News

Inwestycje OZE - jak patrzą banki w Polsce na nowości w 2022?

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński11.02.20247 min.
Inwestycje OZE - jak patrzą banki w Polsce na nowości w 2022?
banner

Inwestycje OZE zyskują coraz większe znaczenie w Polsce, a wraz z nimi rośnie rola banków w ich finansowaniu. W artykule przedstawiamy, jak banki podchodzą do kredytowania projektów OZE, na jakie nowości i wyzwania muszą odpowiadać oraz jakie rady mają dla inwestorów. Omawiamy kluczowe obszary, takie jak farmy wiatrowe, fotowoltaika, umowy PPA czy linie bezpośrednie. Pokazujemy, jak zmienia się rola banków przy transformacji energetycznej i jak ewoluuje ich oferta finansowania OZE.

Finansowanie farm wiatrowych przez banki

W ostatnich latach farmy wiatrowe stały się jednym z kluczowych obszarów inwestycji w OZE w Polsce. Skala tych projektów wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, dlatego istotną rolę w ich realizacji odgrywają banki. Jak wskazuje Beata Frankiewicz-Boniecka z Banku Pekao, bank ten był m.in. zaangażowany w sfinansowanie największej farmy fotowoltaicznej w Polsce o mocy 285 MW wartą ponad 760 mln zł.

Finansowanie farm wiatrowych odbywa się najczęściej w formule project finance, gdzie banki zapewniają finansowanie dłużne dla spółki realizującej projekt. Kluczowe dla banków jest wykazanie, że projekt będzie generował stabilne przepływy pozwalające na obsługę zadłużenia. Dlatego istotne są długoterminowe kontrakty sprzedaży energii np. w formie umów PPA.

Jak podkreśla ekspertka Banku Pekao, banki finansują obecnie największe projekty farm wiatrowych w Polsce, takie jak Baltic Power o mocy 1,1 GW warte 4,4 mld euro. Transformacja energetyczna będzie wymagać zaangażowania znacznych środków prywatnych, co oznacza, że banki powinny traktować OZE priorytetowo przy finansowaniu.

Project finance kluczem do finansowania farm wiatrowych

Finansowanie projektowe (project finance) stało się podstawowym sposobem na pozyskanie kapitału przez inwestorów budujących farmy wiatrowe. Kluczowe w tej formule jest wydzielenie projektu do spółki celowej i opieranie finansowania na przyszłych przychodach z projektu. Dzięki temu możliwe jest zaangażowanie kapitału przekraczającego możliwości pojedynczego inwestora.

Project finance pozwala też zdywersyfikować ryzyko poprzez zaangażowanie konsorcjum banków. Jednak banki przy finansowaniu projektowym zwracają szczególną uwagę na stabilność przychodów, aby zminimalizować ryzyko kredytowe.

Kredyty bankowe na inwestycje w fotowoltaikę

Fotowoltaika stała się w ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających się segmentów OZE w Polsce. Jej rozwój napędzają zarówno duże farmy PV, jak i rozproszone instalacje na dachach domów czy małych firm. Finansowanie projektów PV ze strony banków staje się więc coraz ważniejsze.

Kluczową rolę w tym obszarze pełnią kredyty inwestycyjne, pozwalające sfinansować zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Bank Pekao udostępnia specjalną ofertę kredytów na instalacje PV dla firm i rolników. Banki finansują też duże farmy PV w formule project finance.

Wpływ na dostępność kredytów na fotowoltaikę mają programy wsparcia, np. ulga termomodernizacyjna. Ważne jest też ubezpieczenie instalacji PV i uwzględnienie tzw. ryzyka regulacyjnego przy zmianach w systemie rozliczeń prosumentów.

Według danych IRENA, średni koszt wytwarzania energii z fotowoltaiki w latach 2010-2021 spadł o aż 88 proc., co zdecydowanie poprawia ekonomikę inwestycji w ten sektor OZE.

Kluczowe czynniki przy wyborze kredytu na fotowoltaikę

Wybierając kredyt na sfinansowanie inwestycji w fotowoltaikę, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników:

 • kwota kredytu - musi pokryć min. 70 proc. kosztów inwestycji
 • okres kredytowania - min. 5 lat przy kredycie konsumenckim, 10 lat przy hipotece
 • forma zabezpieczenia - hipoteka pozwala na lepsze warunki
 • ubezpieczenie instalacji PV na czas spłaty kredytu

Wybierając kredyt na PV, należy porównać oferty kilku banków, aby uzyskać najkorzystniejsze warunki finansowania.

Wsparcie dla prywatnych umów PPA przez banki

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) stają się coraz ważniejszym modelem biznesowym przy inwestycjach w OZE w Polsce. Pozwalają one ustabilizować przychody z projektu poprzez długoterminowy kontrakt sprzedaży energii do odbiorcy biznesowego.

Jak wskazuje ekspertka Banku Pekao, takie projekty OZE oparte na prywatnych PPA mogą uzyskać finansowanie bankowe pod pewnymi warunkami. Kluczowe jest finansowe bezpieczeństwo odbiorcy energii, długość kontraktu (min. 10 lat) oraz instrumenty zabezpieczające realizację umowy PPA.

Wsparcie bankowe dla projektów opartych na PPA zwiększy ich opłacalność i przyczyni się do szerszego wykorzystania tego modelu. Jednak ryzyko regulacyjne, np. przy kontraktach fPP,a wciąż stanowi wyzwanie. Mogą one zapewnić tańszą energię, ale wymagają dopracowania legislacyjnego.

PPA a finansowanie projektów OZE

Umowa PPA poprzez stabilizację cen energii z OZE:

 • Obniża ryzyko kredytowe poprzez gwarancję odbioru określonej ilości energii
 • Umożliwia pozyskanie lepszych warunków finansowania, np. niższego oprocentowania
 • Pozwala na finansowanie projektów o wyższym udziale długu w stosunku do kapitału własnego
 • Dlatego banki coraz chętniej finansują projekty OZE oparte na kontraktach PPA, zwłaszcza z dużymi odbiorcami o dobrej kondycji finansowej.

  Linie bezpośrednie jako nowy model inwestycji OZE

  Inwestycje OZE - jak patrzą banki w Polsce na nowości w 2022?

  Nowym modelem inwestycji w OZE, który ma umożliwić bezpośrednie połączenie energetyczne projektu z odbiorcą, są tzw. linie bezpośrednie. Mogą one stanowić alternatywę do systemu opustów i być korzystne przy dużych inwestycjach PV czy farm wiatrowych.

  Jak wskazuje ekspertka Banku Pekao, finansowanie takich projektów OZE przez banki jest możliwe, choć model ten niesie pewne wyzwania. Bezpośrednie powiązanie z jednym odbiorcą ogranicza elastyczność w przypadku problemów po jego stronie.

  Aby linie bezpośrednie były opłacalne, konieczne są korzystne przepisy regulujące ten system. Wówczas projekty OZE oparte o linie bezpośrednie mogą liczyć na finansowanie bankowe pod warunkiem odpowiednich zabezpieczeń i gwarancji odbioru energii.

  Linie bezpośrednie - korzyści i wyzwania

  Zalety Wady
  Brak opłaty OZE i korzystniejsze rozliczenia Uzależnienie od jednego odbiorcy energii
  Większa kontrola nad wytworzoną energią Wysokie koszty budowy infrastruktury
  Możliwość budowy dużych projektów OZE Konieczność zmian legislacyjnych

  Rady banków dla inwestorów przy finansowaniu OZE

  Inwestorzy planujący projekty OZE, które mają być finansowane kredytem bankowym, powinni zwrócić uwagę na kilka istotnych zaleceń ze strony banków:

  • Przygotować solidną analizę finansową projektu potwierdzającą zdolność do generowania stabilnych przepływów
  • Zadbać o mechanizmy stabilizujące przychody, np. długoterminowe umowy typu PPA
  • Współpracować z doświadczonym doradcą, który pomoże odpowiednio przygotować i zaprezentować projekt bankom
  • Zwykle konieczne jest zaangażowanie konsorcjum banków przy dużych projektach OZE
  • Uwzględnić ubezpieczenie projektu i ryzyko regulacyjne wpływające na opłacalność

  Ponadto warto rozważyć dostępne formy wsparcia, np. dotacje czy preferencyjne kredyty. Wczesna współpraca z bankiem umożliwi dobranie optymalnego finansowania.

  Nowe wyzwania dla banków przy transformacji energetycznej

  Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnej gospodarki stawia przed bankami nowe wyzwania, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji, w tym w OZE. Konieczne jest dostosowanie strategii, rozwój wiedzy analitycznej, nowe podejście do oceny ryzyka oraz dedykowane produkty finansowe.

  Jak podkreśla ekspertka Banku Pekao, sektor bankowy musi traktować zrównoważone inwestycje, w tym OZE, priorytetowo. Bank Pekao zakłada zwiększenie udziału zielonego finansowania do 4 proc. portfela i będzie dążył do neutralności klimatycznej.

  Transformacja energetyczna oznacza też szanse dla banków. Finansowanie projektów OZE i zielona bankowość będą motorami wzrostu sektora. Wymagają one jednak nowych kompetencji, zaangażowania całej organizacji i ścisłej współpracy z klientami.

  Podsumowanie

  Inwestycje OZE odgrywają coraz większą rolę w Polsce, a ich skala wymaga finansowego zaangażowania banków. Te z powodzeniem finansują już największe projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w formule project finance. Rozwijają też ofertę kredytów na inwestycje w OZE dla firm i klientów indywidualnych. Nowe wyzwania dla banków to wsparcie dla prywatnych umów PPA i linii bezpośrednich. Aby otrzymać finansowanie OZE, inwestorzy powinni dobrze przygotować projekt pod kątem bankowym i skorzystać z pomocy doradców.

  Transformacja energetyczna wymaga od banków nowego podejścia do finansowania inwestycji i traktowania projektów OZE priorytetowo. Zielone finansowanie staje się motorem wzrostu sektora bankowego, ale wymaga rozwoju wiedzy, produktów i ścisłej współpracy z klientami.

  banner

  Oceń artykuł

  rating-outline
  rating-outline
  rating-outline
  rating-outline
  rating-outline
  Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

  5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
  2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
  3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
  4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
  Autor Janusz Kamiński
  Janusz Kamiński

  Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

  Udostępnij artykuł

  Napisz komentarz

  Polecane artykuły