OZE

Czyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki21.03.202410 min.
Czyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?
banner

Czyste powietrze program warunki uczestnictwa to jeden z najważniejszych czynników, które należy poznać, zanim zdecydujemy się na dołączenie do programu. Ten rządowy projekt oferuje dofinansowanie dla gospodarstw domowych na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Jeśli chcesz uzyskać dotację i przyczynić się do ochrony środowiska, koniecznie zapoznaj się z poniższymi kluczowymi informacjami.

Kluczowe wnioski:
 • Program "Czyste powietrze" jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Podstawowym warunkiem jest wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania, takich jak stare piece węglowe, na paliwo stałe.
 • Inwestycje kwalifikowane obejmują zakup i montaż źródeł ciepła oraz instalacji towarzyszących takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy fotowoltaikę.
 • Konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, między innymi inwentaryzacją budynku i audytem energetycznym.
 • Terminy składania wniosków i wypłaty dotacji są ściśle określone, dlatego warto zapoznać się ze szczegółami i na bieżąco śledzić komunikaty programu.

Czyste powietrze program: kto może dołączyć i otrzymać dofinansowanie?

Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z programu czyste powietrze? Ta rządowa inicjatywa, mająca na celu poprawę jakości powietrza, jest skierowana przede wszystkim do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Jeśli jesteś właścicielem takiego budynku i spełniasz określone kryteria dochodowe, masz szansę na otrzymanie dotacji na przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną i ograniczające emisję zanieczyszczeń.

Warto wiedzieć, że program czyste powietrze dzieli się na różne części w zależności od rodzaju inwestycji. Podstawowy wariant to dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania na paliwo stałe na bardziej przyjazne środowisku. Istnieją też jednak inne możliwości związane z kompleksową termomodernizacją budynków, instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymianą okien i drzwi.

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze, należy spełnić kryterium dochodowe. Wysokość dotacji jest uzależniona od rocznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Im niższy jest ten dochód, tym wyższa kwota dofinansowania. Przykładowo, dla gospodarstw o najniższych dochodach, dotacja może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych.

Udział w programie krok po kroku

Decyzja o przystąpieniu do programu czyste powietrze to tylko pierwszy krok. Następnie należy zgromadzić niezbędne dokumenty, złożyć wniosek oraz przejść cały proces weryfikacji i przyznania środków. Na każdym z tych etapów mogą pojawić się dodatkowe wymagania, dlatego warto szczegółowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami.

Podstawowym warunkiem jest wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz określony poziom dochodów. Ponadto konieczne są dokumenty potwierdzające planowane inwestycje, takie jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i pozwolenia. Wszelkie formalności należy załatwić zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego zaakceptowaniu, przed realizacją prac.

Czyste powietrze program warunki uczestnictwa dla osób fizycznych

Osoby fizyczne stanowią główną grupę beneficjentów programu czyste powietrze. Aby spełnić warunki uczestnictwa, należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wielorodzinnego (z maksymalnie trzema lokalami mieszkalnymi). Budynek nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejnym kluczowym warunkiem jest uzyskiwanie określonych dochodów w gospodarstwie domowym. Wysokość tych dochodów ma bezpośredni wpływ na poziom dofinansowania – im niższe dochody, tym wyższa dotacja. Warto przy tym pamiętać, że warunki uczestnictwa są zróżnicowane w zależności od rodzaju planowanej inwestycji.

Podstawową zasadą programu czyste powietrze jest pomoc w wymianie nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska źródeł ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. - Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

W przypadku wymiany nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe, gospodarstwo domowe nie może przekraczać określonego poziomu dochodów. Przykładowo, dla rodziny 4-osobowej kwota ta wynosi 175% najniższej emerytury. Przy bardziej kompleksowych inwestycjach, jak np. termomodernizacja budynku, dopuszczalny próg dochodowy jest wyższy.

Preferencje w programie czyste powietrze

Choć program czyste powietrze jest skierowany do szerokiej grupy beneficjentów, wprowadzono w nim także pewne preferencje. Wyższe dofinansowanie mogą otrzymać gospodarstwa domowe zamieszkałe na obszarach, gdzie występują największe problemy ze złą jakością powietrza. Dodatkowe punkty są też przyznawane za inwestycje w odnawialne źródła energii, a także wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii w ramach termomodernizacji.

Warto również wspomnieć o uprzywilejowanej sytuacji rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych. Zgodnie z warunkami uczestnictwa, te grupy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, a określone kryteria dochodowe nie są w ich przypadku tak restrykcyjne.

Czytaj więcej: Ile kosztuje świadectwo energetyczne domu jednorodzinnego? Sprawdź aktualne ceny audytu energetycznego

Czyste powietrze program: wymagane dokumenty do złożenia wniosku

Złożenie kompletnego wniosku to jeden z kluczowych etapów ubiegania się o dotację w ramach programu czyste powietrze. Jakie dokumenty są wymagane? Przede wszystkim należy przygotować potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, aktualne zaświadczenie o dochodach oraz wypełniony formularz wniosku.

Kolejnym istotnym elementem jest audyt energetyczny budynku, który określi jego zapotrzebowanie na ciepło i pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązania. W zależności od rodzaju planowanych prac, konieczne mogą być także projekt budowlany, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

Na etapie składania wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą koszty inwestycji, taką jak kosztorysy lub oferty wykonawców. Jeśli dotyczy to wymiany źródła ciepła, konieczne są też szczegółowe informacje techniczne dotyczące nowego urządzenia.

 • Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Formularz wniosku
 • Audyt energetyczny
 • Projekt budowlany (jeśli wymagany)
 • Dokumenty potwierdzające koszty inwestycji
 • Informacje techniczne o nowym źródle ciepła

Warto pamiętać, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju inwestycji i sytuacji beneficjenta. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z aktualnymi wytycznymi programu czyste powietrze.

Jakie inwestycje kwalifikują się w programie czyste powietrze?

Zdjęcie Czyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?

Program czyste powietrze umożliwia uzyskanie dotacji na szeroki zakres inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej i ograniczeniem niskiej emisji. Podstawowym rodzajem kwalifikujących się prac jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe na bardziej przyjazne środowisku rozwiązania.

Rodzaj inwestycji Przykłady
Wymiana źródła ciepła Instalacja pompy ciepła, kotła na biomasę, ogrzewania elektrycznego
Termomodernizacja budynku Ocieplenie ścian, stropów, dachów, wymiana okien i drzwi
Odnawialne źródła energii Instalacja kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, małej elektrowni wiatrowej

Ponadto w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku, obejmującej ocieplenie ścian, stropów i dachów oraz wymianę okien i drzwi. Kolejną opcją jest instalacja odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy małe elektrownie wiatrowe.

Popularne inwestycje

Analizując dane z ostatnich lat, można zauważyć, że jedną z najpopularniejszych inwestycji dofinansowywanych przez program czyste powietrze jest wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne pompy ciepła. To rozwiązanie nie tylko przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale także zapewnia znaczne oszczędności na ogrzewaniu.

Coraz większą popularnością cieszą się również instalacje fotowoltaiczne, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej ze słońca. Choć ich montaż wiąże się z większymi nakładami finansowymi, w dłuższej perspektywie mogą przynieść znaczne korzyści ekonomiczne, a także ekologiczne.

Jak obliczyć wkład własny dla programu czyste powietrze?

Choć program czyste powietrze oferuje atrakcyjne dofinansowanie, należy liczyć się z koniecznością poniesienia części kosztów inwestycji ze środków własnych. Wysokość tego wkładu własnego zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj planowanych prac, dochody gospodarstwa domowego oraz lokalizacja nieruchomości.

Podstawową zasadą jest, że im niższe dochody w gospodarstwie domowym, tym wyższa dotacja z programu czyste powietrze. Dla gospodarstw o najniższych dochodach, dofinansowanie może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych. W przypadku wyższych dochodów, udział własny wzrasta, ale nawet najbogatsze gospodarstwa mogą liczyć na pokrycie 30-40% kosztów.

 • Dla gospodarstw o najniższych dochodach: do 90% kosztów kwalifikowanych
 • Dla gospodarstw o najwyższych dochodach: 30-40% kosztów kwalifikowanych

Lokalizacja budynku również ma znaczenie. Mieszkańcy obszarów najbardziej dotkniętych problemami ze złą jakością powietrza mogą otrzymać wyższe dofinansowanie. Ponadto uprzywilejowane są inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii termomodernizacyjnych.

Krok po kroku

Aby obliczyć swój wkład własny, należy w pierwszej kolejności określić koszty planowanej inwestycji na podstawie kosztorysów i ofert wykonawców. Następnie trzeba sprawdzić, jaki maksymalny procent tych kosztów może zostać pokryty z programu czyste powietrze – w zależności od dochodów, lokalizacji i rodzaju inwestycji. Różnicę między tymi wartościami stanowi kwota wkładu własnego.

Przykładowo, jeśli koszty wymiany pieca na pompę ciepła wynoszą 45 000 zł, a dotacja może pokryć maksymalnie 70% tej kwoty, to wkład własny to około 13 500 zł. Pozostałe 31 500 zł może pochodzić z dofinansowania programu czyste powietrze.

Czyste powietrze - terminy składania wniosków i wypłaty dotacji

Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze, należy zwrócić uwagę na ściśle określone terminy składania wniosków. Co roku są one ustalane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odpowiadają za wdrażanie programu w poszczególnych regionach.

Zazwyczaj terminy składania wniosków przypadają na okres wiosenny i jesienny. Warto śledzić komunikaty na stronach internetowych właściwych funduszy, aby nie przegapić tych dat. Opóźnienie w złożeniu dokumentacji może skutkować przesunięciem rozpatrzenia wniosku na kolejny nabór.

Po zakwalifikowaniu się do programu czyste powietrze i realizacji inwestycji, następuje czas na wypłatę dotacji. Jej otrzymanie również jest związane z określonymi terminami. Zazwyczaj po złożeniu wniosku o płatność trzeba poczekać od kilku tygodni do kilku miesięcy na przelew środków na konto beneficjenta.

Zarówno terminy składania wniosków, jak i wypłaty dotacji są ściśle określone i mogą się różnić w poszczególnych regionach Polski. Dlatego tak istotne jest śledzenie aktualnych informacji od właściwych funduszy wojewódzkich oraz staranne przestrzeganie wszystkich wymogów formalnych. Tylko wtedy można liczyć na sprawne i terminowe rozpatrzenie sprawy.

Podsumowanie

Program czyste powietrze to kompleksowa inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę jakości powietrza. Dofinansowanie można otrzymać na szeroki zakres inwestycji, od wymiany starych pieców, przez termomodernizację budynków, po instalację odnawialnych źródeł energii. Warunki uczestnictwa i wysokość dotacji są zależne od dochodów gospodarstwa domowego.

Aby ubiegać się o środki z programu czyste powietrze 2022, 2023 lub 2024, należy złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w ściśle określonych terminach. Po zakwalifikowaniu i realizacji inwestycji, następuje rozliczenie i wypłata dofinansowania. Choć formalności mogą wydawać się skomplikowane, korzyści z udziału w programie są bezsprzeczne.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ceny bram garażowych - ile kosztuje brama garażowa, bramy garażowe ceny
 2. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - Ceny i porady
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Zachód zaostrza sankcje dotyczące rosyjskiej ropy - dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie
 5. Szymański odkrywa prawdę: Fotowoltaika w kontrowersyjnym świetle - zaskakujące ujawnienia!
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Infolinia Tauron: Jak skontaktować się z obsługą klienta?
OZEInfolinia Tauron: Jak skontaktować się z obsługą klienta?

Potrzebujesz skontaktować się z obsługą klienta Tauron? Dowiedz się wszystkiego o infolinii Tauron - numerze telefonu, godzinach działania oraz alternatywnych formach kontaktu. Zadzwoń i załatw sprawy związane z awariami, rachunkami, zmianą taryfy i aktywacją usług online.

Elektrownia wodna: Potencjał w Polsce.
OZEElektrownia wodna: Potencjał w Polsce.

Odkryj ogromny potencjał elektrowni wodnych w Polsce, odnawialnego źródła energii. Dowiedz się o działaniu małych i mini elektrowni wodnych oraz ich roli w zrównoważonym rozwoju energetyki.

Kontakt z PGE: Wszystkie sposoby na szybki kontakt
OZEKontakt z PGE: Wszystkie sposoby na szybki kontakt

Skontaktuj się z PGE przez dedykowane infolinie, czaty, aplikacje i oddziały. Zgłoś awarie (pge awarie kontakt), zmień umowę (pge obrót kontakt) lub skonsultuj się z ekspertem (kontakt pgnig, pge dystrybucja kontakt, pge kielce kontakt). Poznaj wszystkie sposoby na szybki kontakt z PGE.