Dom

Dofinansowanie czystego powietrza: jak złożyć wniosek online?

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki07.03.20248 min.
Dofinansowanie czystego powietrza: jak złożyć wniosek online?
banner

Wniosek czyste powietrze wniosek online to najwygodniejszy sposób na ubieganie się o dofinansowanie na poprawę jakości powietrza w Twojej okolicy. Dzięki kompletnemu i przejrzystemu formularzowi online, cały proces aplikowania o środki przebiega sprawnie i bez zbędnych formalności. Dowiedz się jak krok po kroku złożyć wniosek przez internet i spełnić wymogi programu "Czyste Powietrze" już dziś!

Kluczowe wnioski:
 • Aplikowanie o dofinansowanie czyste powietrze online to szybka i wygodna ścieżka. Wystarczy kilka kliknięć, aby wypełnić wniosek.
 • Aktualne wymagania programu wskazują kto może ubiegać się o dotacje i jakie inwestycje kwalifikują się do dofinansowania.
 • Po złożeniu wniosku online, aplikacja zostanie sprawdzona przez specjalistów ds. czystego powietrza. Dalszy proces będzie Cię informowany na bieżąco.
 • Wypełnianie formularza wniosku krok po kroku ułatwia dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów.
 • Złożenie wniosku online w odpowiednim terminie, zgodnym z aktualnym harmonogramem naborów, jest kluczowe aby otrzymać dofinansowanie.

Jakie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku czyste powietrze wniosek online?

Aby złożyć kompletny wniosek czyste powietrze online, musisz przygotować szereg niezbędnych dokumentów. Zaczynając od danych osobowych, takich jak dowód osobisty, PESEL oraz adres nieruchomości objętej dofinansowaniem, będziesz musiał również dostarczyć dokumenty potwierdzające prawo własności do budynku. Może to być na przykład akt notarialny, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny.

Kolejnym kluczowym elementem będzie audyt energetyczny określający zapotrzebowanie budynku na energię oraz szczegółowa dokumentacja techniczna dotycząca planowanych prac termomodernizacyjnych. Pamiętaj, aby dołączyć również kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku gdy planujesz zakup i montaż urządzeń, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy piece na biomasę, dołącz specyfikację techniczną wybranych urządzeń. Niezbędne będą także zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za ostatni rok podatkowy. Listę wszystkich wymaganych dokumentów znajdziesz w instrukcji wypełniania wniosku czyste powietrze online.

Dokumenty potrzebne przy pracach związanych z wymianą źródła ciepła

W przypadku gdy planujesz wymienić stare źródło ciepła na nowe, bardziej ekologiczne, np. wymianę pieca węglowego na pompę ciepła, będziesz musiał dostarczyć dodatkowe dokumenty. Należą do nich m.in. kopia inwentaryzacji budynku z zaznaczeniem lokalizacji starego i nowego źródła ciepła, a także dokumentacja fotograficzna starego źródła ciepła. Może być wymagane również dodatkowe oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła.

Jak wypełnić wniosek czyste powietrze online krok po kroku?

Wypełnienie wniosku czyste powietrze online wydaje się na początku skomplikowanym zadaniem, ale korzystając z jasnych instrukcji i intuicyjnego formularza online, cały proces staje się znacznie prostszy. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak poprawnie uzupełnić wniosek:

 1. Zaloguj się na Portalu Beneficjenta i wybierz opcję "Złóż nowy wniosek".
 2. Podaj swoje podstawowe dane osobowe i adresowe.
 3. Szczegółowo opisz zakres planowanych prac i inwestycji zgodnie z audytem energetycznym.
 4. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów lub zdjęć.
 5. Sprawdź kompletność i poprawność wniosku, a następnie go wyślij.

Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości podczas uzupełniania wniosku czyste powietrze online, możesz skorzystać z pomocy konsultantów na specjalnej infolinii programu. Pamiętaj również, aby zachować kopię złożonego wniosku na przyszłość.

Czytaj więcej: Efektywność energetyczna: Jak ją poprawić w domu?

Kiedy składać wniosek czyste powietrze dofinansowanie?

Terminy składania wniosków czyste powietrze dofinansowanie są ściśle określone przez harmonogram naborów, który co roku jest aktualizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zazwyczaj nabory są otwierane dwa razy w roku - na początku wiosny oraz jesienią. Ważne jest, aby wniosek został złożony w określonym terminie, ponieważ tylko w ten sposób ma szanse na pozytywne rozpatrzenie i przyznanie środków.

Przed wysłaniem wniosku czyste powietrze dofinansowanie koniecznie sprawdź aktualny harmonogram naborów oraz dostępność środków dla Twojego województwa. Warto również śledzić komunikaty i ogłoszenia na stronie programu, aby nie przegapić rozpoczęcia kolejnego naboru. Złożenie wniosku poza wyznaczonym okresem wiąże się niestety z jego odrzuceniem.

Zawsze składaj wnioski zgodnie z aktualnym terminem! Tylko w ten sposób zapewnisz sobie najwyższe szanse na uzyskanie dofinansowania. - Ekspert ds. Czystego Powietrza

Jeśli z jakichś przyczyn nie zdążysz złożyć wniosku czyste powietrze dofinansowanie w danym terminie, spokojnie poczekaj na kolejny nabór. W międzyczasie możesz uzupełnić dokumentację i przygotować się do składania aplikacji. Pamiętaj, że środki są dzielone na poszczególne województwa, więc dostępność może się różnić w zależności od regionu.

Co po złożeniu wniosku czyste powietrze - rozpatrywanie

Zdjęcie Dofinansowanie czystego powietrza: jak złożyć wniosek online?

Po przesłaniu kompletnego wniosku czyste powietrze przez system online, rozpoczyna się proces jego rozpatrywania przez specjalistów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na tym etapie Twoja rola jako wnioskodawcy nieco się zmniejsza, ale warto wiedzieć co dalej się dzieje.

Najpierw weryfikowana jest poprawność formalna wniosku oraz kompletność dołączonych dokumentów. Jeśli zostanie stwierdzona jakakolwiek niekompletność, możesz zostać poproszony o uzupełnienie braków w określonym terminie. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na staranne przygotowanie dokumentacji.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek czyste powietrze jest dokładnie analizowany pod kątem merytorycznym. Eksperci oceniają zgodność planowanych prac z założeniami programu, efektywność kosztową przedsięwzięcia oraz wpływ na poprawę jakości powietrza. Na tym etapie mogą zostać przyznane ewentualne premie lub preferencje punktowe np. za zwiększoną efektywność energetyczną.

Średni czas rozpatrywania kompletnego wniosku czyste powietrze to około 3-4 miesiące. Finalnie otrzymujesz decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. W przypadku decyzji pozytywnej, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW.

Etap rozpatrywania wniosku Czas trwania
Weryfikacja formalna 1-2 miesiące
Ocena merytoryczna 1-2 miesiące
Ostateczna decyzja do 1 miesiąca

Kto może złożyć wniosek czyste powietrze online 2024?

Program "Czyste Powietrze" jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub domów wielorodzinnych do 3 lokali. Oznacza to, że zarówno osoby prywatne, jak i małe wspólnoty mieszkaniowe mogą aplikować o dofinansowanie czyste powietrze online dla swojej nieruchomości.

W przypadku domów jednorodzinnych z jednym tytułem prawnym, o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie właściciel. Natomiast dla domów wielorodzinnych z podziałem na lokale, wniosek może złożyć zarówno właściciel całej nieruchomości, jak i zarząd wspólnoty mieszkaniowej reprezentujący właścicieli poszczególnych lokali.

Dodatkowym warunkiem jest uzyskiwanie dochodu nieprzekraczającego określonego progu na osobę w gospodarstwie domowym. Aktualne progi dochodowe na 2024 rok znajdziesz na stronie programu oraz w instrukcji wypełniania wniosku czyste powietrze online. Wyższe kwoty dochodowe nie dyskwalifikują z programu, a jedynie obniżają poziom dofinansowania.

 • Właściciele domów jednorodzinnych
 • Wspólnoty mieszkaniowe do 3 lokali
 • Osoby fizyczne o określonym dochodzie

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, z pewnością powinieneś złożyć wniosek czyste powietrze online i skorzystać z szerokiego wachlarza dostępnych form dofinansowania. Nie przegap okazji na uzyskanie wsparcia finansowego dla Twojej inwestycji w czyste powietrze!

Aktualne wymagania wniosku czyste powietrze online 2024

Aby wniosek czyste powietrze online został pozytywnie rozpatrzony, musi spełniać szereg aktualnych wymagań określonych przez Narodowy Fundusz. Przede wszystkim inwestycja musi przyczyniać się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, np. poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe, niskoemisyjne lub odnawialne źródło energii.

Kolejnym ważnym warunkiem jest spełnienie określonych progów efektywności energetycznej i bezwzględne zwiększenie efektywności energetycznej budynku w wyniku przeprowadzonych prac. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, którego zapisy muszą być ściśle przestrzegane.

Poza tym inwestycja musi być zgodna z audytem energetycznym i wyliczeniami dotyczącymi oszczędności energii i obniżenia emisji zanieczyszczeń. Uwzględniane są również preferencje za podejmowane działania dodatkowe, takie jak montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wymaganie Szczegóły
Redukcja emisji zanieczyszczeń Wymiana starego źródła ciepła na nowe niskoemisyjne lub OZE
Efektywność energetyczna Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
Zgodność z audytem energetycznym Realizacja założonych oszczędności energii
Działania dodatkowe Montaż instalacji OZE - preferencje

Szczegółowe wymagania wraz z wszystkimi konkretnymi progami liczbowymi znajdziesz w aktualnej dokumentacji programu. Warto dokładnie zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku czyste powietrze online, aby upewnić się, że Twoja inwestycja w pełni kwalifikuje się do dofinansowania.

Podsumowanie

Złożenie wniosku czyste powietrze wniosek online to klucz do uzyskania dofinansowania na termomodernizację i poprawę jakości powietrza w najbliższym otoczeniu. Proces ten został szczegółowo omówiony, począwszy od przygotowania niezbędnych dokumentów, przez wypełnienie formularza online krok po kroku, aż po etapy rozpatrywania wniosku czyste powietrze online przez specjalistów.

Zapoznano się również z wymaganiami programu i kryteriami kwalifikowalności wnioskodawców na 2024 rok. Dzięki uważnemu przestrzeganiu harmonogramów naborów wniosków oraz aktualnych wytycznych, zwiększasz swoje szanse na przyznanie dotacji na realizację proekologicznych inwestycji. Skorzystaj z okazji i zadbaj o środowisko przy wsparciu finansowym z programu Czyste Powietrze!

banner

Najczęstsze pytania

Maksymalna kwota dofinansowania zależy od zakresu inwestycji oraz dochodu gospodarstwa domowego. W przypadku najtrudniejszej sytuacji finansowej maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet do 37 tys. zł dla domu jednorodzinnego. Dokładne stawki znajdziesz w aktualnych wytycznych programu.

Tak, jeżeli jesteś współwłaścicielem domu wielorodzinnego do 3 lokali, wniosek może być złożony przez wspólnotę mieszkaniową. Wystarczy uzyskać zgodę pozostałych właścicieli i przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.

Dofinansowaniem objęte są przede wszystkim inwestycje związane z wymianą starego źródła ciepła na nowe, niskoemisyjne oraz działania termomodernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną budynku. Szczegółowy zakres możesz sprawdzić w wytycznych programu.

Tak, wniosek w wersji elektronicznej jest obowiązkowy i stanowi jedyny sposób aplikowania o środki z programu Czyste Powietrze. Papierowe wersje nie będą rozpatrywane. System wniosków online znacznie przyspiesza i upraszcza cały proces.

Czas oczekiwania na ostateczną decyzję wynosi średnio od 3 do 4 miesięcy, licząc od momentu złożenia kompletnego wniosku. Składa się na to weryfikacja formalna, ocena merytoryczna oraz wydanie ostatecznej decyzji. Aby przyspieszyć proces, ważne jest dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Szlifowanie wylewki betonowej - usługi szlifowania posadzek
 2. Cena przeglądu i pomiarów elektrycznych - Cennik i kosztorys
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły