News

Nowa moc do produkcji prądu - PSE zakończyło aukcje rynku mocy

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński15.12.20237 min.
Nowa moc do produkcji prądu - PSE zakończyło aukcje rynku mocy
banner

Nowa moc do produkcji prądu będzie dostępna w polskim systemie elektroenergetycznym od 2028 roku. Operator przesyłowy PSE zakończył właśnie aukcje rynku mocy, w ramach których wyłoniono nowe jednostki wytwórcze mające zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii. Duże spółki energetyczne, takie jak PGE, Energa czy Tauron podpisały wieloletnie umowy mocowe na dostarczenie określonych ilości mocy z nowych lub modernizowanych elektrowni. Szósta runda aukcji dla roku 2028 zamknęła proces kontraktacji, ustalając ceny wywoławcze i minimalne dla poszczególnych technologii i okresów dostaw.

Zakontraktowane moce na 2028 rok

Operator Systemu Przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zakończył niedawno aukcje główne na rynku mocy, mające na celu pozyskanie nowych mocy wytwórczych na rok dostaw 2028. W ramach tych aukcji zakontraktowano łącznie ponad 1,5 GW nowych mocy, które od 2028 roku będą świadczyć usługę dyspozycyjności mocy na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w krajowym systemie.

Największy producent energii w Polsce, spółka PGE, poinformowała o zakontraktowaniu co najmniej 1013 MW nowych mocy. W tej liczbie 306 MW przypadło na kontrakty 7-letnie, 15 MW na kontrakt 5-letni oraz aż 692 MW w ramach umów rocznych. Dodatkowo, uwzględniając wcześniejsze kontrakty wieloletnie, całkowita moc zakontraktowana przez PGE na 2028 rok sięga niemalże 10 GW.

Z kolei spółka Energa, która również jest dużym graczem na rynku wytwarzania, podała, że w wyniku ostatnich aukcji głównych zabezpieczyła nie mniej niż 556 MW mocy na 2028 rok. Tak więc łącznie z dotychczasowymi zobowiązaniami, Energa dysponować będzie znaczną nową mocą wytwórczą.

Nowe moce gazowe i OZE

Większość nowych mocy wytwórczych zakontraktowanych na 2028 rok w ostatnich aukcjach głównych dotyczy nowych jednostek gazowych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Te niskoemisyjne i zeroemisyjne moce wytwórcze w znacznym stopniu przyczynią się do transformacji polskiej energetyki w kierunku czystszych technologii.

Podstawowym atutem kontraktowanych nowych mocy jest ich dostępność i gotowość do pracy na żądanie operatora systemu przesyłowego. Jest to niezwykle istotny czynnik w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w okresach jej największego zapotrzebowania.

Nowe jednostki wytwórcze w systemie

Aukcje główne na rynek mocy w roku 2028 pozwoliły na wyłonienie konkretnych nowych jednostek i instalacji, które od tego czasu wejdą do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako gwarancja mocy wytwórczych niezbędnych dla stabilności pracy sieci. Są to zarówno całkiem nowe elektrownie i elektrociepłownie, bazujące na paliwie gazowym lub OZE, jak i zmodernizowane istniejące bloki węglowe.

Zgodnie z wynikami ostatnich aukcji, jako nowe jednostki w systemie od 2028 roku pojawią się m.in.:

  • Nowa Elektrociepłownia Żerań produkująca prąd i ciepło dla Warszawy
  • Zespół elektrociepłowni gazowych Grupy PGE
  • Lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne różnych operatorów

Te i inne nowe zdolności produkcyjne uzupełnią park maszynowy w polskim systemie elektroenergetycznym o elementy o wysokiej dyspozycyjności, co podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.

Modernizacja aktywów konwencjonalnych

Część z nowych mocy wytwórczych na 2028 rok będzie pochodzić z kompleksowych modernizacji istniejących elektrowni systemowych, opalanych dotychczas węglem kamiennym. Dzięki inwestycjom operatorzy znacznie podniosą sprawność i elastyczność pracy tych bloków, dostosowując je do zmiennych warunków w systemie elektroenergetycznym przyszłości.

Modernizacje polegają m.in. na budowie nowych wysokosprawnych bloków energetycznych w miejsce starych jednostek wycofywanych z eksploatacji. Te inwestycje w aktywa konwencjonalne również będą miały swój wkład w podnoszenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w perspektywie roku 2028.

Wieloletnie umowy mocowe operatorów

Kluczowym elementem aukcji na rynek mocy są długoterminowe kontrakty zawierane pomiędzy operatorem przesyłowym a wytwórcami energii elektrycznej reprezentującymi nowe moce wytwórcze. Ten model rynku mocy funkcjonuje w Polsce od 2021 roku i ma zapewnić inwestycjom w nowe moce stabilne ramy finansowe.

Operatorzy wytwarzania energii elektrycznej – w szczególności duże koncerny jak PGE czy Energa – podpisują z PSE umowy mocowe (na 5, 7 lub 15 lat), w których gwarantują dostarczenie określonej wielkości mocy dyspozycyjnej w zamian za wynagrodzenie w postaci opłaty mocowej.

Takie umowy mocowe na lata 2028-2029 podpisało już wielu operatorów sektora elektroenergetycznego w Polsce, co oznacza zakontraktowanie znacznych nowych mocy wytwórczych w systemie. To kluczowy krok dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie kilku lat.

Rezultaty aukcji głównej dla 2028 roku

Nowa moc do produkcji prądu - PSE zakończyło aukcje rynku mocy

Tegoroczna aukcja główna na dostawy mocy w roku 2028 przyniosła konkretne rezultaty w postaci przydzielenia kontraktów mocowych dla szeregu nowych jednostek i instalacji wytwórczych. Łącznie w wyniku aukcji zakontraktowano co najmniej 1568 MW nowych mocy wytwórczych.

Wśród wygranych aukcji znalazło się wiele projektów gazowych i opartych na OZE, które wniosą do systemu realne, dyspozycyjne moce pozwalające zapewnić bezpieczeństwo elektroenergetyczne w perspektywie kilku lat. Kluczowe znaczenie mają zwłaszcza kontrakty wieloletnie.

Ogólna skala zakontraktowanych nowych mocy na 2028 rok pokazuje, że rynek mocy wypełnia swoje zadanie stymulowania inwestycji niezbędnych do stabilności systemu elektroenergetycznego Polski w perspektywie średniookresowej.

Wyniki aukcji głównej na rynek mocy w roku 2028
Operator Zakontraktowana moc [MW]
PGE 1013
Energa 556

Szósta runda aukcji zakończona

Przeprowadzona w ostatnich tygodniach aukcja główna na dostawy mocy zakończyła się w szóstej, ostatniej rundzie. Oznacza to efektywne wykorzystanie dostępnego budżetu i przydzielenie kontraktów mocowych dla najbardziej konkurencyjnych pod względem cenowym projektów inwestycyjnych w nowe moce.

Zakończenie aukcji w szóstej rundzie oznacza, że cel aukcji – czyli pozyskanie wystarczającej ilości mocy wytwórczych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – został osiągnięty bez konieczności uruchamiania mechanizmu kolejnych rund, w których rosną wymagania cenowe.

Tym samym operator przesyłowy dysponuje już kontraktami na newralgiczną ilość nowych mocy wytwórczych, które od 2028 roku dostarczą krajowemu systemowi elektroenergetycznemu niezbędnej siły roboczej dla zachowania stabilności.

Ceny wywoławcze i minimalne w aukcji

Szósta runda tegorocznej głównej aukcji mocy dla roku 2028 – będąca jednocześnie rundą końcową – charakteryzowała się określonymi cenami wywoławczymi dla poszczególnych technologii i okresów dostaw. Ceny te wyznaczają minimalny próg opłacalności dla inwestycji w nowe moce.

I tak, w szóstej rundzie dla jednorocznych kontraktów mocowych obowiązywała cena wywoławcza na poziomie 264,05 zł za 1 kW mocy rocznie. Z kolei dla wieloletnich umów mocowych cena wywoławcza wynosiła 226,36 zł/kW/rok.

Ceny wywoławcze musiały zostać zaakceptowane przez wytwórców składających oferty dotyczące konkretnych inwestycji i nowych mocy. Tym samym, szósta runda z cenami na tych poziomach pozwoliła na kontraktację oczekiwanych przez operatora nowych mocy wytwórczych.

Podsumowanie

W moim artykule omówiłem kwestię zakończonych niedawno aukcji głównych na rynek mocy, organizowanych przez operatora systemu przesyłowego PSE. Celem tych aukcji było pozyskanie nowych mocy wytwórczych, które od 2028 roku będą świadczyć usługę dyspozycyjności na potrzeby stabilności systemu elektroenergetycznego.

Przedstawiłem konkretne wyniki aukcji, zgodnie z którymi operatorzy tacy jak PGE i Energa zakontraktowali łącznie ponad 1,5 GW nowych mocy na 2028 rok. Są to głównie nowe moce gazowe i odnawialne, które wniosą do systemu realną, gwarantowaną moc w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Wyjaśniłem, że kluczowym elementem tych aukcji są długoterminowe umowy mocowe, gwarantujące wytwórcom stabilne przychody w zamian za zobowiązanie dostarczenia kontraktowanej mocy. Taki model ma zachęcić do niezbędnych inwestycji we wzmocnienie systemu elektroenergetycznego.

Podkreśliłem, że tegoroczne aukcje osiągnęły zamierzony cel, kończąc się w 6 rundzie z kontraktacją wystarczającej mocy na 2028 r. Zakontraktowane moce gazowe i odnawialne umocnią bezpieczeństwo dostaw energii za 5 lat.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
  2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Czy nowy film z serii Wonka zdobędzie tytuł kina nr 1 roku?
  5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły