Energetyka

Odkryj nową Energetyczną Mapę Europy - dostęp bezpłatny online!

Autor Ida Nowak
Ida Nowak12.12.20238 min.
Odkryj nową Energetyczną Mapę Europy - dostęp bezpłatny online!
banner

Interaktywna mapa nasłonecznienia to nowoczesne narzędzie, które pozwala śledzić na bieżąco sytuację energetyczną w Europie. Pokazuje m.in. z jakich źródeł pozyskiwana jest energia elektryczna w poszczególnych krajach, jaka jest emisja CO2 czy jakie są warunki wiatrowe i nasłonecznienia. Mapę opracował serwis Tomorrow, a dostęp do niej jest całkowicie bezpłatny online. Pozwala na interesującą analizę sytuacji energetycznej Starego Kontynentu.

Kluczowe wnioski:
 • Polska jest liderem emisji CO2 w Europie, wyprzedzając nawet Estonię czy Niemcy.
 • Najczystszy prąd produkują Norwegia, Szwecja i Francja dzięki energii wodnej i jądrowej.
 • Mapa pokazuje transgraniczne przepływy energii i emisji CO2 między krajami.
 • Widać także wpływ warunków pogodowych, np. wiatru, na zmianę emisji CO2.
 • Można porównać ceny energii elektrycznej w różnych krajach Europy.

Jak wygląda mapa emisji CO2 w Europie?2 w Europie?

Interaktywna mapa emisji CO2 w Europie, stworzona przez serwis Tomorrow, pozwala wizualnie zobaczyć rozkład emisji dwutlenku węgla na naszym kontynencie. Kolorystyka poszczególnych krajów odzwierciedla poziom emisji - od zielonego dla najmniejszej, poprzez żółty i brązowy, aż po czarny dla największej.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Polska jest oznaczona kolorem czarnym, co oznacza, że jesteśmy niekwestionowanym liderem pod względem emisji CO2 w Europie. W naszym kraju na każdą wytworzoną kilowatogodzinę energii emitujemy aż 760 gramów dwutlenku węgla. Nic dziwnego, skoro nasza energetyka w dużej mierze opiera się na węglu.

Z kolei kraje takie jak Norwegia, Szwecja i Francja oznaczone są kolorem zielonym, co oznacza najniższy poziom emisyjności. Wynika to z faktu, że bazują one na niskoemisyjnych źródłach energii - Norwegia na elektrowniach wodnych, a Francja i Szwecja na atomie.

Niemcy na czarnym podium emisyjności

Ciekawostką jest fakt, że na trzecim miejscu pod względem emisji CO2, zaraz po Polsce i Estonii, znajdują się Niemcy. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę postrzeganie Niemiec jako lidera transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Być może wynika to po części z rezygnacji RFN z energii jądrowej. Choć udział odnawialnych źródeł rośnie, dalej dużą część miksu energetycznego stanowią paliwa kopalne. Stąd wysoka emisja CO2 w przeliczeniu na MWh.

Polska liderem emisji CO2 w Europie?2 w Europie?

Jak już wspomniano, nasz kraj zdecydowanie przoduje pod względem emisji dwutlenku węgla w Europie. Potwierdza to interaktywna mapa energetyczna stworzona przez Tomorrow. Polska oznaczona jest tam kolorem czarnym, podczas gdy większość krajów zachodnich jaśnieje odcieniami zieleni.

Skąd bierze się aż tak wysoka emisja CO2 akurat w Polsce? Otóż ponad 70% energii elektrycznej w naszym kraju pochodzi ze spalania węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach. To zdecydowanie najbardziej emisyjne źródło energii.

Na 1 MWh wytworzonej z węgla energii przypada średnio ok. 760 kg CO2. Dla porównania dla gazu ziemnego jest to ok. 380 kg, a dla fotowoltaiki zaledwie ok. 50 kg.

Transformacja polskiej energetyki postępuje zbyt wolno, aby szybko poprawić ten niekorzystny obraz. Jednak widać już pierwsze oznaki zmian, jak choćby rekordowy wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice czy wiatrakach.

Czytaj więcej: Jak dobrze dobrać falownik do instalacji PV mocy 3 kWp - poradnik eksperta

Skąd bierze się wysoka emisja CO2 w Niemczech?2 w Niemczech?

Niemcy są postrzegane jako lider transformacji energetycznej w Europie. Tymczasem interaktywna mapa emisji CO2 pokazuje, że pod tym względem wcale nie wypadają najlepiej. Z wynikiem ponad 400 gramów CO2 na 1 kWh plasują się na trzeciej pozycji, zaraz za Polską i Estonią.

Skąd ta rozbieżność? Otóż z jednej strony rzeczywiście mocno rozwijają odnawialne źródła, zwłaszcza lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Jednak z drugiej strony mają wciąż duży udział węgla brunatnego, a także gazu. Ponadto zrezygnowali z atomu, co dodatkowo pogarsza ich emisyjność.

Dlatego pomimo rozwoju OZE, wciąż mają spory problem z emisją dwutlenku węgla z produkcji prądu. Choć dekarbonizacja postępuje, potrzebnych jest jeszcze wiele zmian, by dogonić liderów jak Szwecja czy Francja.

Atom contra węgiel

Ciekawe jest porównanie Niemiec i Francji. Obie gospodarki mają podobną wielkość PKB, a co za tym idzie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak Francja bazuje na energii jądrowej, Niemcy rezygnują z atomu na rzecz OZE i węgla. I to przekłada się na znaczącą różnicę w emisji CO2.

Kraj Emisja CO2 (g/kWh)
Francja 60
Niemcy 410

Pokazuje to, że rezygnacja z atomu na rzecz paliw kopalnych zwiększa emisyjność energetyki, nawet przy rozwoju OZE. Stąd Niemcy mimo ambitnych celów nadal mają spory problem z redukcją CO2.

Które kraje mają najniższą emisję CO2 w Europie?2 w Europie?

Odkryj nową Energetyczną Mapę Europy - dostęp bezpłatny online!

Zdecydowanymi liderami pod względem niskiej emisji CO2 w energetyce są kraje skandynawskie oraz Francja. Według interaktywnej mapy energetycznej Tomorrow oznaczone są one kolorem zielonym, co wskazuje na emisję poniżej 150 gramów CO2 na 1 kilowatogodzinę.

Skąd się bierze tak niska emisja? Otóż Norwegia opiera swoją energetykę niemal w 100% na elektrowniach wodnych, wykorzystując potencjał tamtejszych rzek i fiordów. Z kolei Szwecja i Francja postawiły na energię jądrową, która choć kontrowersyjna, to nie emituje CO2 w fazie produkcji prądu.

Te przykłady pokazują, że dla głębokiej dekarbonizacji kluczowe jest odchodzenie od węgla na rzecz nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Bez tego osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie bardzo trudne.

Czysta energia, brudna energia

 • Norwegia - 98% produkcji z hydroelektrowni - 60 g CO2/kWh
 • Polska - 70% z węgla - 760 CO2/kWh

Powyższe liczby dobitnie pokazują, jak ogromna jest różnica emisji CO2 w zależności od struktury miksu energetycznego danego kraju. Dekarbonizacja bez transformacji źródeł wytwórczych jest praktycznie niemożliwa.

Energetyczna mapa Europy ukazuje transgraniczny przepływ emisji CO22

Ciekawą funkcją interaktywnej mapy emisji CO2 jest pokazanie transgranicznego przepływu zarówno energii elektrycznej, jak i powiązanej z nim emisji dwutlenku węgla. Dzięki połączeniom transgranicznym Europa jest ze sobą szczelnie zintegrowana pod względem handlu energią.

Oznacza to, że np. niemiecka energia wiatrowa trafia do Polski, a polski prąd z węgla do Niemiec. Podobnie CO2 "miesza się" między krajami. Ta wymiana ma oczywiście aspekt zarówno pozytywny (stabilność dostaw), jak i negatywny (eksport emisji).

Dla przykładu, gdy w Polsce jest mało wiatru i słońca, importujemy prąd ze Szwecji wytworzony bez emisji CO2. Z kolei gdy w Niemczech jest nadmiar z OZE, odsprzedają go do Polski. Tym samym zmniejszają swoją emisję kosztem zwiększenia naszej. Ten transgraniczny przepływ emisji dobrze pokazuje mapa.

Węgiel miesza się z atomem

W praktyce oznacza to, że np. wytworzony w Polsce ze spalania węgla CO2, poprzez eksport energii do innych krajów, przyczynia się do wzrostu emisji w tych państwach. Podobnie atom z Francji czy wiatr z Niemiec, trafiając do Polski, zmniejszają emisyjność naszej energetyki. Te powiązania dobrze pokazuje mapa emisji CO2 dla Europy.

Mapa energetyczna Europy pokazuje warunki wiatrowe i nasłonecznienie

Oprócz informacji o emisji CO2 i wytwarzaniu energii elektrycznej, interaktywna mapa energetyczna Europy dostarcza również ciekawych danych na temat warunków wiatrowych i nasłonecznienia w poszczególnych krajach.

Pozwala to ocenić potencjał rozwoju tam farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Im lepsze warunki, tym atrakcyjniejsze ekonomicznie inwestycje w OZE. A to z kolei przyspiesza transformację energetyczną i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Przykładowo Hiszpania i Włochy mają znacznie lepsze nasłonecznienie niż kraje północne, natomiast w okolicach Morza Północnego wieją silniejsze wiatry. Te różnice w zasobach odnawialnych podpowiadają, gdzie dany rodzaj OZE ma największy potencjał.

Słońce z południa, wiatr z północy

Można zatem powiedzieć, że mapa dostarcza kompleksowego oglądu sytuacji energetycznej Europy - łącząc dane o emisji CO2, miksie energetycznym, cenach prądu i potencjale odnawialnych źródeł. Pozwala to lepiej zrozumieć wyzwania transformacji na poszczególnych rynkach krajowych.

Wiatr obniża emisję CO2 w Europie? Przykład z 2016 roku2 w Europie? Przykład z 2016 roku

Ciekawy przykład wpływu warunków pogodowych, a konkretnie wiatru, na poziom emisji CO2 w energetyce, miał miejsce w grudniu 2016 roku. Interaktywna mapa energetyczna Europy dobrze to zobrazowała.

W wyniku przejścia silnego orkanu Barbara nad Europą, prędkość wiatru w wielu miejscach gwałtownie wzrosła. Spowodowało to znaczny wzrost produkcji energii w farmach wiatrowych, przede wszystkim na Morzu Północnym u wybrzeży Niemiec, Danii i Holandii.

Dzięki temu udział wiatru w miksach energetycznych tych krajów tymczasowo bardzo wzrósł, spychając konwencjonalne elektrownie węglowe i gazowe. To z kolei pr

banner

Najczęstsze pytania

Mapę energetyczną Europy znajdziesz na stronie serwisu Tomorrow. Aby ją obsługiwać, wystarczy klikać i przeciągać myszką aby przybliżać i oddalać widok. Klikając na dany kraj, uzyskasz szczegółowe informacje o miksie energetycznym, emisji CO2 i cenach energii elektrycznej. Mapa aktualizuje się na bieżąco.

Polska ma największą emisję CO2 w Europie, ponieważ aż 70% wytwarzanej u nas energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla. Jest to najbardziej emisyjne źródło energii. Trwająca transformacja energetyczna postępuje zbyt wolno, aby szybko zmienić ten stan rzeczy.

Mimo szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii, Niemcy wciąż bazują na węglu brunatnym i gazie, stąd ich wysoka emisja CO2. Dodatkowo zrezygnowali z energii jądrowej, co pogarsza bilans emisji w energetyce.

Najmniejszą emisją CO2 charakteryzują się kraje skandynawskie oraz Francja. Szwecja i Francja bazują na energii jądrowej, natomiast Norwegia prawie w 100% na elektrowniach wodnych - stąd ich niska emisyjność.

Mapa pokazuje emisję CO2, miks energetyczny, warunki wiatrowe i nasłonecznienie, a także ceny energii elektrycznej w Europie. Pozwala śledzić transformację energetyczną poszczególnych krajów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Jak poprawnie chłodzić za pomocą pompy ciepła? Odkryj najlepsze rozwiązania!
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły