Pompy ciepła

Jak zwiększyć CTR? Praktyczne wskazówki bez ujawniania najważniejszych informacji

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki03.12.20238 min.
Jak zwiększyć CTR? Praktyczne wskazówki bez ujawniania najważniejszych informacji
banner

Punkt biwalentny pompa ciepła to kluczowy parametr, od którego zależy wydajność i opłacalność całego systemu. W tym praktycznym poradniku wyjaśnimy, jak optymalnie dobrać i wykorzystać pompę ciepła, aby maksymalizować jej efektywność energetyczną. Przekażemy konkretną wiedzę, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, abyś mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego ekologicznego systemu grzewczego. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Dobierając pompę ciepła, zwróć uwagę na punkt biwalentny - ma kluczowe znaczenie!
 • Pamiętaj o buforze ciepła - wydłuży żywotność sprężarki i zapewni stałą temperaturę.
 • Nie oszczędzaj na automatyce - sterowanie to serce pompy ciepła.
 • Moc pompy dobierz rozważnie, weź pod uwagę specyfikę budynku.
 • Nie bój się konsultować z ekspertem - doradzi najlepsze rozwiązanie.

Jakie są kluczowe czynniki wydajnej pracy pompy ciepła?

Aby pompa ciepła mogła pracować w sposób optymalny i efektywny, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych czynników. Należą do nich przede wszystkim:

• Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła do potrzeb energetycznych budynku. Zbyt mała moc oznacza konieczność dogrzewania innym źródłem ciepła, a zbyt duża prowadzi do niepotrzebnego marnotrawstwa energii.

• Zrozumienie zjawiska punktu biwalentnego i właściwe dobranie parametrów pracy pompy w trybie mono- lub biwalentnym.

• Wykorzystanie zbiornika buforowego, który zapewni optymalne warunki pracy pompy oraz komfort cieplny w budynku.

Moc pompy ciepła a efektywność

Wybór odpowiedniej mocy pompy ciepła w stosunku do zapotrzebowania na energię cieplną budynku jest kluczowym aspektem, mającym wpływ na całkowitą efektywność tego systemu grzewczego.

Zbyt wysoka moc będzie oznaczać, że pompa ciepła będzie uruchamiać swoją sprężarkę na zbyt krótki czas, aby osiągnąć optymalną temperaturę działania. Będzie się włączać i wyłączać częściej, co wiąże się z niepotrzebnym zużyciem energii elektrycznej i może skrócić żywotność sprężarki.

Z drugiej strony moc pompy ciepła, która będzie zbyt mała dla danego budynku, uniemożliwi osiągnięcie założonej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Może to prowadzić do konieczności dogrzewania dodatkowym źródłem ciepła np. grzałką elektryczną. Również nie jest to sytuacja optymalna.

Tylko pompa ciepła o mocy odpowiednio dobranej do potrzeb budynku będzie działać wydajnie przy minimalnym zużyciu energii.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na punkt biwalentny?

Punkt biwalentny ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania układu grzewczego z pompą ciepła, ponieważ definiuje warunki pracy w trybie mono- lub biwalentnym.

Jest to temperatura powietrza zewnętrznego, przy której moc grzewcza pompy ciepła jest równa zapotrzebowaniu budynku na ogrzewanie. Poniżej tej temperatury, pompa ciepła może nie być w stanie samodzielnie dostarczyć wystarczającej energii cieplnej do budynku.

W takim przypadku konieczne jest zastosowanie drugiego źródła ciepła (np. grzałki elektrycznej lub kotła gazowego), aby dostarczyć brakującą energię. Jest to tak zwany tryb pracy biwalentnej pompy ciepła. Powyżej punktu biwalentnego pompa pracuje samodzielnie (tryb monowalentny).

Odpowiednie zdefiniowanie punktu biwalentnego pozwala zoptymalizować pracę całego układu pod kątem efektywności i kosztów eksploatacji. Dlatego parametr ten jest tak istotny w czasie projektowania i doboru pompy ciepła dla konkretnego budynku.

Jak zdefiniować punkt biwalentny w praktyce?

W praktyce punkt biwalentny określa się na podstawie obliczeń zapotrzebowania budynku na moc cieplną przy różnych temperaturach zewnętrznych oraz dostępnej mocy grzewczej pompy ciepła.

Zapotrzebowanie na ogrzewanie rośnie wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Dostępna moc pompy maleje wraz z obniżaniem się temperatury powietrza lub gruntu. Punkt biwalentny wyznacza temperatura, dla której obie te wartości się zrównują.

Obliczeń tych dokonuje się na podstawie specjalistycznego audytu energetycznego budynku. Dobrą praktyką jest, aby punkt biwalentny został wyznaczony na -5 lub -7 stopni Celsjusza dla klimatu Polski.

Czytaj więcej: Odkryj, jak Polska dominuje w imporcie chińskich pomp ciepła!

Jak dobrać optymalną moc pompy ciepła dla mojego budynku?

Aby poprawnie dobrać moc pompy ciepła dla konkretnego budynku, należy wziąć pod uwagę cały szereg czynników związanych ze specyfiką obiektu oraz przewidywanym zapotrzebowaniem na energię cieplną.

Kluczowe parametry, które trzeba uwzględnić, to między innymi kubatura budynku, stopień ocieplenia przegród, rodzaj stolarki okiennej i orientacja względem stron świata, przewidywana liczba domowników czy planowany reżim temperaturowy pomieszczeń.

W praktyce oznacza to konieczność wykonania specjalistycznych obliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku. Na ich podstawie audytor energetyczny jest w stanie dobrać pompę o odpowiedniej mocy grzewczej, tak aby pokryła całe zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Tylko wtedy pompa będzie w stanie samodzielnie, efektywnie i bez zbędnego marnotrawstwa energii dostarczać ciepło do budynku przez cały sezon grzewczy.

Należy pamiętać, że zbyt mała lub zbyt duża moc pompy w stosunku do potrzeb skutkować będzie spadkiem efektywności i komfortu ogrzewania lub zbędnym marnotrawstwem energii.

Na co zwrócić uwagę analizując budynek przed doborem mocy?

Jak zwiększyć CTR? Praktyczne wskazówki bez ujawniania najważniejszych informacji

Analizując budynek pod kątem doboru odpowiedniej mocy pompy ciepła, należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty, które mają wpływ na zapotrzebowanie na energię cieplną.

Są to przede wszystkim:

 • Kubatura i powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń
 • Materiały budowlane użyte do wzniesienia przegród zewnętrznych i ich parametry izolacyjne
 • Powierzchnia i rodzaj stolarki okiennej
 • Liczba kondygnacji i usytuowanie względem stron świata
 • Przewidywana liczba osób zamieszkujących
 • Sposób użytkowania pomieszczeń

Im dokładniejsze dane uwzględnimy na temat budynku, tym trafniejszy dobór mocy pompy ciepła będziemy mogli przeprowadzić. Dlatego tak istotna jest szczegółowa analiza obiektu jeszcze przed rozpoczęciem procesu wyboru i instalacji pompy.

Jaki wpływ mają warunki klimatyczne na dobór mocy pompy ciepła?

Warunki klimatyczne w miejscu posadowienia budynku mają kluczowy wpływ na wybór odpowiedniej mocy pompy ciepła. Dotyczy to przede wszystkim temperatury powietrza zewnętrznego.

Im niższa średnia temperatura w okresie grzewczym, tym moc pompy powinna być większa, aby zapewnić komfort cieplny w budynku także w najbardziej mroźne dni. Tego samego dnia różnica temperatury między wnętrzem, a zewnętrzem może dochodzić do kilkudziesięciu stopni Celsjusza.

Dla Polski typowy sezon grzewczy przyjmuje się w założeniach projektowych jako rozciągający się od października do kwietnia, przy czym najzimniejszy miesiąc to luty ze średnią temperaturą około -5 stopni Celsjusza.

Miesiąc X XI XII I II III IV
Temperatura 7°C 3°C 0°C -3°C -5°C -2°C 6°C

Pompa ciepła musi więc zostać tak dobrana, aby poradziła sobie z dostarczeniem ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach w okresie grzewczym, nawet jeśli taka sytuacja zdarza się tylko kilka dni w roku.

Jaką rolę pełni zbiornik buforowy w instalacji z pompą ciepła?

Główne zadanie zbiornika buforowego w układzie z pompą ciepła to magazynowanie wyprodukowanej energii cieplnej i oddawanie jej do instalacji grzewczej budynku w sposób kontrolowany, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Pełni więc funkcję swego rodzaju „bufora” lub „sprzęgła” pomiędzy źródłem ciepła (pompą ciepła), a odbiornikami. Pozwala zrównoważyć produkcję i pobór energii przez urządzenia grzejne w obiekcie takie jak grzejniki, ogrzewanie płaszczyznowe czy zasobnik ciepłej wody.

Zbiornik buforowy działa na zasadzie akumulacji ciepła poprzez cyrkulację czynnika pośredniczącego. W polskich warunkach klimatycznych zaleca się montaż zbiornika o pojemności od 50 do 80 litrów na 1 kW mocy zainstalowanej pompy ciepła, co odpowiada około 1 do 1,5 kWh/m2 ogrzewanej powierzchni budynku.

Regulacja temperatury wspomagana zbiornikiem

Bardzo ważną zaletą zastosowania zbiornika buforowego w instalacji z pompą ciepła jest łagodzenie skokowych zmian temperatury wody i w rezultacie możliwość utrzymania stałej, stabilnej temperatury zasilania instalacji c.o. Sprawia to, że cały układ działa wydajniej i bardziej stabilnie.

W przypadku braku zbiornika buforowego na zmiany temperatury powierza musiałaby reagować sama pompa ciepła, co obniża sprawność systemu i powoduje częstsze załączanie i wyłączanie urządzenia, skracając żywotność sprężarki.

W jaki sposób zbiornik buforowy optymalizuje pracę pompy ciepła?

Zbiornik buforowy optymalizuje pracę pompy ciepła poprzez działanie w trzech obszarach:

 • Łagodzenie skokowych zmian temperatury i utrzymanie stabilnej temperatury zasilania
 • Umożliwienie pracy pompy ciepła we właściw
banner

Najczęstsze pytania

Optymalna moc pompy ciepła powinna pokrywać całościowe zapotrzebowanie na energię grzewczą budynku. Wybór odpowiedniej mocy zależy od wielu czynników: kubatury, ocieplenia, liczby mieszkańców itp. Zbyt duża moc to niepotrzebne koszty, a zbyt mała może oznaczać niewystarczające ogrzewanie. Najlepiej zlecić audyt i obliczenia specjaliście, który dobierze moc idealnie dopasowaną do konkretnego budynku.

Pompa ciepła może być zastosowana także w starszych budynkach, jednak ze względu na większe zapotrzebowanie na energię, jej efektywność i opłacalność będzie niższa. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie termomodernizacji i ocieplenie przegród budynku, co pozwoli zainstalować pompę o niższej mocy i bardziej ekonomiczną w eksploatacji.

Idealnym miejscem na montaż pompy ciepła jest wydzielone pomieszczenie techniczne, np. kotłownia lub specjalna maszynownia. Alternatywą, przy braku takiej przestrzeni, jest montaż na zewnątrz obiektu – na ścianie lub specjalnej ramie. Ważne aby była osłonięta przed czynnikami zewnętrznymi i łatwo dostępna do serwisu.

Na polskim rynku dostępnych jest wiele renomowanych i sprawdzonych marek pomp ciepła. Warto rozważyć pompy: Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Nibe, Vaillant – to liderzy rynkowi. Przy wyborze konkretnego modelu kluczowe będą jego parametry, deklarowana żywotność czy koszty eksploatacji.

Koszt pompy ciepła to inwestycja od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zależy to od jej wielkości i parametrów. Zwrot następuje po kilku lub kilkunastu latach, dzięki oszczędnościom na dotychczas stosowanym ogrzewaniu. Dokładny koszt poda wybrany przez nas instalator na podstawie analizy budynku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 10 kW: Dzienna produkcja kWh
 2. Zarobki przedstawiciela handlowego - ile zarabia handlowiec?
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły