przyniesie modernizacja pod względem ochrony środowiska?

Najważniejszą korzyścią przeprowadzenia zaplanowanej kompleksowej modernizacji instalacji grzewczych będzie ogromna redukcja emisji szkodliwych substacji do atmosfery. Przeprowadzone symulacje i obliczenia wykazują, że w wyniku zastosowania nowoczesnych, ekologicznych urządzeń nastąpi spadek zanieczyszczeń nawet o 60-99% w zależności od substancji.

W szczególności emisja pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz dwutlenku węgla zmaleje w stopniu znaczącym. Pozwoli to na spełnienie wszelkich norm w tym zakresie.

Dodatkowo nastąpi redukcja ilości odpadów stałych w postaci popiołu i żużla. Ogólnie rzecz biorąc, modernizacja przyniesie spektakularne efekty ekologiczne, dzięki którym klasztor wpisze się w najnowsze standardy dbałości o naturę.

Ile wyniesie redukcja emisji zanieczyszczeń po modernizacji systemu?

Na podstawie symulacji oszacowano przewidywany poziom redukcji emisji poszczególnych substancji w wyniku planowanej modernizacji systemu grzewczego w następujący sposób:

 • SO2 - 85-90%
 • NOx - 75-80%
 • CO - 60-70%
 • pyły - 95-99%
 • CO2 - 65-75%

Widać zatem, że największe zmniejszenie emisji dotyczyć będzie bardzo szkodliwych dla zdrowia pyłów. Również emisja dwutlenku siarki zmaleje praktycznie o 90%. To ogromna zasługa dla lokalnego środowiska i mieszkańców Tyńca.

Korzyści finansowe

Nie bez znaczenia są również oszczędności finansowe jakie przyniesie projekt. Szacuje się, że dzięki termomodernizacji i wymianie źródeł ciepła koszty ogrzewania spadną o 30-40%. Pozwoli to szybko zamortyzować nakłady inwestycyjne.

Jaki cel przyświeca planowanym działaniom modernizacyjnym?

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest unowocześnienie systemu grzewczego klasztoru, tak aby spełniał on najnowsze normy techniczne i ekologiczne. Chodzi o to, aby benedyktyni mogli kontynuować swoją misję służenia Bogu i ludziom przez następne stulecia w jak najlepszych warunkach.

Poza aspektem pragmatycznym, istotna jest także chęć danie dobrego przykładu. Pokazanie, że nawet zabytkowe obiekty sakralne można zaadaptować do współczesnych wymogów cywilizacyjnych bez utraty ich wyjątkowego charakteru. Wszystko to przy poszanowaniu otaczającej przyrody.

Z myślą o przyszłości

Mając na uwadze przyszłe pokolenia wiernych i zakonników, trzeba stworzyć im jak najlepsze warunki do kontynuowania chwalebnych tradycji tego miejsca. Dlatego też modernizacja opactwa jest nie tylko potrzebą chwili, ale przede wszystkim inwestycją w dalszą przyszłość.

Skąd pozyskiwane będzie ciepło dla pomp ciepła w zmodernizowanym systemie?

W ramach modernizacji systemu grzewczego opactwa jako dolne źródło dla pomp ciepła wykorzystane zostaną gruntowe wymienniki ciepła. Będą to pionowe sondy ziemne wykonane z ułożonych spiralnie rurek ułożonych w odwiertach na głębokości około 100 metrów na terenie ogrodu klasztornego.

Ich zadaniem będzie pobieranie niskotemperaturowego ciepła z ziemi i przekazywanie go do parowników pomp ciepła. Tam nastąpi jego sprężenie do poziomu umożliwiającego zasilenie instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Szacuje się, że ponad 85% ciepła dostarczanego do budynków opactwa będzie właśnie ciepłem geotermalnym z odwiertów gruntowych.

banner

Najczęstsze pytania

Istniejąca od wielu lat instalacja grzewcza, oparta na przestarzałej kotłowni węglowo-koksowej, cechowała się bardzo niską sprawnością i brakiem możliwości precyzyjnej kontroli dostaw ciepła. Generowała też znaczne zanieczyszczenie powietrza. Stąd decyzja o kompleksowej modernizacji w celu oszczędności energii, poprawy komfortu cieplnego i ochrony środowiska.

Sercem nowego systemu grzewczego są pompy ciepła wspierane przez kotły gazowo-olejowe, agregat kogeneracyjny produkujący prąd oraz kolektory słoneczne. Zastosowanie tych technologii pozwoli radykalnie obniżyć emisję zanieczyszczeń i koszty eksploatacji.

Nowe źródło ciepła powstało w miejscu dotychczasowej kotłowni koksowej. Wymienniki gruntowe i kolektory słoneczne znalazły się w ogrodzie klasztornym, aby wykorzystać dogodne warunki i nie naruszać zabytkowej struktury głównego budynku opactwa.

To przede wszystkim ogromna, 60-99% redukcja emisji SO2, NOx, CO2 i innych zanieczyszczeń oraz 60% oszczędność energii cieplnej. Poprawi się także komfort cieplny użytkowników obiektów klasztornych.

Ze względu na korzyści ekologiczne, inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska – EkoFundusz, NFOŚiGW i ZPORR. Pozwoli to zakonnikom spłacić z czasem poniesione nakłady dzięki niższym kosztom ogrzewania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Historia pierwszego kasyna w Europie
NewsHistoria pierwszego kasyna w Europie

Stary Kontynent od wieków zadziwia i ekscytuje. To tu dochodziło do wielu ekscytujących odkryć, także w tym zakątku świata budziły się największe wojenne konflikty. Dziś kroniki historyczne zaprowadziły nas do pierwszego w historii Europy kasyna.