News

Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania - zwolnienia z pozwolenia na budowę

Autor Ida Nowak
Ida Nowak24.03.20248 min.
Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania - zwolnienia z pozwolenia na budowę
banner

Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania dostaną zwolnienie z pozwolenia na budowę. Rząd zamierza ułatwić instalację takich urządzeń odnawialnych źródeł energii jak magazyny do 20 kWh, małe turbiny wiatrowe do 12 m wysokości oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Uproszczona procedura budowlana ma także dotyczyć biogazowni rolniczych i doprecyzować zasady konsultacji instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW. To ułatwienie dla prosumentów i rozwoju energetyki rozproszonej.

Zwolnienie małych magazynów energii z pozwolenia na budowę

Rewolucja energetyczna w Polsce nabiera tempa. Rząd zdecydował się uprościć procedury budowlane dla małych magazynów energii o pojemności do 20 kWh, które współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi. To dobra wiadomość dla prosumentów, którzy chcą magazynować własną, ekologiczną energię. Dzięki temu nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę.

Nowe regulacje przewidują zwolnienie z pozwolenia na budowę dla magazynów energii o pojemności do 20 kWh, o ile są one instalowane razem z fotowoltaiką. To bardzo ważna zmiana, która na pewno przyczyni się do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Prosumenci będą mogli bez przeszkód instalować małe magazyny i gromadzić energię na swoje własne potrzeby.

Warto podkreślić, że magazyny energii są kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pozwalają one na lepsze zagospodarowanie energii z odnawialnych źródeł, a także stabilizują system elektroenergetyczny. Dlatego tak ważne jest uproszczenie procedur związanych z ich instalacją. To krok w dobrym kierunku, który powinien przyspieszyć rozwój magazynowania energii w Polsce.

Zalety małych magazynów energii

Małe magazyny energii mają wiele zalet. Przede wszystkim umożliwiają gromadzenie nadwyżek energii z instalacji fotowoltaicznych i wykorzystanie jej wtedy, gdy jest ona potrzebna. To doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które chcą być w pełni samowystarczalne energetycznie. Magazyny te są również przyjazne dla środowiska, ponieważ pozwalają na maksymalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Kolejną zaletą małych magazynów energii jest stabilizacja lokalnej sieci energetycznej. Dzięki nim można lepiej zarządzać obciążeniem i zapobiegać awariom. To ważne zwłaszcza w przypadku intensywnego rozwoju fotowoltaiki, która jest źródłem niestabilnym. Magazyny energii mogą więc odgrywać istotną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw prądu.

Mikroinstalacje wiatrowe nie wymagające zgłoszenia budowy

Oprócz magazynów energii, ułatwienia obejmą również małe mikroinstalacje wiatrowe. Zgodnie z nowym projektem, turbiny wiatrowe o wysokości do 3 metrów będą mogły być instalowane bez konieczności zgłaszania tego faktu odpowiednim organom. To ogromne udogodnienie dla osób, które chcą korzystać z energii wiatru na własne potrzeby.

Warto jednak pamiętać, że nawet tak małe turbiny muszą być instalowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Dlatego w przypadku mikroinstalacji wiatrowych o wysokości od 3 do 12 metrów, konieczne będzie zgłoszenie inwestycji oraz udział osób z uprawnieniami budowlanymi. To gwarancja, że turbiny zostaną zamontowane prawidłowo i nie będą stanowić zagrożenia.

Nowe regulacje mają zachęcić Polaków do inwestowania wodnawialne źródła energii, w tym również turbiny wiatrowe. To ważny krok w stronę energetyki rozproszonej i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Dzięki uproszczonym procedurom, każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw energii wiatru.

Uproszczone procedury budowlane dla małych instalacji odnawialnych źródeł energii to krok w stronę energetyki obywatelskiej i sprawiedliwej transformacji energetycznej - powiedział ekspert z Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Czytaj więcej: Spadające ceny gazu i ropy w Polsce: pełne magazyny i duża podaż

Stacje ładowania samochodów elektrycznych bez pozwolenia

Rozwój elektromobilności to jeden z priorytetów polskiego rządu. Dlatego w nowych przepisach znalazły się również ułatwienia w budowie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Zgodnie z projektem, nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę tego typu infrastruktury. Wystarczy jedynie zgłosić zamiar budowy stacji.

To bardzo dobra wiadomość dla firm i instytucji, które chcą instalować ładowarki dla aut na prąd. Dotychczas procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń znacznie wydłużały i komplikowały ten proces. Teraz będzie to dużo łatwiejsze i szybsze. Nowe regulacje z pewnością przyspieszą rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

Warto jednak pamiętać, że ułatwienia nie będą dotyczyć infrastruktury ładowania dla transportu publicznego. W tym przypadku nadal będzie wymagane pozwolenie na budowę. To zrozumiałe, ponieważ ładowarki dla autobusów czy trolejbusów są bardziej skomplikowanymi instalacjami i wymagają dokładnej kontroli.

 • Korzyści ze zwolnienia stacji ładowania z pozwolenia na budowę:
  • Szybsza realizacja inwestycji
  • Mniejsze koszty administracyjne
  • Większy dostęp do ładowarek dla kierowców

Biogazownie rolnicze z uproszczoną procedurą budowlaną

Zdjęcie Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania - zwolnienia z pozwolenia na budowę

Nowe przepisy przyniosą również ułatwienia dla rolników, którzy chcą inwestować w biogazownie. Zgodnie z planami, instalacje do produkcji biogazu rolniczego o wydajności do 200 tys. m3 rocznie oraz mikroinstalacje do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu będą mogły być budowane po zgłoszeniu, a nie jak dotychczas, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rodzaj instalacji Procedura budowlana
Biogazownia rolnicza do 200 tys. m3 biogazu rocznie Wymagane zgłoszenie
Mikroinstalacja do produkcji energii z biogazu rolniczego Wymagane zgłoszenie

To ważny krok w kierunku rozwoju biogazu rolniczego w Polsce. Dotychczas skomplikowane procedury często zniechęcały rolników do inwestowania w tego typu instalacje. Teraz, dzięki uproszczonym przepisom, będzie to dużo łatwiejsze.

Warto podkreślić, że biogaz rolniczy to bardzo ważne źródło energii odnawialnej. Może on być wykorzystywany do produkcji ciepła, energii elektrycznej, a nawet paliwa dla pojazdów. Dodatkowo, sam proces fermentacji beztlenowej pozwala na zagospodarowanie odpadów organicznych, takich jak obornik czy pozostałości roślinne. To doskonałe rozwiązanie, które łączy produkcję energii z recyklingiem odpadów.

Instalacje fotowoltaiczne powyżej 6,5 kW - konsultacje PSP

Nowe przepisy doprecyzowują również kwestię obowiązkowych konsultacji z Państwową Strażą Pożarną w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW. Obecnie obowiązek ten budzi wiele wątpliwości, dlatego został doprecyzowany.

 • Obowiązki inwestorów instalacji PV powyżej 6,5 kW:
  • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych
  • Zawiadomienie PSP o zakończeniu montażu i przekazanie planu instalacji

Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW, inwestor będzie musiał uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, po zakończeniu montażu, będzie zobowiązany zawiadomić o tym Państwową Straż Pożarną i przekazać jej plan instalacji dla ekip ratowniczych.

To ważne zmiany, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych. Dzięki nim, strażacy będą lepiej przygotowani do akcji ratowniczych w budynkach z systemami PV. Z drugiej strony, obowiązek konsultacji z rzeczoznawcą pozwoli wyeliminować ewentualne zagrożenia już na etapie projektowania.

Prosumenckie mikroinstalacje OZE zwolnione z pozwolenia

Ostatnią zmianą wartą omówienia jest zwolnienie z pozwolenia na budowę dla większości prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych do 150 kW będzie mógł odbywać się bez skomplikowanych procedur.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w ekologiczne ogrzewanie czy produkcję własnej, czystej energii elektrycznej. Dotychczas, nawet w przypadku niewielkich instalacji, konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Teraz cały proces zostanie znacznie uproszczony.

Warto jednak pamiętać, że zwolnienie z pozwolenia na budowę nie oznacza całkowitego braku kontroli. W przypadku instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW nadal będą obowiązywały konsultacje z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych oraz obowiązek zawiadomienia Straży Pożarnej. To gwarancja bezpieczeństwa dla mieszkańców budynków z systemami PV.

Podsumowując, nowe przepisy to duży krok w kierunku uproszczenia procedur budowlanych dla odnawialnych źródeł energii. Dzięki nim, każdy Polak będzie mógł łatwiej zainwestować w ekologiczne rozwiązania i stać się niezależnym, świadomym prosumentem.

Podsumowanie

Uproszczone procedury budowlane to krok w stronę energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Zwolnienie z pozwolenia na budowę obejmie małe magazyny energii do 20 kWh, mikroturbiny wiatrowe, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz biogazownie rolnicze. To ułatwienie dla osób, które chcą inwestować we własne, ekologiczne źródła energii.

Dodatkowo, doprecyzowano przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW. Inwestorzy będą musieli konsultować projekty z rzeczoznawcami przeciwpożarowymi i przekazywać plany instalacji służbom ratowniczym. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców budynków z systemami PV. Dzięki nowym przepisom budowa pozwolenia nie będzie już konieczna dla większości mikroinstalacji OZE.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Szlifowanie wylewki betonowej - usługi szlifowania posadzek
 2. Cena przeglądu i pomiarów elektrycznych - Cennik i kosztorys
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły