OZE

Dotacja "Mój prąd": Co warto wiedzieć w 2021?

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński14.03.20248 min.
Dotacja "Mój prąd": Co warto wiedzieć w 2021?

Spis treści

banner

Dotacja mój prąd 2021 informacje: Rząd przewidział specjalny program wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na instalację fotowoltaiki. Dofinansowanie to szansa na obniżenie kosztów energii elektrycznej i ochronę środowiska. W tym artykule dowiesz się, kto może skorzystać z dotacji "Mój prąd", jakie są wymagania, terminy składania wniosków oraz jak obliczyć wysokość dofinansowania.

Kluczowe wnioski:
 • Dzięki programowi "Mój prąd" możesz otrzymać nawet 5 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Wysokość dotacji zależy od mocy instalacji - im większa moc, tym wyższa kwota dofinansowania.
 • Wnioski można składać w wyznaczonych terminach. Warto się spieszyć, ponieważ środki są ograniczone.
 • Dotacja przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy wcześniej nie korzystali z podobnych form dofinansowania.
 • Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak projekt instalacji fotowoltaicznej oraz umowę z wykonawcą.

Dotacja mój prąd 2021 informacje - na co mogę ją przeznaczyć?

Program dotacja mój prąd 2021 ma na celu wsparcie finansowe dla osób prywatnych, które zdecydują się na instalację odnawialnego źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Co ważne, dotacja mój prąd 2021 może pokryć zarówno koszty samych paneli fotowoltaicznych, jak i niezbędnej infrastruktury, takiej jak konstrukcje wsporczej, inwertery, okablowanie czy system monitorowania produkcji energii. Celem programu jest zachęcenie Polaków do korzystania z czystej, odnawialnej energii słonecznej i uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii.

Dofinansowanie obejmuje zarówno instalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej, jak i te pracujące w trybie off-grid, bez podłączenia do zewnętrznej sieci. Głównym warunkiem jest, aby instalacja służyła zaspokojeniu zapotrzebowania na energię elektryczną dla celów bytowych w domu jednorodzinnym.

Korzyści z instalacji fotowoltaicznej

Zdecydowanie się na montaż paneli fotowoltaicznych przy wsparciu dotacji mój prąd 2021 niesie ze sobą szereg korzyści środowiskowych i finansowych. Przede wszystkim, produkowanie "zielonej" energii ze słońca pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Dodatkowo, wykorzystanie darmowej energii słonecznej przekłada się na znaczące oszczędności w budżecie domowym. Po kilku latach eksploatacji instalacja fotowoltaiczna zaczyna się zwyczajnie zwracać, a przez kolejne 20-25 lat będzie dostarczać tani, odnawialny prąd.

Dotacja mój prąd 2021 - jakie są terminy składania wniosków?

Na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji mój prąd 2021 będzie czas od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Instytucją odpowiedzialną za obsługę programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby uzyskać dotację mój prąd 2021, trzeba będzie złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnie przygotowanego systemu. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, co oznacza, że warto zachować czujność i nie zwlekać ze złożeniem wniosku.

Dotacja Mój Prąd 2021 to świetna okazja, żeby zmniejszyć rachunki za prąd i zadbać o środowisko. Nie przegapcie terminu składania wniosków!

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje podpisanie umowy z NFOŚiGW. Dopiero od tego momentu można przystąpić do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Na zrealizowanie inwestycji jest 18 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Po przekazaniu wymaganych dokumentów potwierdzających zakończenie inwestycji, środki z dotacji mój prąd 2021 zostaną wypłacone na wskazane konto.

Czytaj więcej: Przyłącze energetyczne - kontrola instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Dotacja mój prąd 2021 - kto może ją otrzymać? Wymagania

O dofinansowanie w ramach programu dotacja mój prąd 2021 mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Niestety, wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy budujący nowe domy nie mogą skorzystać z tego wsparcia.

Dodatkowym warunkiem jest, aby na tej samej nieruchomości nie była wcześniej zainstalowana inna instalacja odnawialnego źródła energii (np. pompa ciepła), która korzystała z dofinansowania ze środków publicznych. Oznacza to, że z dotacji mój prąd 2021 nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymały np. dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.

Kto może otrzymać dotację? Kto nie otrzyma dotacji?
Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych Wspólnoty mieszkaniowe
Osoby, które nie korzystały wcześniej z dotacji na OZE Deweloperzy budujący nowe domy
Instalacja dotyczy istniejącego budynku mieszkalnego Instalacja na nowym budynku

Dokumenty niezbędne do uzyskania dotacji

Do wniosku o dotację mój prąd 2021 należy załączyć określone dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości, wypis z księgi wieczystej oraz pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia. Ponadto konieczny będzie audyt efektywności energetycznej oraz oświadczenie o niekorzystaniu wcześniej z innych form dofinansowania na ten sam cel.

Jeśli Twój wniosek o dotację mój prąd 2021 zostanie zaakceptowany, przed otrzymaniem dofinansowania będziesz musiał przedstawić kopię zawartej umowy z wykonawcą systemu fotowoltaicznego, a następnie protokół odbioru robót i fakturę VAT.

Dotacja mój prąd 2021 - jak obliczyć jej wysokość?

Zdjęcie Dotacja "Mój prąd": Co warto wiedzieć w 2021?

Maksymalna kwota dotacji mój prąd 2021, jaką można otrzymać to 5000 zł. Dokładna wysokość dofinansowania zależy jednak od mocy instalowanego systemu fotowoltaicznego i jest obliczana według ściśle określonych zasad.

 • Na instalację o mocy do 3 kWp przysługuje 3000 zł dotacji
 • Na instalację o mocy od 3 kWp do 10 kWp dotacja wynosi 4000 zł
 • Instalacje o mocy powyżej 10 kWp mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w kwocie 5000 zł

Warto pamiętać, że jest to kwota maksymalna - dotacja mój prąd 2021 może wynieść mniej, jeśli koszty zakupu i montażu instalacji będą niższe od przysługującej kwoty dofinansowania. Przyznana dotacja nie może bowiem przekroczyć rzeczywistych wydatków poniesionych na instalację.

Korzystając z dotacji mój prąd 2021 można więc pokryć nawet 50% kosztów inwestycji związanej z zakupem paneli fotowoltaicznych. Szczególnie opłacalne będzie to w przypadku większych instalacji domowych, nawet powyżej 10 kWp, które mogą liczyć na maksymalną kwotę wsparcia 5000 zł.

Przykład obliczenia wysokości dotacji

Jeśli planujesz instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp, zgodnie z zasadami dotacji mój prąd 2021 będzie Ci przysługiwać dofinansowanie w wysokości 4000 zł. Jeżeli natomiast koszty zakupu i montażu takiej instalacji wyniosą 25 000 zł, otrzymasz maksymalnie 4000 zł, a reszta (21 000 zł) będzie do pokrycia ze środków własnych.

Dotacja mój prąd 2021 - jakie dokumenty są wymagane?

Do wniosku o przyznanie dotacji mój prąd 2021 należy dołączyć obowiązkowo następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej)
 • Audyt efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Projekt lub opis planowanej instalacji fotowoltaicznej
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innych form wsparcia publicznego na tę samą inwestycję

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy z NFOŚiGW na kolejnym etapie będzie wymagane dostarczenie kopii umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznej oraz pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia).

Ostatnim krokiem do wypłaty środków z dotacji mój prąd 2021 będzie przedstawienie protokołu odbioru robót i faktury VAT dokumentującej koszty kwalifikowane zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja mój prąd 2021 - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czy możliwa jest rozbudowa instalacji po otrzymaniu dotacji?

Tak, dotacja mój prąd 2021 nie wyklucza możliwości późniejszej rozbudowy istniejącej już instalacji fotowoltaicznej we własnym zakresie i na własny koszt.

Od kiedy można składać wnioski o dotację mój prąd 2021?

Wnioski można składać w okresie od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków w budżecie na ten cel.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę dotacji mój prąd 2021?

Po zakończeniu inwestycji i przesłaniu wymaganych dokumentów, środki z dofinansowania powinny wpłynąć w terminie około 2 miesięcy.

Kiedy otrzymam informację, czy mój wniosek został zaakceptowany?

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Z czego finansowany jest program dotacja mój prąd 2021?

Fundusze na ten cel pochodzą ze środków przekazywanych przez sprzedawców energii elektrycznej na rzecz NFOŚiGW, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Podsumowanie

Dotacja mój prąd 2021 to świetna okazja na obniżenie rachunków za prąd i zrobienie czegoś dla środowiska. Jeśli już dawno myślałeś o instalacji fotowoltaicznej, ta forma dofinansowania może okazać się kluczowa. Dotacja mój prąd 2021 od kiedy? Wnioski można składać od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli środków.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 5000 zł dla instalacji powyżej 10 kWp. Mniejsze systemy również mogą liczyć na solidne dofinansowanie rzędu 3000-4000 zł. Aby otrzymać dotację mój prąd 2021, należy spełnić wymagania programu i przygotować niezbędną dokumentację. Nie przegap tej szansy na obniżenie kosztów i przejście na czystą, odnawialną energię ze słońca!

banner

Najczęstsze pytania

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu "Mój prąd" wynosi 5000 zł. Przysługuje ona na instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 10 kWp. Im mniejsza moc instalacji, tym niższa dotacja - od 3000 zł dla instalacji poniżej 3 kWp.

Nie, warunkiem otrzymania dotacji "Mój prąd" jest niekorzystanie wcześniej z innych form wsparcia publicznego na instalację odnawialnych źródeł energii. Jeśli już otrzymałeś np. dotację z programu "Czyste Powietrze", nie będziesz mógł ubiegać się o "Mój prąd".

Tak, dotacja przysługuje zarówno na instalacje przyłączone do sieci, jak i systemy autonomiczne, niepodłączone do zewnętrznej sieci energetycznej. Ważne jest tylko, aby instalacja zaspokajała potrzeby energetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wnioski o przyznanie dotacji z programu "Mój prąd" można składać w terminie od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Należy się więc spieszyć, ponieważ fundusze mogą się wcześniej wyczerpać.

Po przesłaniu do NFOŚiGW dokumentów potwierdzających zakończenie inwestycji, środki z dotacji "Mój prąd 2021" powinny zostać wypłacone w terminie około 2 miesięcy na wskazane konto bankowe.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły