News

Nowe plany dla polskich lasów i parków narodowych 2024 roku

Autor Ida Nowak
Ida Nowak05.01.20247 min.
Nowe plany dla polskich lasów i parków narodowych 2024 roku
banner

Wycinka lasów w Polsce od dawna budzi kontrowersje. Nowy dyrektor Lasów Państwowych Witold Koss obejmując stanowisko zapowiedział zmiany w zarządzaniu lasem, mające uwzględniać ochronę przyrody. Czy to oznacza powstanie nowych parków narodowych i ograniczenie wyrębu drzew? Niestety, przeszłość łowiecka nowego szefa LP niepokoi ekologów. Dodatkowo nadal nierozwiązany pozostaje problem dzikich zwierząt i polowań w lasach.

Wycinka lasów szybciej niż sądzono

W ostatnich latach tempo wycinki lasów w Polsce znacząco wzrosło. Lasy Państwowe, które zarządzają większością lasów w kraju, pozyskują rocznie około 40 mln metrów sześciennych drewna. Jest to najwyższy poziom w historii.

Nacisk na wyrąb wynika z traktowania lasu głównie jako źródła surowca drzewnego i dochodu. Tymczasem lasy pełnią szereg innych funkcji, m.in. są domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Intensywna wycinka zagraża więc różnorodności biologicznej.

Ponadto w ostatnich latach wycięto wiele drzewostanów, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości rębnej, czyli optymalnego wieku do pozyskania. Taka praktyka prowadzi do degradacji lasu i utraty jego naturalnych walorów.

Wpływ na przyrodę

Nadmierna eksploatacja lasów ma ogromny, negatywny wpływ na ekosystem. Uszkadza siedliska wielu zwierząt i zaburza równowagę środowiska leśnego.

W ostatnich latach zaobserwowano niepokojące zmiany w populacjach ptaków i większych ssaków leśnych, które zależą od stanu drzewostanów. Naukowcy wiążą to właśnie ze zbyt intensywnymi wycinkami.

Nowy dyrektor Lasów Państwowych zwiastunem zmian

W listopadzie 2022 roku nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych został Witold Koss. W swoich wypowiedziach zapowiada on odejście od traktowania lasu wyłącznie jako magazynu drewna i źródła zysku.

Koss podkreśla, że lasy to przede wszystkim cenny ekosystem, domem wielu gatunków. Jego zdaniem należy zmienić proporcje pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką leśną na korzyść tej pierwszej.

Nowy dyrektor deklaruje otwarcie na postulaty organizacji ekologicznych i gotowość do zawarcia porozumień w celu lepszej ochrony polskich lasów.

Jednak w przeszłości Koss był aktywnym myśliwym polującym w lasach państwowych. Dlatego część ekspertów zachowuje dystans i sceptycyzm do jego zapowiedzi.

Czytaj więcej: Kończy się era ropy naftowej. Kraje arabskie przygotowują się do zmiany.

Czy doczekamy się nowych parków narodowych?

Jednym ze sposobów lepszej ochrony polskich lasów jest tworzenie nowych parków narodowych. Obecnie parki narodowe zajmują zaledwie 1% powierzchni kraju.

Tymczasem zgodnie z naukowymi rekomendacjami, aby skutecznie chronić różnorodność biologiczną ich powierzchnia powinna być przynajmniej trzykrotnie większa.

Nowa minister klimatu i środowiska Anna Hennig-Kloska zapowiedziała zwiększenie obszarów objętych ochroną w formie parków narodowych. Jednak na razie brakuje szczegółów tych planów.

Nasze lasy pełnią wiele cennych funkcji, nie tylko dostarczają surowca drzewnego. Dlatego muszą być chronione w sposób rozsądny i zrównoważony.

Gdzie mogłyby powstać nowe parki?

Ekolodzy wskazują, że szczególnie cenne przyrodniczo, a niechronione obszary leśne znajdują się m.in. na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Roztoczu i w Kotlinie Sandomierskiej.

Utworzenie parków narodowych w tych rejonach pozwoliłoby objąć ochroną unikalne lasy, bagna i torfowiska. Jednak napotyka to na opór ze strony przemysłu drzewnego i myśliwych.

Obecna powierzchnia parków narodowych 1% powierzchni Polski
Rekomendowana powierzchnia min. 3% powierzchni Polski

Dylematy etyczne wobec dzikich zwierząt

Nowe plany dla polskich lasów i parków narodowych 2024 roku

Ochrona polskich lasów wiąże się nie tylko z ograniczeniem wycinek. Równie ważne jest rozwiązanie problemu nadmiernego odstrzału dzikich zwierząt.

Co roku myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim zabijają setki tysięcy dzikich zwierząt, w tym ptaków i objętych ochroną gatunkową. Ma to dramatyczne skutki dla populacji wielu gatunków.

Tymczasem myślistwo często traktowane jest jako integralna część „gospodarki leśnej”. Taki stan rzeczy budzi sprzeciw organizacji ekologicznych.

Polowania w parkach narodowych

Kontrowersje dotyczą także polowań mających rzekomo na celu „redukcję” populacji dzikich zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

W latach 2015-2022 na terenach parków narodowych zastrzelono ponad 13 tys. dzikich zwierząt. Tego rodzaju praktyki są sprzeczne z ideą ochrony przyrody.

 • Zwierzęta zabite w polskich lasach (2019 r.):
  • 829 380 sztuk
 • Zwierzęta zabite w polskich lasach (2020/2021 r.):
  • 1 355 495 sztuk
  • w tym 606 649 ptaków

Społeczny nadzór nad lasami już działa

Ważnym elementem w walce o lepszą ochronę lasów jest społeczna kontrola planowanych wycinek. Dotychczas plany urządzenia lasów były w zasadzie poza społeczną kontrolą.

Jednak niedawno uruchomiono stronę Lasy i Obywatele, która na podstawie otwartych danych Lasów Państwowych pokazuje interaktywne mapy z planowanymi wycinkami.

Dzięki temu każdy może sprawdzić, czy w okolicy jego miejsca zamieszkania nie ma kontrowersyjnych planów wyrębu drzew i w razie czego protestować.

Możliwość społecznej kontroli nad lasami z pewnością przyczyni się do ograniczenia nieuzasadnionych wycinek, dlatego warto z niej korzystać.

Przeszłość łowiecka nowego szefa LP niepokoi

Mimo deklaracji nowego dyrektora Lasów Państwowych dotyczących ochrony przyrody, część ekspertów pozostaje sceptyczna. Powodem są jego powiązania z łowiectwem.

Jak ujawniono, Witold Koss od wielu lat aktywnie poluje, jest „zapalonym” myśliwym. Tymczasem dla wielu organizacji ekologicznych myślistwo jest sprzeczne z ideą ochrony zwierząt i przyrody.

Obawy budzi, że Koss będzie faworyzowałinteresy myśliwych kosztem dzikich zwierząt i ekosystemów leśnych. Tym bardziej, że formalnie gospodarka łowiecka podlega pod zarządzanie Lasów Państwowych.

W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma niezależny, społeczny nadzór nad polityką leśną. Tylko w ten sposób można upominać się o faktyczną, a nie pozorną ochronę polskich lasów.

Podsumowanie

W artykule poruszono kilka kluczowych kwestii związanych z ochroną polskich lasów. Przede wszystkim zwraca się uwagę na rosnące tempo wycinki drzew, które w ostatnich latach osiągnęło rekordowy poziom 40 mln metrów sześciennych rocznie. Taka intensywna eksploatacja lasów ma negatywny wpływ na cały ekosystem leśny.

Nadzieję na poprawę sytuacji wiąże się z nowym dyrektorem Lasów Państwowych. Witold Koss zapowiada odejście od czysto ekonomicznego traktowania lasów, chce położyć większy nacisk na ochronę przyrody. Jednak jego przeszłość myśliwska budzi pewne obawy co do szczerości tych deklaracji.

Omówiono także postulaty zwiększenia powierzchni polskich parków narodowych, które objęłyby ochroną cenne obszary leśne. To ważny postulat, bo obecnie parki narodowe stanowią tylko 1% kraju. Poruszono też problem masowych odstrzałów dzikich zwierząt przez myśliwych.

Podkreśla się wagę społecznego nadzoru nad lasami, np. poprzez kontrolę planów wycinek. Tylko w ten sposób obywatele mogą wymuszać na władzach i leśnikach bardziej ekologiczne podejście do zarządzania polskimi lasami.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 3.40 Liczba głosów: 5

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pompa ciepła Neoheat - wydajne rozwiązanie ogrzewania domu
 2. Zalety i wady elektrowni jądrowej: energia jądrowa.
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Czy nowy film z serii Wonka zdobędzie tytuł kina nr 1 roku?
 5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły