News

Nowe przepisy dotyczące klastrów energetycznych: co brakuje?

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński17.02.20246 min.
Nowe przepisy dotyczące klastrów energetycznych: co brakuje?
banner

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące funkcjonowania klastrów energetycznych. Wprowadzają one szereg zmian, m.in. dodatkowe obowiązkowe elementy porozumień klastrowych oraz nowe uprawnienia dla koordynatorów. Istniejące klastry będą mogły kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach, ale muszą dostosować się do przepisów, aby ubiegać się o wsparcie. Artykuł omawia najważniejsze zmiany, wskazuje bariery rozwoju klastrów i proponuje poprawki legislacyjne. Porównuje także klastry z innymi formami społeczności energetycznych.

Nowe obowiązkowe elementy porozumień klastrowych

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące funkcjonowania klastrów energetycznych. Wprowadzają one szereg zmian, m.in. dodatkowe obowiązkowe elementy porozumień klastrowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, porozumienie o utworzeniu klastra będzie musiało zawierać:

 • prawa i obowiązki stron porozumienia (członków klastra)
 • zakres przedmiotowy współpracy w ramach klastra
 • koordynatora klastra oraz jego prawa i obowiązki
 • obszar działalności klastra
 • czas trwania porozumienia i zasady jego rozwiązywania
 • upoważnienie dla koordynatora do dostępu do danych każdego członka

Celem tych zmian jest uporządkowanie funkcjonowania klastrów i zwiększenie transparentności ich działania. Stanowią one dostosowanie do nowego systemu wsparcia dla tych podmiotów.

Obowiązkowy samorząd i ograniczenia

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku udziału w klastrze jednostki samorządu terytorialnego lub kontrolowanej przez nią spółki. To rozwiązanie budzi kontrowersje - znacząco ogranicza bowiem swobodę klastrów w doborze członków.

Dodatkowo JST ze względu na konieczność stosowania Prawa zamówień publicznych są słabymi uczestnikami rynku energii. Utrudnia im to efektywny udział w klastrze i korzystanie z zielonej energii.

Koordynator klastra z nowymi uprawnieniami

Nowelizacja precyzuje prawa i obowiązki koordynatora klastra energetycznego. Muszą one zostać wprost wskazane w treści porozumienia klastrowego. Najważniejszą zmianą jest nadanie koordynatorowi upoważnienia do dostępu do informacji rynku energii oraz danych pomiarowych każdego członka.

Ma to umożliwić efektywniejsze zarządzanie klastrem i rozliczanie usług energetycznych. Dane będą niezbędne również do przygotowania nowego obowiązku składania corocznych sprawozdań z działalności klastra do Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązki koordynatora przed zmianami Obowiązki koordynatora po zmianach
- zarządzanie klastrem - zarządzanie klastrem
- reprezentowanie na zewnątrz - reprezentowanie na zewnątrz
- realizacja strategii - realizacja strategii
- poszukiwanie finansowania - poszukiwanie finansowania
- dostęp do danych członków
- składanie rocznych sprawozdań

Rozszerzenie uprawnień koordynatora jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania klastrów energetycznych w nowym systemie wsparcia.

Czytaj więcej: Czy prąd będzie droższy? Taryfowe wnioski według posła PO Marka Sowy

Ulgi dla istniejących klastrów a dostosowanie do przepisów

Istniejące klastry energetyczne, które rozpoczęły działalność przed wejściem w życie nowych przepisów, mogą kontynuować funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach. Jest to ulga przejściowa - nie muszą od razu dostosowywać się do dodatkowych wymogów ustawowych.

Członkowie oraz koordynatorzy klastrów energetycznych działających w dotychczasowej formule będą mogli nadal wykonywać działalność na zasadach określonych w swoim porozumieniu.

Jednak aby skorzystać ze wsparcia przewidzianego dla klastrów energetycznych, muszą dokonać wpisu do Rejestru Klastrów Energii prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. A procedura rejestracji wymaga spełnienia nowych warunków ustawowych.

Dlatego dla wielu podmiotów, mimo możliwości kontynuacji dotychczasowej działalności, konieczne będzie w praktyce dostosowanie się do obowiązujących regulacji. Tylko wtedy będą mogły ubiegać się o publiczne wsparcie finansowe.

Rejestr Klastrów Energii

Od 1 stycznia 2024 r. działa Rejestr Klastrów Energii prowadzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wpis do rejestru jest niezbędny aby klaster mógł ubiegać się o udział w systemie wsparcia. Rejestr będzie jawny - wszystkie zgromadzone w nim informacje dotyczące zarejestrowanych podmiotów będą publicznie dostępne.

Wymagania dla klastrów ubiegających się o wsparcie

Nowe przepisy dotyczące klastrów energetycznych: co brakuje?

Aby klaster energetyczny mógł skorzystać z systemu wsparcia wprowadzonego nowelizacją, musi spełnić szereg dodatkowych warunków. W latach 2024-2026 będzie musiał wykazać, że:

 • minimum 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych
 • maksymalna moc instalacji OZE nie przekracza 150 MW
 • możliwe jest pokrycie minimum 40% rocznego zapotrzebowania na energię
 • moce magazynów energii stanowią minimum 2% mocy źródeł OZE

W latach 2027-2029 progi te będą wyższe - odpowiednio 50%, 50% i 5%. To znaczące zaostrzenie kryteriów w porównaniu do wcześniejszych przepisów. Wsparcie otrzymają tylko najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym klastry.

Bariery rozwoju klastrów i postulowane zmiany

Nowe przepisy nie rozwiązują wszystkich problemów funkcjonowania klastrów energetycznych. Izba Gospodarcza Klastrów Energii wskazuje na kilka istotnych barier, które należałoby jeszcze usunąć legislacyjnie.

Po pierwsze, obligatoryjny udział JST jest rozwiązaniem kontrowersyjnym, które ogranicza swobodę klastrów. Dodatkowo nie rozwiązano problemu stosowania przez samorządy Prawa zamówień publicznych przy zakupie energii. To istotnie utrudnia im udział w klastrze.

Kolejne problemy to ograniczenie klastrów do sieci dystrybucyjnej poniżej 110 kV oraz wysokie progi udziału OZE i mocy magazynów, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o wsparcie.

Dlatego Izba postuluje m.in. zwolnienie JST ze stosowania PZP przy zakupach energii w ramach klastra. Sugeruje też obniżenie wymaganego udziału mocy magazynów energii. Zmiany te miałyby ułatwić rozwój klastrów energetycznych.

Klastry a inne formy społeczności energetycznych

Oprócz klastrów energetycznych, nowe przepisy definiują także spółdzielnie energetyczne. Są to mniejsze, lokalne społeczności energetyczne, działające głównie na terenach wiejskich. Podobnie jak klastry, zmagają się one z problemem ograniczeń dla JST przy zakupie energii.

Klastry i spółdzielnie mogą ze sobą konkurować, ale też uzupełniać się i współpracować. Ich wspólnym celem jest rozwój energetyki rozproszonej opartej na lokalnych odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu zyskują odbiorcy, a także cała gospodarka.

Podsumowanie

Od stycznia 2024 r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania klastrów energetycznych. Dotyczą one m.in. obowiązkowych elementów porozumień klastrowych, rozszerzenia uprawnień koordynatorów oraz systemu wsparcia dla tych podmiotów. Istniejące klastry mogą kontynuować działalność, ale muszą dostosować się do przepisów, aby uzyskać dofinansowanie na rozwój odnawialnych źródeł energii. Nadal pozostają pewne bariery hamujące rozwój klastrów i innych społeczności energetycznych.

Mimo wprowadzonych zmian, należy dokonać dalszych korekt legislacyjnych, aby ułatwić funkcjonowanie i wzrost klastrów oraz spółdzielni energetycznych. Pozwoli to na szersze wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł przez prosumentów i zwykłych odbiorców energii.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Szlifowanie wylewki betonowej - usługi szlifowania posadzek
 2. Cena przeglądu i pomiarów elektrycznych - Cennik i kosztorys
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły