News

Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - już wkrótce

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński24.02.20245 min.
Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - już wkrótce
banner

Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe wkrótce staną się faktem. NFOŚiGW ogłosił właśnie założenia nowego programu "Moja elektrownia wiatrowa", który zakłada dofinansowanie zakupu i montażu mikrowiatraków o mocy do 20 kW. Osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dotację pokrywającą do 50% kosztów inwestycji. Warunkiem jest wytwarzanie energii na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć również na zakup magazynu energii.

Nowy program dotacji na domowe elektrownie wiatrowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił właśnie założenia nowego programu Moja Elektrownia Wiatrowa. Jego celem jest wsparcie inwestycji w przydomowe elektrownie wiatrowe o mocy do 20 kW, czyli tak zwane mikrowiatraki.

Jest to pierwszy rządowy program, który przewiduje dotacje na tego typu instalacje OZE przeznaczone dla prosumentów. Wcześniej przydomowe turbiny wiatrowe nie były objęte dopłatami w ramach programu Mój Prąd, który koncentrował się na fotowoltaice.

Dofinansowanie do 50% kosztów

Zgodnie z założeniami programu Moja Elektrownia Wiatrowa, dotację będzie można otrzymać na pokrycie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowej.

Oznacza to, że osoby decydujące się na montaż przydomowego wiatraka będą mogły liczyć na znaczące wsparcie finansowe - nie tylko w postaci ulgi termomodernizacyjnej, ale również bezpośredniej dotacji w wysokości połowy poniesionych kosztów.

Wymagania co do parametrów turbin

Aby móc otrzymać dofinansowanie w programie Moja Elektrownia Wiatrowa, instalowane mikrowiatraki będą musiały spełniać określone wymogi co do maksymalnych parametrów.

Przede wszystkim ich moc nie będzie mogła przekraczać 20 kW. Ponadto ograniczono maksymalną wysokość turbiny wraz z wieżą do 30 metrów.

Kolejny warunek to zastosowanie nowych urządzeń, które zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Ma to zapobiec instalowaniu przestarzałych lub używanych turbin wiatrowych.

Magazyn energii również objęty dotacją

Istotnym elementem programu Moja Elektrownia Wiatrowa jest fakt, że oprócz samych turbin wiatrowych dotacją można objąć również powiązany z nimi magazyn energii.

Warunkiem jest, aby pojemność tego magazynu wynosiła co najmniej 2 kWh. Maksymalna kwota dotacji na zakup i montaż magazynu energii została określona na 17 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dotację na wiatraki

Program Moja Elektrownia Wiatrowa jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Nie przewidziano natomiast dotacji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kluczowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie na mikrowiatraki jest wytwarzanie w nich energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Dotyczy to zarówno instalacji podłączonych do sieci (on-grid), jak i autonomicznych (off-grid).

Ponadto w przypadku instalacji on-grid wymagane będzie posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży określającej zasady rozliczania energii wprowadzanej do sieci.

Miejsce lokalizacji mikrowiatraka

Aby otrzymać dotację, turbina wiatrowa wraz z ewentualnym magazynem energii muszą być zlokalizowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny prosumenta, ewentualnie bezpośrednio na tym budynku.

Wykluczono natomiast możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku montażu turbiny na budynkach gospodarczych, rekreacji indywidualnej czy domkach letniskowych.

Zasady kwalifikowalności kosztów

W programie Moja Elektrownia Wiatrowa określono precyzyjne reguły, które pozycje można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest maksymalna wysokość dotacji (50%).

Są to przede wszystkim wydatki na zakup oraz montaż mikrowiatraka i magazynu energii. Dodatkowo do 10% łącznych kosztów kwalifikowanych może stanowić przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Maksymalna kwota dotacji na turbinę i magazyn

W programie zostały określone również limity maksymalnych kwot dotacji, jakie będzie można uzyskać na poszczególne elementy inwestycji w mikroinstalację wiatrową:

  • dotacja na turbinę wiatrową: maks. 30 tys. zł, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na każdy kW mocy;
  • dotacja na magazyn energii: maks. 17 tys. zł.

Oznacza to, że w przypadku maksymalnych parametrów (turbina 20 kW plus magazyn 2 kWh) łączna kwota dofinansowania może wynieść nawet 47 tys. zł.

Obowiązek 5-letniej eksploatacji zdotowanych urządzeń

Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - już wkrótce

Osoby, które otrzymają dotację na mikroinstalację wiatrową lub magazyn energii w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa, będą zobowiązane do eksploatacji zdotowanych urządzeń przez co najmniej 5 lat.

Jest to standardowy wymóg stawiany w programach dofinansowania OZE, mający zapobiec sytuacji, w której ktoś otrzymuje dotację, montuje instalację, a następnie po krótkim czasie rezygnuje z jej użytkowania.

Dotowane mikrowiatraki i magazyny energii będą musiały być użytkowane w tej samej lokalizacji, która została wskazana we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zerwania umowy i rezygnacji z użytkowania zdotowanych urządzeń przed upływem 5 lat, konieczny będzie zwrot otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Program Moja Elektrownia Wiatrowa to dobra wiadomość dla osób zainteresowanych montażem mikrowiatraków jako źródła zielonej energii. Po raz pierwszy będą one mogły liczyć na spore dotacje w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wsparciem finansowym objęte będą zarówno same turbiny wiatrowe, jak i towarzyszące im magazyny energii. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i jest szansą na znaczne przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej na poziomie mikroinstalacji.

Podsumowanie

Program Moja Elektrownia Wiatrowa to pierwszy rządowy program przewidujący bezpośrednie dotacje na mikroinstalacje wiatrowe dla prosumentów. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych pozwoli wielu osobom sfinansować inwestycję w przydomowe elektrownie wiatrowe.

Rozwój mikroenergetyki wiatrowej przysłuży się zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. To korzystne zarówno dla prosumentów, jak i dla całej energetyki wiatrowej.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ceny bram garażowych - ile kosztuje brama garażowa, bramy garażowe ceny
  2. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - Ceny i porady
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Zachód zaostrza sankcje dotyczące rosyjskiej ropy - dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie
  5. Szymański odkrywa prawdę: Fotowoltaika w kontrowersyjnym świetle - zaskakujące ujawnienia!
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły