News

Kulisy skandalu klimatycznego: wszystko o błędach na szczytach

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński01.12.20235 min.
Kulisy skandalu klimatycznego: wszystko o błędach na szczytach
banner

Szczyty klimatyczne organizowane przez ONZ to arenadialogu między państwami na temat ochrony klimatu. Niestety, mimo wielu deklaracji i obietnic, realne działania wciążpozostają niewystarczające.

Kluczowe wnioski:
 • Porozumienie z Kioto z 1997 r. było pierwszym krokiem, ale nie wszystkie kraje się do niego zastosowały.
 • Szczyt COP15 w 2009 r. w Kopenhadze zakończył się fiaskiem i brakiem wiążących ustaleń.
 • Porozumienie paryskie z 2015 r. wyznaczyło ambitne cele, ale państwa mają trudności z ich realizacją.
 • Tegoroczny szczyt COP28 odbywa się bez przywódców USA i Chin, co nie napawa optymizmem.
 • Wciąż dominują partykularne interesy ekonomiczne nad troską o los planety.

Porozumienie z Kioto - pierwszy krok, który zawiódł

W 1997 roku podpisano protokół z Kioto, który jako pierwszy międzynarodowy dokument wprowadzał konkretne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kraje rozwinięte zobowiązały się do obniżenia poziomu emisji o 5% do 2012 roku w porównaniu z 1990 rokiem.

Niestety porozumienie nie objęło Stanów Zjednoczonych, jednego z głównych emitentów CO2 na świecie. Dodatkowo nie wszystkie państwa, które ratyfikowały protokół, dotrzymały zobowiązań dotyczących redukcji emisji.

Mimo pewnych niedoskonałości, Kioto było symbolem gotowości części krajów do podjęcia wysiłków na rzecz ochrony klimatu. Niestety realizacja celów okazała się niewystarczająca.

Sceptycyzm wobec nauki

Już w trakcie negocjacji nad protokołem z Kioto pojawił się sceptycyzm naukowy co do związków między emisjami CO2 a globalnym ociepleniem.

Grupa amerykańskich naukowców stworzyła nawet specjalną „Petycję Oregońską”, wzywającą rząd USA do odrzucenia porozumienia. Twierdzili oni, że nie ma wystarczających dowodów na katastrofę klimatyczną.

Porażka negocjacji w Kopenhadze

W 2009 roku w duńskiej Kopenhadze odbył się kolejny szczyt klimatyczny ONZ - COP15. Oczekiwano, że będzie to kamień milowy w walce z globalnym ociepleniem i przyjęte zostaną nowe, ambitne cele redukcji emisji.

Niestety COP15 zakończył się spektakularną porażką. Państwa nie były w stanie dojść do porozumienia. Przyjęty został jedynie niewiążący dokument, który nie gwarantował realnych działań na rzecz klimatu.

2009 COP15, Kopenhaga Brak porozumienia

Fiasko w Kopenhadze pokazało, jak trudno jest pogodzić partykularne interesy poszczególnych państw ze wspólnymi działaniami dla dobra całej planety.

Czytaj więcej: Niesamowity gigantyczny szczur o zębach, które kruszą kokosy - pierwsze ujęcie!

Konieczność nowego porozumienia po 2012 roku

W 2012 wygasły ustalenia z Kioto. Konieczne były nowe regulacje dotyczące ochrony klimatu. Jednak kolejne szczyty klimatyczne ONZ w latach 2009-2014 kończyły się niepowodzeniem. Krajom nie udawało się dojść do konsensusu.

Brak porozumienia po 2012 roku stwarzał niebezpieczeństwo dla walki ze zmianami klimatycznymi. Konieczne były pilne globalne ustalenia dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Sytuacja zmieniła się dopiero podczas COP21 w Paryżu w 2015 roku. Po wielu nieudanych próbach udało się wypracować nowe porozumienie klimatyczne, wiążące wszystkie kraje świata.

Porozumienie paryskie - przełom, który zawiódł?

Kulisy skandalu klimatycznego: wszystko o błędach na szczytach

Porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku przez prawie 200 krajów było przełomem w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych. Po raz pierwszy udało się stworzyć wiążącą umowę obejmującą praktycznie całą planetę.

Celem porozumienia było ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do poziomu znacznie poniżej 2°C w stosunku epoki przedindustrialnej, a nawet próba niedopuszczenia do przekroczenia progu 1,5°C.

Jednak pomimo początkowego optymizmu wiele wskazuje, że cele klimatyczne z porozumienia paryskiego nie zostaną zrealizowane. Już teraz mówimy o wzroście temperatury powyżej 2°C do końca stulecia, a nawet ponad 2,5°C. Porozumienie nie przyniosło spodziewanej zmiany w zbyt wolnym tempie działań i redukcji emisji.

2015 Porozumienie paryskie Przekroczenie limitu 1,5°C wkrótce bardzo prawdopodobne

Bez USA i Chin trudno o skuteczne działania?

Szczyty klimatyczne ONZ, mimo swoich niedoskonałości i ograniczonych efektów, wciąż mają kluczowe znaczenie dla globalnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Jednak tegoroczny COP28 w Egipcie odbył się bez udziału części najważniejszych przywódców. Nie zaprezentowali się tam ani prezydent USA Joe Biden, ani chiński Xi Jinping. To zły sygnał.

 • Bez presji ze strony USA i Chin, odpowiedzialnych za 40% globalnej emisji CO2, trudno mówić o skutecznej ochronie klimatu.
 • Konieczne są rozmowy tych krajów o redukcjach emisji, a kolejny szczyt bez ich udziału jest złym prognostykiem.

Niestety walka ze zmianami klimatu kolejny raz uległa podporządkowaniu bieżącym interesom politycznym i gospodarczym mocarstw.

Podsumowanie

W moim artykule przeanalizowałem dotychczasowe globalne porozumienia klimatyczne pod kątem ich skuteczności w zwalczaniu zmian klimatu. Podjęte działania okazują się niewystarczające. Protokół z Kioto był tylko pierwszym małym krokiem. Porozumienie paryskie nie przyniosło oczekiwanego przełomu. Walka o klimat ulega partykularnym interesom państw.

Sceptycy naukowi podważali już założenia protokołu z Kioto. USA go nie podpisały, a realizacja celów redukcyjnych okazała się niewystarczająca. Porażką zakończył się szczyt COP15 w Kopenhadze, gdzie nie udało się osiągnąć porozumienia.

Przełom miało przynieść porozumienie paryskie z 2015 roku. Jego ambitne cele nie zostaną jednak zrealizowane. Emisje gazów cieplarnianych nie zostały dostatecznie ograniczone i wzrost globalnych temperatur przekroczy ustalone limity.

Negatywnym sygnałem jest też nieobecność na tegorocznym szczycie klimatycznym COP28 przywódców USA i Chin - kluczowych państw jeśli chodzi o emisje CO2 i walkę z kryzysem klimatycznym. Bez ich zaangażowania skuteczne działania są mało realne.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły