OZE

Dofinansowanie na pellet: Jak złożyć wniosek?

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki12.03.20248 min.
Dofinansowanie na pellet: Jak złożyć wniosek?
banner

Dofinansowanie na pellet wniosek to kluczowy krok w procesie ubiegania się o dofinansowanie na paliwo do ogrzewania domu. Jeśli chcesz zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, ten artykuł szczegółowo wyjaśni, jak złożyć wniosek o dofinansowanie na pellet. Poznasz kryteria kwalifikacji, wymagane dokumenty, terminy składania wniosków oraz typowe błędy, których należy unikać podczas tego procesu.

Kluczowe wnioski:
 • Dofinansowanie na pellet może znacząco obniżyć koszty ogrzewania domu. Dlatego warto dowiedzieć się, jak właściwie złożyć wniosek.
 • Aby otrzymać dofinansowanie, musisz spełnić określone kryteria oraz przygotować wymaganą dokumentację.
 • Istnieją ściśle określone terminy składania wniosków o dofinansowanie na pellet, których należy przestrzegać.
 • Odpowiednie przygotowanie wniosku i unikanie typowych błędów zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania.
 • W artykule znajdziesz przydatne informacje i porady krok po kroku dotyczące procesu składania wniosku.

Najważniejsze kryteria dla dofinansowania na pellet wniosek

Jeśli planujesz ubiegać się o dofinansowanie na pellet, musisz spełnić określone kryteria. Najważniejszym warunkiem jest posiadanie pieca na pellet lub kotła na biomasę jako głównego źródła ogrzewania w domu lub mieszkaniu. Wniosek o dodatek na pellet mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak i najemcy pod warunkiem, że pokrywają koszty ogrzewania.

Kolejnym kluczowym kryterium jest maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Aktualny próg dochodowy ustalany jest co roku na poziomie odpowiadającym kryteriom dochodowym dla dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Oznacza to, że o dofinansowanie do pelletu mogą ubiegać się wyłącznie gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Ważne kryteria progowe

Prócz podstawowych kryteriów, o których mowa powyżej, istnieją również dodatkowe wymogi. Na przykład rodzaj stosowanego paliwa - kwalifikowany jest wyłącznie pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy leśnej lub rolniczej. Pellet z węgla kamiennego lub brunatnego jest wykluczonyw ramach tego programu wsparcia.

Ponadto ważnym kryterium jest powierzchnia mieszkalna ogrzewana pelletem. We wniosku na pellet należy uwzględnić wyłącznie powierzchnię użytkową mieszkania lub domu, z wyłączeniem pomieszczeń niemieszkalnych, takich jak garaż czy piwnica.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek do pelletu?

Po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych, możesz złożyć wniosek o dodatek na pellet w gminie, na terenie której znajduje się ogrzewana nieruchomość. Wnioski przyjmowane są w urzędach gmin lub w wyznaczonych do tego celu punktach.

Niektóre gminy umożliwiają również składanie wniosku o dodatek do pelletu drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-Puap lub dedykowanych systemów online. Jest to wygodniejsza opcja, ponieważ nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie, ale zazwyczaj trzeba będzie dostarczyć oryginały dokumentów w późniejszym terminie.

Terminy składania wniosków

Każda gmina ustala własne terminy składania wniosków o dofinansowanie do pieca na pellet. Zazwyczaj jest to okres 2-3 miesięcy na przełomie jesieni i zimy. Warto zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Twojej gminy lub bezpośrednio w urzędzie, aby nie przegapić terminu.

Należy pamiętać, że wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, dlatego warto złożyć je jak najszybciej po ogłoszeniu naboru. W przypadku wyczerpania środków w budżecie gminy pozostałe wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów zawczasu pozwoli Ci na złożenie wniosku o dodatek na pellet niezwłocznie po rozpoczęciu naboru w gminie. To zwiększy Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

Czytaj więcej: Uprawnienia elektryczne SEP - Jak je zdobyć i kto może uzyskać

Dokumenty wymagane do dofinansowania na pellet wniosek

Podstawowym dokumentem wymaganym do otrzymania dofinansowania na pellet jest oczywiście wniosek. Każda gmina ma własny wzór formularza wniosku, który należy pobrać i wypełnić zgodnie z instrukcją. Wniosek będzie zawierał między innymi dane personalne wnioskodawcy, informacje o źródle ogrzewania i sposobie wykorzystania pelletu oraz deklarację spełnienia kryteriów dochodowych.

Ponadto musisz dołączyć kopię dowodu osobistego, aktu własności nieruchomości lub umowę najmu, zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz dokumentację potwierdzającą, że pellet jest głównym źródłem ogrzewania (np. fakturę zakupu pieca na pellet lub zdjęcia).

Dodatkowe załączniki

W niektórych gminach wymagane są dodatkowe załączniki, takie jak np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi lub rachunki za pellet z poprzedniego sezonu grzewczego. Dokładną listę dokumentów koniecznie sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy lub uzyskaj informacje bezpośrednio w urzędzie.

Podstawowe dokumenty Dodatkowe dokumenty (w niektórych gminach)
- Wypełniony wniosek o dodatek - Dowód osobisty - Akt własności/umowa najmu - Zaświadczenie o dochodach - Dokumentacja źródła ogrzewania - Zaświadczenie z urzędu skarbowego - Rachunki za zakup pelletu - Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) - Oświadczenia, np. o źródle dochodu

Pamiętaj, aby starannie wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane załączniki. Niekompletna dokumentacja będzie podstawą do odrzucenia wniosku.

Terminy dla dofinansowania na pellet wniosek

Zdjęcie Dofinansowanie na pellet: Jak złożyć wniosek?

Ważnym aspektem przy ubieganiu się o dofinansowanie do pelletu są terminy. Zazwyczaj istnieją trzy kluczowe daty:

 1. Termin rozpoczęcia składania wniosków
 2. Termin zakończenia składania wniosków
 3. Termin wypłaty dofinansowania

Terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków różnią się w poszczególnych gminach i są ustalane corocznie, zazwyczaj na przełomie jesieni i zimy. Warto śledzić informacje na stronach internetowych gmin lub w lokalnych mediach.

 • Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, według kolejności wpływu.
 • Dlatego zaleca się składanie wniosku o dodatek na pellet możliwie jak najszybciej po ogłoszeniu terminu rozpoczęcia naboru.

Jeśli chodzi o terminy wypłaty dofinansowania, odbywają się one najczęściej w 2-3 transzach, np. jednorazowo lub w odstępach kwartalnych/półrocznych. Dokładne daty wypłat ustala dana gmina.

Jak przygotować się do dofinansowania na pellet wniosek?

Aby w pełni przygotować się do złożenia wniosku o dodatek na pellet, zacznij od zapoznania się ze wszystkimi kryteriami i wymaganymi dokumentami. Uważnie sprawdź informacje na stronie internetowej Twojej gminy lub udaj się osobiście do urzędu po szczegółowe wytyczne.

Następnie skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki. Jeśli część z nich będzie wymagać dodatkowych formalności (np. zaświadczenia z urzędów), zrób to z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie przekroczyć terminu składania wniosku.

Przygotuj też dokumentację potwierdzającą, że pellet jest Twoim głównym źródłem ogrzewania. Mogą to być faktury zakupu pieca na pellet, zdjęcia instalacji grzewczej lub uprzednie rachunki za zakup pelletu.

Kiedy będziesz już posiadać komplet dokumentów, wypełnij starannie wniosek, podając wszystkie wymagane informacje w sposób rzetelny i czytelny. Sprawdź też, czy dołączasz wszystkie niezbędne załączniki zgodnie z wykazem dla Twojej gminy.

Typowe błędy w dofinansowaniu na pellet wniosek

Jak w przypadku każdego programu pomocowego, tak i przy ubieganiu się o dofinansowanie do pellet wzór, istnieje ryzyko popełnienia błędów, które mogą doprowadzić do odrzucenia wniosku. Oto najczęstsze z nich:

 1. Niekompletne wypełnienie wniosku lub dołączenie niekompletnej dokumentacji.
 2. Niespełnienie kryteriów dochodowych lub innych wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Przekroczenie terminu składania wniosków.
 4. Błędy formalne, np. niewłaściwe podpisy lub nieczytelna dokumentacja.

Aby tych błędów uniknąć, upewnij się, że:

 • Dokładnie przeczytałeś wszystkie wytyczne i instrukcje.
 • Skompletowałeś wszelkie wymagane dokumenty.
 • Wypełniłeś wniosek w sposób staranny i zgodny z prawdą.
 • Złożyłeś wniosek w odpowiednim terminie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z pracownikami urzędu gminy, którzy służą pomocą i wyjaśnieniami.

Podsumowanie

Ubieganie się o dofinansowanie do pelletu to proces wymagający spełnienia określonych kryteriów i przygotowania niezbędnych dokumentów. Wnioskodawca musi sprawdzić terminy składania wniosku o dodatek na pellet w swojej gminie i upewnić się, że spełnia wymogi dochodowe oraz posiada piec na pellet jako główne źródło ogrzewania.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów, takich jak wniosek o dodatek na pellet wzór, zaświadczenie o dochodach i potwierdzenie źródła ogrzewania, zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania do pieca na pellet. Warto unikać typowych błędów, takich jak niekompletna dokumentacja lub przekroczenie terminu składania wniosku na pellet.

banner

Najczęstsze pytania

O dofinansowanie mogą występować zarówno właściciele nieruchomości, jak i najemcy mieszkań ogrzewanych pelletem, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych oraz wymagań dotyczących źródła ogrzewania.

Kluczowymi kryteriami są posiadanie kotła lub pieca na pellet jako głównego źródła ogrzewania, nieprzekroczenie progu dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym oraz ogrzewanie wyłącznie pelletem drzewnym lub inną biomasą leśną/rolniczą.

Wniosek należy złożyć w gminie, na terenie której znajduje się ogrzewana nieruchomość, w terminach określanych corocznie przez daną gminę, zazwyczaj na przełomie jesieni i zimy.

Wymagane są m.in.: wypełniony wniosek, dowód osobisty, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, zaświadczenie o dochodach, dokumentacja potwierdzająca źródło ogrzewania.

Terminy wypłaty dofinansowania różnią się w poszczególnych gminach, ale zazwyczaj środki są przekazywane w 2-3 transzach, np. jednorazowo lub kwartalnie/półrocznie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ceny bram garażowych - ile kosztuje brama garażowa, bramy garażowe ceny
 2. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - Ceny i porady
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Zachód zaostrza sankcje dotyczące rosyjskiej ropy - dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie
 5. Szymański odkrywa prawdę: Fotowoltaika w kontrowersyjnym świetle - zaskakujące ujawnienia!
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Infolinia Tauron: Jak skontaktować się z obsługą klienta?
OZEInfolinia Tauron: Jak skontaktować się z obsługą klienta?

Potrzebujesz skontaktować się z obsługą klienta Tauron? Dowiedz się wszystkiego o infolinii Tauron - numerze telefonu, godzinach działania oraz alternatywnych formach kontaktu. Zadzwoń i załatw sprawy związane z awariami, rachunkami, zmianą taryfy i aktywacją usług online.

Elektrownia wodna: Potencjał w Polsce.
OZEElektrownia wodna: Potencjał w Polsce.

Odkryj ogromny potencjał elektrowni wodnych w Polsce, odnawialnego źródła energii. Dowiedz się o działaniu małych i mini elektrowni wodnych oraz ich roli w zrównoważonym rozwoju energetyki.

Czyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?
OZECzyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?

Poznaj warunki uczestnictwa w programie czyste powietrze na 2023 rok. Sprawdź, kto może otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, termomodernizację domu i instalację OZE. Dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane i jak złożyć wniosek.