News

Jakie są prawdziwe zastosowania dopuszczonego do sprzedaży węgla?

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki13.12.20235 min.
Jakie są prawdziwe zastosowania dopuszczonego do sprzedaży węgla?
banner

Miał węglowy ponownie trafił do sprzedaży, po dwuletniej przerwie spowodowanej negatywnym wpływem na jakość powietrza. Ze względu na trudności w dostępie do opału i rosnące ceny, zdecydowano się na zawieszenie norm jakościowych. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż miału nie oznacza automatycznej zgody na jego spalanie. O tym stanowią lokalne przepisy i uchwały antysmogowe.

Kluczowe wnioski:

 • Miał węglowy zawiera szkodliwe substancje i negatywnie wpływa na jakość powietrza.
 • Można go kupić w sklepie Polskiej Grupy Górniczej, ale nie wszędzie wolno go spalać.
 • O zakazie bądź ograniczeniach decydują lokalne uchwały antysmogowe.
 • Samorządy powinny kontrolować przestrzeganie tych przepisów.
 • Na dodatek węglowy przeznaczono 11,5 mld zł z budżetu.

Miał węglowy znów w sprzedaży - czy można go spalać?

Miał węglowy powrócił do legalnej sprzedaży po 2-letniej przerwie spowodowanej negatywnym wpływem na jakość powietrza. Ze względu na rosnące ceny węgla i trudności w jego nabyciu, rząd zdecydował się na czasowe zawieszenie norm jakościowych dla paliw stałych. Niemniej jednak, nie oznacza to automatycznej zgody na spalanie miału węglowego.

O tym, czy można palić miałem w swoim domu lub mieszkaniu, decydują lokalne przepisy i uchwały antysmogowe. W wielu miejscach obowiązują zakazy bądź ograniczenia w tym zakresie. Przed zakupem warto to sprawdzić, aby uniknąć konsekwencji.

Szkodliwy wpływ miału węglowego

Miał węglowy został wycofany ze sprzedaży dwa lata temu nie bez przyczyny. Jest to drobny węgiel kamienny o cechach zbliżonych do żwiru, którego parametry opałowe są niekorzystne.

Zbyt wysoka zawartość wilgoci i popiołu powoduje, że kaloryczność miału jest niska, a jego spalanie przyczynia się do emisji szkodliwych związków. W miale najgorszej jakości wilgotność przekracza 20%, a udział popiołu sięga 30%.

Podczas spalania miał uwalnia pyły PM10 i PM2,5, rakotwórczy benzo[a]piren oraz dwutlenek siarki szkodliwy dla układu oddechowego. Dlatego jego negatywny wpływ na zdrowie i środowisko jest niepodważalny.

Gdzie można kupić miał węglowy?

Miał węglowy trafił do sprzedaży w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Odbiorcy indywidualni mogą go nabyć podczas specjalnych sesji w poniedziałki, środy i piątki.

Niestety zapotrzebowanie na ten rodzaj opału jest na tyle duże, że podczas każdej sesji zakupowej miał błyskawicznie się wyprzedaje. Klienci muszą wykazać się refleksem i szybkością, aby złożyć zamówienie zanim limit dostępności zostanie wyczerpany.

Co mówi Małgorzata Golińska na temat spalania miału?

Zdaniem Małgorzaty Golińskiej, wiceminister klimatu i środowiska, przepisy dotyczące sprzedaży paliw stałych nie są jednoznaczne z zezwoleniem na ich spalanie. O zakazach i ograniczeniach stanowią akty prawa lokalnego i uchwały antysmogowe.

Należy zauważyć, że przepisy ww. ustawy nie regulują kwestii stosowania (spalania) paliw stałych w sektorze bytowo-komunalnym. W obecnym stanie prawnym ograniczenia w zakresie stosowania – spalania poszczególnych rodzajów paliw mogą wynikać z aktów prawa miejscowego przyjmowanych przez władze samorządów województw w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Jak wynika z deklaracji pani minister, kwestia dopuszczalności spalania miału węglowego pozostaje w gestii władz lokalnych.

Czytaj więcej: Tajemnice przyrody: Czy gęsi rzeczywiście przeżywają żałobę po stracie przyjaciół?

Czy samorządy kontrolują przestrzeganie zakazu spalania miału?

Zdaniem Małgorzaty Golińskiej, kontrola przestrzegania ograniczeń w spalaniu paliw stałych spoczywa na barkach samorządów. To one powinny egzekwować zapisy własnych uchwał antysmogowych i karać za ich łamanie.

Niestety w praktyce wdrażanie restrykcyjnych przepisów antysmogowych przebiega opornie. Przykładowo w Małopolsce niedawno zdecydowano o przedłużeniu vacatio legis dla uchwały antysmogowej w zakresie użytkowania pozaklasowych pieców.

Można zatem przypuszczać, że samorządy nie będą zbyt rygorystycznie podchodzić do egzekwowania przepisów antysmogowych i zakazu spalania miału węglowego. Pewne wskazówki mogą dać jednak coroczne raporty dotyczące jakości powietrza.

Ile środków przeznaczono na dodatek węglowy?

Aby złagodzić skutki wzrostu cen węgla, rząd uruchomił specjalny dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego węgla do ogrzewania.

Łącznie na ten cel przeznaczono z budżetu państwa 11,5 mld zł. Pojawiają się jednak obawy, że przy rosnącym zapotrzebowaniu na dodatek, zabraknie na niego środków jeszcze przed końcem sezonu grzewczego.

Kwota przeznaczona na dodatek węglowy 11,5 mld zł
Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego 3 000 zł

Czas pokaże czy dystrybucja środków będzie przebiegać bez zakłóceń i czy wystarczą one dla wszystkich potrzebujących. Jeśli okażą się niewystarczające, możliwe są cięcia lub dodatkowe środki z budżetu.

Jakie przepisy regulują spalanie paliw stałych?

Jakie są prawdziwe zastosowania dopuszczonego do sprzedaży węgla?

Kwestie związane ze spalaniem paliw stałych reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Przepis ten daje samorządom wojewódzkim i gminnym kompetencje do wprowadzania na swoim terenie ograniczeń, zakazów oraz wymagań technicznych dotyczących instalacji grzewczych.

Na tej podstawie przyjmowane są uchwały antysmogowe, które mogą zakazywać użytkowania paliw najgorszej jakości lub pieców niespełniających norm emisyjnych. Przepisy antysmogowe różnią się jednak w zależności od województwa i gminy.

Czy wszędzie obowiązują takie same normy?

Niestety uchwały antysmogowe nie są spójne na terenie całego kraju. W niektórych województwach obowiązują bardziej rygorystyczne normy, podczas gdy w innych regulacje są łagodniejsze.

Utrudnia to wypracowanie jednolitych standardów walki ze smogiem i daje pole do interpretacji przepisów. Dlatego warto na bieżąco śledzić lokalne uregulowania, aby mieć pewność, czy np. spalanie miału węglowego jest dozwolone w danym województwie i gminie.

 • Uchwały antysmogowe różnią się w zależności od regionu Polski.
 • Nie wszędzie obowiązują takie same normy jakościowe dla paliw stałych.

Ujednolicenie przepisów jest konieczne, aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Jednolite standardy ułatwiłyby również kontrolę palenisk przez straż miejską i organy administracji.

banner

Najczęstsze pytania

Nie. Samo dopuszczenie miału węglowego do sprzedaży nie oznacza automatycznej zgody na jego spalanie. O zakazach i ograniczeniach stanowią lokalne uchwały antysmogowe. Przed zakupem miału należy sprawdzić, czy w twoim województwie i gminie nie obowiązuje zakaz jego spalania.

Miał węglowy jest obecnie dostępny w sprzedaży internetowej Polskiej Grupy Górniczej. Można go nabyć podczas specjalnych sesji sprzedażowych organizowanych w poniedziałki, środy i piątki. Popyt jest jednak ogromny.

Cena miału węglowego w sklepie PGG zależy od aktualnych uwarunkowań rynkowych. Orientacyjnie za tonę trzeba zapłacić ok. 1700-2000 zł brutto. Jest to więc opcja znacznie tańsza od typowego węgla opałowego.

Tak, jeśli twój samorząd wprowadził lokalny zakaz spalania miału węglowego. Mandaty za złamanie uchwały antysmogowej mogą sięgnąć nawet 5000 zł. Dodatkowo straż miejska może nałożyć obowiązek wymiany niedozwolonego pieca.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że sąsiedzi palą miałem węglowym, należy powiadomić straż miejską lub urząd gminy. Na te instytucje spoczywa bowiem obowiązek kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 10 kW: Dzienna produkcja kWh
 2. Zarobki przedstawiciela handlowego - ile zarabia handlowiec?
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły