Budownictwo

FMB 3 - Kluczowe Porady dla Termomodernizacji Starego Budownictwa

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński29.12.20237 min.
FMB 3 - Kluczowe Porady dla Termomodernizacji Starego Budownictwa
banner

Stare budownictwo stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnych standardów efektywności energetycznej. Dlatego tak istotna jest powszechna termomodernizacja obiektów, które nie posiadają statusu zabytków. Forum Modernizacji Budownictwa to platforma udostępniająca specjalistyczną wiedzę na temat odnawiania budynków - zarówno w kontekście projektowania, jak i realizacji takich inwestycji.

Kluczowe wnioski:
 • Termomodernizacja istniejących budynków to klucz do poprawy efektywności energetycznej całego sektora budowlanego.
 • Ze względu na ograniczenia prawne i finansowe, modernizacje koncentrują się głównie na obiektach niebędących zabytkami.
 • Specjalistyczna wiedza techniczna jest niezbędna, aby skutecznie zaplanować i zrealizować tego typu inwestycje.
 • Forum Modernizacji Budownictwa to okazja do wymiany doświadczeń w zakresie renowacji budynków.
 • Dla architektów i projektantów jest to źródło aktualnej wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk modernizacyjnych.

Jak efektywnie zaplanować modernizację zabytków?

Modernizacja zabytkowych budynków to skomplikowany proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Najważniejsze jest, aby wszelkie działania były zgodne z wytycznymi konserwatorskimi i prowadziły do poprawy funkcjonalności obiektu przy jednoczesnym zachowaniu jego wartości historycznych.

Kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie modernizacji. Należy przeanalizować stan techniczny budynku, określić jego wartość zabytkową i ustalić zakres koniecznych prac. Bardzo pomocne jest przygotowanie specjalistycznych ekspertyz – historycznej, konstrukcyjnej, mykologicznej itp. Pozwoli to zidentyfikować newralgiczne obszary wymagające interwencji.

Równie istotna jest współpraca z konserwatorem zabytków, który określi ramy ochrony konserwatorskiej dla danego obiektu. Na tej podstawie architekt opracuje projekt modernizacji, dobierając odpowiednie, jak najmniej inwazyjne rozwiązania i technologie.

Materiały i techniki w modernizacji zabytków

W modernizacji budynków zabytkowych kluczowe jest stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (np. wapno, cegła, drewno), a także technik wykonawczych nawiązujących do pierwotnych. Dopuszcza się oczywiście wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, jednak z poszanowaniem historycznej formy obiektu.

Przykładowo, do izolacji termicznej warto wykorzystać ekologiczną wełnę drzewną, konopną lub lnianą zamiast styropianu, który mógłby zakłócić fakturę elewacji. Z kolei okna należy wymieniać na takie, które swym kształtem, proporcjami i kolorem nawiązują do oryginalnych. Ważne, aby zastosować zabytkowe szkło i okucia.

Jakie ograniczenia niesie modernizacja budynków zabytkowych?

Modernizując zabytkowe budynki, inwestorzy muszą pamiętać o ograniczeniach konserwatorskich, które chronią oryginalny charakter tych obiektów. Dotyczą one m.in. zakazu ingerowania w historyczną bryłę i elewacje – nie można dobudowywać nowych elementów ani zmieniać detali architektonicznych.

Ograniczona jest możliwość wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – nowe okna i drzwi muszą harmonizować z historyczną stylistyką. Podobnie jest z wymianą pokrycia dachowego. Nie można też dowolnie przebudowywać wnętrz, wyburzać lub przesuwać ścian.

Tego typu ograniczenia wymuszają konieczność poszukiwania kompromisu pomiędzy zachowaniem wartości zabytkowych a poprawą funkcjonalności obiektu. Stąd tak duże znaczenie odpowiedniego zaplanowania modernizacji.

„Najważniejsze to współdziałanie konserwatora zabytków, architekta i wykonawcy, aby znaleźć złoty środek pomiędzy ochroną dziedzictwa, a jego funkcjonalnością.”

Czytaj więcej: Ocieplenie wełną - cena robocizny, ceny, porównanie, opinie

Na czym polega ochrona konserwatorska starych budowli?

Ochrona konserwatorska polega na objęciu zabytku prawną opieką, która zapobiega jego zniszczeniu lub dewastacji. Dotyczy to obiektów wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków – na podstawie ich wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Dla każdego chronionego zabytku ustalane są indywidualne wytyczne konserwatorskie, określające m.in. zakres dopuszczalnych zmian i rodzaj prac remontowych. Większość działań przy obiekcie wymaga specjalnych zezwoleń. Dodatkowo obowiązują rygorystyczne przepisy budowlane i normy dotyczące zabytków.

Celem tych regulacji jest zachowanie oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartościowych elementów - zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz. Dlatego ochrona konserwatorska ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego.

Formy ochrony konserwatorskiej Przykłady
Wpis do rejestru zabytków Zamki, pałace, zabytkowe kościoły
Uznanie za pomnik historii Krakowski Szlak Świętych, Kanał Augustowski
Utworzenie parku kulturowego Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, Park Etnograficzny w Olsztynku

Dlaczego modernizacje koncentrują się na starych budynkach?

FMB 3 - Kluczowe Porady dla Termomodernizacji Starego Budownictwa

Modernizacja starego budownictwa to obecnie priorytet, ponieważ te obiekty cechują się z reguły bardzo niską efektywnością energetyczną. Aż 70% budynków w Polsce powstało przed 1990 rokiem, gdy nie obowiązywały żadne normy izolacyjności cieplnej.

Tego typu stare budownictwo odpowiada za ogromną emisję CO2, stąd pilna potrzeba ich renowacji i docieplenia. Co więcej, często są to obiekty o dużych wartościach użytkowych – mają potencjał, aby po termomodernizacji służyć mieszkańcom przez kolejne lata.

Dzięki poprawie charakterystyki energetycznej tych budynków, możliwa jest znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych w skali całego kraju. Stąd modernizacje starego budownictwa są kluczowym elementem transformacji energetycznej Polski w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Modernizacja a smog

Termomodernizacja ma też bardzo pozytywny wpływ na jakość powietrza, przyczyniając się do walki ze smogiem w centrach miast. Dzięki niej spada zapotrzebowanie na paliwa grzewcze, których spalanie powoduje emisję pyłów.

Renowacja starych kamienic i bloków to zatem kluczowy krok na drodze do czystszego powietrza w polskich miastach.

Jakie wyzwania niesie modernizacja starych obiektów?

Głównym wyzwaniem przy modernizacji starych budynków są ograniczenia finansowe, związane zarówno z etapem projektowania, jak i realizacji inwestycji. Koszty przygotowania dokumentacji, ekspertyz i uzyskania pozwoleń bywają bardzo wysokie.

Problematyczne jest również pozyskanie dofinansowania takich projektów modernizacyjnych – obecnie środki publiczne dedykowane temu celowi są niewystarczające. Tymczasem prywatni właściciele często nie mają zdolności kredytowej, by sfinansować kosztowne prace budowlane.

Dodatkowo, ze względu na zły stan techniczny wielu starych budynków, ich modernizacja bywa skomplikowana pod względem konstrukcyjnym. Wymaga dużej wiedzy technicznej i doświadczenia wykonawców.

Do kogo skierowane jest Forum Modernizacji Budownictwa?

Forum Modernizacji Budownictwa to wydarzenie branżowe adresowane do specjalistów zaangażowanych w projektowanie i realizację inwestycji związanych z renowacją budynków.

W szczególności skierowane jest do:

 • architektów
 • konstruktorów i projektantów budowlanych
 • audytorów energetycznych
 • inżynierów wszystkich specjalności
 • kierowników budowy i inspektorów nadzoru
 • rzeczoznawców budowlanych

Stanowi okazję do poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń dla wszystkich profesjonalistów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z odnawianiem i modernizacją zasobów budowlanych.

Gdzie znaleźć specjalistyczną wiedzę o renowacji budynków?

Specjalistyczną wiedzę z dziedziny modernizacji i renowacji budynków można zdobyć m.in. podczas branżowych wydarzeń, takich jak Forum Modernizacji Budownictwa. To okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń z ekspertami.

Cennym źródłem informacji są także publikacje naukowe i techniczne poświęcone tematyce odnawiania obiektów budowlanych. Warto śledzić branżowe portale, czasopisma fachowe oraz raporty dotyczące najlepszych praktyk modernizacyjnych.

Ponadto możliwe jest pogłębienie wiedzy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach dla projektantów czy wykonawców prac budowlanych. Coraz bogatsza jest również oferta e-learningowa.

Jakie korzyści daje termomodernizacja budynków?

Termomodernizacja, czyli kompleksowe docieplenie przegród budowlanych i modernizacja systemów grzewczych, niesie ze sobą liczne korzyści.

Przede wszystkim radykalnie, nawet kilkukrotnie, obniża zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynku. Tym samym znacząco zmniejszają się opłaty za ogrzewanie dla mieszkańców.

Poprawia się równocześnie komfort użytkowania lokali - zwiększa się poczucie ciepła, znika problem niekontrolowanych przeciągów, wilgoci na ścianach itp. Poprawia się tym samym zdrowotność i jakość życia mieszkańców.

Z punktu widzenia całej gospodarki, termomodernizacje istniejących budynków przynoszą efekt skali - znacząco ograniczają zużycie energii i emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. Mają zatem kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej i walki ze smogiem.

banner

Najczęstsze pytania

Aby rozpocząć prace modernizacyjne w budynku zabytkowym, potrzebne jest uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków. Niezbędne dokumenty to m.in.: decyzja o wpisie do rejestru zabytków, inwentaryzacja architektoniczna obiektu, ekspertyzy techniczne, a także projekt architektoniczno-budowlany uzgodniony z konserwatorem.

Możliwe jest pozyskanie dofinansowania na termomodernizację np. ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, programów rządowych, środków unijnych lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wymagane jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej i wniosku aplikacyjnego.

Bez zgody konserwatora można przeprowadzić jedynie podstawowe prace remontowe wewnątrz budynku, nieinwazyjne i nie naruszające substancji zabytku, jak malowanie czy wymiana okładzin podłogowych. Wszelkie ingerencje na zewnątrz i w elementy konstrukcyjne wymagają uzgodnienia.

W niektórych programach dofinansowania istnieje możliwość pozyskania dotacji na wymianę okien w budynkach zabytkowych, pod warunkiem, że będą to okna o stylistyce i parametrach uzgodnionych z konserwatorem zabytków, zgodne z wytycznymi dla danego obiektu.

Koszt termomodernizacji jest uzależniony od wielu czynników, między innymi od powierzchni i rodzaju budynku, zakresu robót i zastosowanych materiałów. Średnio modernizacja budynku mieszkalnego kosztuje od 500 do 1000 zł za m2 powierzchni użytkowej.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły