OZE

Nowa ustawa dotycząca wiatraków już w mocy! Co zmienia dla Twoich projektów?

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki29 grudnia 20236 min
Nowa ustawa dotycząca wiatraków już w mocy! Co zmienia dla Twoich projektów?

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, potocznie nazywana ustawą wiatrakową, weszła w życie 23 marca 2023 roku. Przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie lokalizacji i budowy farm wiatrowych, dając większe uprawnienia samorządom. Co to oznacza dla Twoich projektów budowy domu czy inwestycji w OZE? Przeczytaj artykuł, aby poznać najważniejsze informacje.

Kluczowe wnioski:
 • Gminy mogą samodzielnie decydować o lokalizacji farm wiatrowych.
 • Obowiązują jednak minimalne odległości od zabudowań przy budowie turbin.
 • Łatwiej teraz rozbudowywać domy w pobliżu istniejących wiatraków.
 • Mieszkańcy gmin uzyskają dostęp do zielonej energii z lokalnych źródeł.
 • Nie zmieniają się ograniczenia lokalizacji farm na obszarach chronionych.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa wiatrakowa?ustawa wiatrakowa?

Nowa ustawa wiatrakowa, czyli ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie przepisów dotyczących lokalizacji i budowy farm wiatrowych, wprowadza kilka istotnych zmian w tym zakresie. Przede wszystkim daje większe uprawnienia samorządom lokalnym odnośnie decydowania o budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy.

Znosi również, w pewnym zakresie, obowiązującą od 2016 r. zasadę 10H, zgodnie z którą turbiny wiatrowe musiały być oddalone od zabudowań mieszkalnych o odległość nie mniejszą niż 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka. Teraz gminy będą mogły w planach zagospodarowania określić własne, mniejsze odległości, z zachowaniem jedynie bezwzględnego minimum 700 metrów.

Kontrowersyjna zasada 10H

Zasada 10H z poprzedniej ustawy antywiatrakowej była przedmiotem wielu kontrowersji i sporów. W praktyce uniemożliwiała budowę nowych elektrowni wiatrowych w wielu miejscach w kraju, ponieważ trudno było znaleźć lokalizacje oddalone od zabudowań o ponad kilometr. Teraz gminy zyskują większą swobodę w projektowaniu lokalizacji farm wiatrowych.

Czy gminy mogą decydować o budowie farm wiatrowych?

Znowelizowana ustawa wiatrakowa faktycznie przekazuje większość kompetencji dotyczących lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w ręce samorządów gminnych. To one będą teraz decydować, czy i na jakich warunkach powstaną farmy wiatrowe na terenie danej gminy.

Oczywiście pewne ogólnokrajowe regulacje, jak chociażby wspomniana minimalna odległość 700 metrów czy zakaz budowy na obszarach chronionych, pozostają. Niemniej to wójt, burmistrz i rada gminy ustalą konkretne zasady lokalizacji w ramach planów przestrzennych.

Daje to szansę na lepsze dostosowanie projektów farm wiatrowych do lokalnej specyfiki oraz uwzględnienie również społecznej akceptacji takich inwestycji. Z drugiej strony rodzi to też pewne ryzyko uznaniowości decyzji.

Nowe przepisy dają zdecydowanie większy wpływ samorządom na kształtowanie lokalnej polityki energetycznej poprzez decydowanie o lokalizacji farm wiatrowych - podkreśla minister klimatu Anna Moskwa.

Czytaj więcej: Pompa ciepła - oszczędność energii | Zużycie prądu – poradnik

Jaka jest minimalna odległość domu od wiatraka?

Kluczowe znaczenie dla budowy domów w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych ma ustalona w ustawie minimalna odległość takich budynków od turbin, która została określona na 700 metrów.

Oznacza to, że budując nowy dom musimy zachować co najmniej 700 metrów odstępu od najbliższego wiatraka. Bliskość istniejącej lub planowanej farmy wiatrowej może więc istotnie ograniczyć obszar, na którym możemy zlokalizować naszą nieruchomość.

Minimalna odległość domu od elektrowni wiatrowej 700 metrów
Możliwość odstępstw Tak, na podstawie ustaleń gminnego planu zagospodarowania przestrzennego

Kiedy nie obowiązuje reguła 10H przy budowie domu?

Nowa ustawa dotycząca wiatraków już w mocy! Co zmienia dla Twoich projektów?

Reguła 10H, czyli 10-krotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, jako minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych, była bardzo restrykcyjna. Obowiązywała inwestorów budujących farmy wiatrowe, ale również osoby budujące domy w pobliżu istniejących lub planowanych turbin.

Nowa ustawa wiatrakowa znosi tę zasadę. Przy budowie domu, jego rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie nie będzie już miała zastosowania. Obowiązuje wyłącznie wspomniane minimum 700 metrów odległości od wiatraka.

Pozwoli to na elastyczniejsze podejście do zagospodarowania terenu, zwłaszcza na obszarach wiejskich w otoczeniu farm wiatrowych.

Pewne wyjątki pozostają

Co istotne, pewne wyjątki od reguły 10H pozostają. W przypadku lokalizowania nowych elektrowni wiatrowych w dalszym ciągu musi być ona brana pod uwagę przez inwestorów i uwzględniana przy sporządzaniu projektów.

Czy można budować w pobliżu istniejących turbin wiatrowych?

Nowe przepisy istotnie zwiększają możliwości budowania nowych domów w sąsiedztwie działających farm wiatrowych. Uelastyczniając i znosząc dotychczasowe, dość restrykcyjne regulacje odległościowe, ustawa wiatrakowa otwiera tereny wokół elektrowni wiatrowych dla szerszej zabudowy mieszkalnej.

Oczywiście pewne ograniczenia nadal obowiązują. Przede wszystkim wspomniana minimalna odległość 700 metrów od turbiny wiatrowej. Jednak i tu gmina może wprowadzić wyjątki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Eksperci zwracają uwagę na potencjalne ryzyka takiej zabudowy w kontekście m.in. hałasu czy zacienienia. Niemniej wydaje się, że przy racjonalnym planowaniu przestrzennym pozytywne strony przeważą.

 • Łatwiejsza zabudowa mieszkaniowa wokół istniejących farm wiatrowych
 • Nadal obowiązują pewne ograniczenia odległościowe

Jakie zmiany w planowaniu przestrzennym wprowadza ustawa?

Istotną modyfikacją nowej ustawy wiatrakowej są zmiany w zakresie planowania przestrzennego na poziomie gminnym dotyczącego lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Kluczowe jest tu wprowadzenie obowiązku opracowania przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego jej obszaru. Taki gminny MPZP będzie podstawą określania lokalizacji projektów farm wiatrowych oraz zasad ich realizacji.

To rozwiązanie krytykują niektórzy eksperci, podkreślający, że przygotowanie planów dla całej gminy może być zbyt czasochłonne i kosztowne. Z drugiej jednak strony takie kompleksowe podejście przestrzenne powinno ułatwić prowadzenie spójnej polityki lokalizacyjnej względem OZE.

Czym jest prosument wirtualny i kiedy zacznie działać?prosument wirtualny i kiedy zacznie działać?

Bardzo ciekawą zmianą wprowadzoną ustawą wiatrakową jest możliwość uzyskania przez mieszkańców gmin statusu tzw. prosumenta wirtualnego OZE, który uprawnia do korzystania z zielonej energii wyprodukowanej w lokalnej elektrowni wiatrowej.

Aby to było możliwe, inwestor budujący farmy wiatrowe musi przeznaczyć minimum 10% mocy zainstalowanej do objęcia przez prosumentów wirtualnych. Ci zaś zawrą umowę z przedsiębiorstwem na dostawę "swojej" zielonej energii.

Niestety, mimo wejścia w życie nowej ustawy, konkretne przepisy dotyczące prosumenta wirtualnego zaczną obowiązywać dopiero od 2024 roku. Prosument lokatorski pozostaje więc na razie w sferze planów.

Jakie ograniczenia lokalizacji farm wiatrowych pozostają?

Mimo liberalizacji przepisów odległościowych i większych uprawnień gmin, ustawa wiatrakowa utrzymuje jednak pewne zasadnicze ograniczenia dotyczące możliwości lokalizowania lądowych elektrowni wiatrowych.

Nadal obowiązuje całkowity zakaz budowy turbin wiatrowych na terenach wybranych form ochrony przyrody - w parkach narodowych, rezerwatach, parkach krajobrazowych czy obszarach Natura 2000.

Ponadto, w celu ochrony awifauny, wprowadzono zakaz lokalizacji wiatraków na trasach przelotu ptaków i szlakach migracyjnych zwierząt.

Te restrykcje nie uległy zmianie i będą nadal wykluczać pewne obszary z możliwości budowy farm wiatrowych.

banner

Najczęstsze pytania

Zgodnie z nowelizacją ustawy wiatrakowej, gmina będzie mogła zdecydować czy na jej terenie powstaną elektrownie wiatrowe i gdzie będą one zlokalizowane. Decyzje te będą podejmowane w planach miejscowych, które jeśli miałby umożliwiać inwestycje w OZE muszą obejmować całą gminę.

Nowe przepisy dopuszczają odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego bez żadnych odległościowych ograniczeń od elektrowni wiatrowych. Oznacza to możliwość modernizacji budynku nawet w bezpośrednim sąsiedztwie działających turbin.

Nie. Zgodnie z ustawą minimalna dopuszczalna odległość nowych elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych to 700 m. W szczególnych przypadkach gmina może ją zmniejszyć w miejscowym planie, ale nie mniej niż do tych 700 m.

Ustawa gwarantuje, że co najmniej 10% mocy elektrowni wiatrowej musi być przeznaczone dla lokalnych społeczności do objęcia w formule prosumenta wirtualnego. To maksymalnie tyle energii inwestorzy są zobowiązani odsprzedać.

Obowiązek zachowania przy budowie nowych domów odległości 700 m od turbin wiatrowych lub planowanych ich lokalizacji będzie dotyczył terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszczającym takie inwestycje.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły