OZE

Czy obowiązek sieci ciepłowniczej hamuje rozwój energii odnawialnej?

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki14.12.20236 min.
Czy obowiązek sieci ciepłowniczej hamuje rozwój energii odnawialnej?
banner

Oświadczenie o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej to nowy obowiązek wprowadzony przepisami z 2020 roku. Wymóg ten budzi wątpliwości, czy nie hamuje rozwoju odnawialnych źródeł energii u osób budujących nowe domy. W artykule analizujemy szczegółowo przepisy, wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i wpływ regulacji na możliwości instalowania pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Sprawdzamy, czy mimo wymogu złożenia oświadczenia, prawo faktycznie faworyzuje ciepłownie, czy może jednak daje „zielone światło” dla OZE.

Kluczowe wnioski:

 • Obowiązek podłączenia do ciepłociągu nie dotyczy budynków z odnawialnymi źródłami ciepła, pompami ciepła czy ogrzewaniem elektrycznym.
 • Ministerstwo Klimatu potwierdza, że prawo nie blokuje wykorzystania OZE zamiast ciepła sieciowego.
 • Projekt nowelizacji ustawy wprost wyłączy z obowiązku źródła, w których 60% ciepła pochodzi z OZE.
 • Pompy ciepła nie będą podlegać pod obowiązek podłączania do ciepłociągu ze względu na udział OZE.
 • Niejasna pozostaje sytuacja ogrzewania elektrycznego niezwiązanego z fotowoltaiką.

Czy obowiązek podłączenia do ciepłociągu blokuje OZE?

Od 2020 roku nowe budynki mają obowiązek przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jeśli istnieją do tego techniczne i ekonomiczne warunki. Rodzi to pytanie, czy przepis ten nie blokuje wykorzystania odnawialnych źródeł energii takich jak pompy ciepła czy fotowoltaika? Przyjrzyjmy się bliżej regulacjom.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, wniosek o pozwolenie na budowę musi zawierać oświadczenie projektanta na temat możliwości podłączenia obiektu do lokalnej sieci ciepłowniczej. To wymóg formalny. Jego brak oznacza, że wniosek może nie zostać rozpatrzony.

Jednocześnie w Prawie Energetycznym znajdują się wyjątki od obowiązku podłączania do ciepłociągu. Objęte nimi są budynki ogrzewane z wykorzystaniem OZE, pomp ciepła oraz ogrzewania elektrycznego. Potwierdza to również stanowisko Ministerstwa Klimatu, które nie dopatruje się w przepisach blokady dla zielonych źródeł ciepła.

Wymóg formalny, czy faktyczny obowiązek podłączenia?

Choć uzyskanie warunków przyłączenia do ciepłociągu wydaje się konieczne formalnie, resort klimatu uspokaja, że przy wyborze np. pomp ciepła jest ono bezprzedmiotowe. Wystarczy we właściwy sposób wskazać to w oświadczeniu dołączanym do wniosku o pozwolenie na budowę.

W praktyce zatem, mimo wymogu złożenia stosownego dokumentu, inwestorzy planujący instalacje OZE w nowym budynku nie muszą obawiać się przymusowego podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tak przynajmniej wynika z aktualnie obowiązujących przepisów i ich wykładni.

Nowy obiekt - trzeba sprawdzić ciepłociąg. A rozwój OZE?

Od 2020 roku przepisy nakładają na inwestorów budujących nowe obiekty konieczność sprawdzenia, czy istnieją możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Rodzi to obawy o ograniczenie swobody w zakresie doboru ekologicznych systemów grzewczych takich jak pompy ciepła czy instalacje PV.

Jak jednak twierdzi Ministerstwo Klimatu, zapisy te nie blokują rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nowa ustawa ma bowiem na celu upowszechnienie energooszczędnych rozwiązań, a nie promowanie ciepła sieciowego kosztem „zielonych” technologii.

Czy oświadczenie to faktyczny przymus podłączenia do ciepłociągu?

Uzyskanie warunków technicznych od ciepłowni to obecnie wymóg formalny przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Nie oznacza to jednak automatycznie konieczności podpisania umowy i fizycznego podłączenia nowego obiektu do miejskiej infrastruktury ciepłowniczej.

Jeśli inwestor planuje zastosować np. pompę ciepła, powinien to jasno zaznaczyć w składanym oświadczeniu. Umożliwi to pominięcie etapu faktycznego przyłączania do ciepłociągu, mimo formalnego obowiązku sprawdzenia takiej możliwości.

„W przypadku planowania (..) pomp ciepła, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest bezprzedmiotowe” - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu.

Czytaj więcej: Podwyżka prądu w 2023 - nowe ceny i stawki za energię elektryczną

Sieć ciepłownicza kontra pompy ciepła i fotowoltaika

Czy przepisy dotyczące przyłączania nowych budynków do miejskich sieci ciepłowniczych faktycznie zagrażają upowszechnieniu się pomp ciepła i mikroinstalacji PV? Kontrowersje budzi konieczność uzyskania oświadczenia o możliwości podłączenia do ciepłociągu.

Z interpretacji Ministerstwa Klimatu wynika jednak, że mimo tego wymogu, inwestorzy planujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowym obiekcie nie muszą obawiać się przyłączania do infrastruktury ciepłowniczej wbrew swojej woli.

Wystarczy, że już na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę jasno zakomunikują w oświadczeniu zamiar zainstalowania np. pomp ciepła. Zdaniem resortu klimatu zwolni ich to faktycznego obowiązku podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Kontrowersje wokół ogrzewania elektrycznego

Choć większość ekspertów spodziewa się, że nowe przepisy nie wpłyną niekorzystnie na rynek pomp ciepła, nie brakuje wątpliwości co do konsekwencji dla popularnego ogrzewania elektrycznego.

Może się okazać, że instalacje tego typu bez powiązania z mikroinstalacjami PV zostaną objęte faktycznym obowiązkiem podłączania do miejskich sieci ciepłowniczych. Ewentualnie będą musiały spełnić wymóg minimalnego 60-proc. udziału OZE w wytwarzanym cieple.

Czy pozwolenie na budowę wymaga zgody ciepłowni?

Czy obowiązek sieci ciepłowniczej hamuje rozwój energii odnawialnej?

Wprowadzony niedawno wymóg dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia w sprawie możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej rodzi wątpliwości co do wpływu ciepłowni na proces inwestycyjny.

Czy urzędnicy będą mogli blokować pozwolenia na wznoszenie budynków z ekologicznymi źródłami ciepła typu pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne?

Z interpretacji Ministerstwa Klimatu wynika, że nie. Inwestor, który zaplanował wykorzystanie OZE, powinien to wyraźnie wskazać w składanym oświadczeniu. Umożliwi mu to uzyskanie pozwolenia na budowę bez faktycznego przyłączania się do miejskiego ciepłociągu.

Rodzaj ogrzewania planowany przez inwestora Konieczność fizycznego podłączenia do ciepłociągu
Pompa ciepła Nie
Instalacja fotowoltaiczna + ogrzewanie elektryczne Nie

Ministerstwo: prawo nie blokuje odnawialnych źródeł ciepła

Część ekspertów obawiała się, że nowe przepisy skutecznie zablokują rozwój ekologicznych źródeł ciepła na rzecz miejskich sieci ciepłowniczych. Ministerstwo Klimatu jednak temu zaprzecza.

Resort powołuje się na konkretne zapisy prawa energetycznego, które wprost wymieniają instalacje wykorzystujące OZE, pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne jako wyjątki od obowiązku przyłączania do ciepłociągu.

Dodatkowo Minister Anna Moskwa potwierdziła tę interpretację w odpowiedzi na interpelację poselską. Jej zdaniem obecne przepisy w żaden sposób nie faworyzują ciepła sieciowego kosztem „zielonych” źródeł energii.

Wątpliwości dotyczą ogrzewania elektrycznego

Choć większość urzędników uspokaja, że nowe regulacje nie zaszkodzą popularnym w Polsce pompom ciepła, nie brakuje opinii, że mogą negatywnie wpłynąć na rynek ogrzewania elektrycznego.

Według czarnych scenariuszy, instalacje elektryczne bez powiązania z mikroinstalacjami PV będą musiały obligatoryjnie podłączać się do lokalnych sieci ciepłowniczych. Ewentualnie będą zmuszone spełniać wymogi co do minimalnego udziału OZE w wytwarzanym cieple.

 • Obawy o przyszłość popularnych pomp ciepła są nieuzasadnione
 • Niejasna pozostaje sytuacja ogrzewania elektrycznego niepowiązanego z fotowoltaiką

Zmiany w prawie: 60% OZE zwolni z podłączania do ciepłociągu

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące wpływu nowych przepisów na rynek odnawialnych źródeł ciepła skłoniły Ministerstwo Klimatu do zapowiedzi nowelizacji. Ma ona jednoznacznie regulować tę kwestię.

Projekt zmian zakłada wyłączenie spod obowiązku podłączania do miejskich sieci ciepłowniczych budynków, w których minimum 60 proc. ciepła będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Dla pomp ciepła oznacza to utrzymanie dotychczasowej swobody, bowiem zazwyczaj aż 3/4 energii czerpią one z otoczenia. Mniej pewna jest natomiast przyszłość popularnych w Polsce grzejników elektrycznych.

Warunki zwolnienia z obowiązku przyłączenia do ciepłociągu

Aby instalacja grzewcza została zwolniona z konieczności podłączania do miejskiej infrastruktury ciepłowniczej, będzie musiała cechować się:

 • niskim współczynnikiem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (nie wyższym niż 0,8)
 • minimum 60-procentowym udziałem ciepła wytworzonego z OZE

Te dwa warunki łącznie umożliwią uzyskanie zwolnienia z kontrowersyjnego obowiązku podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczych.

Pompy ciepła nie под подключение к теплосети?

В связи с вступлением в силу новых правил подключения зданий к городским теплосетям, возникают опасения относительно перспектив использования тепловых насосов . Придется ли подключать их к централизованному отоплению?

Как поясняет Министерство Климата и Окружающей Среды, это не нужно. Закон прямо называет индивидуальные источники тепла на основе ВИЭ, включая тепловые насосы, в числе исключений из обязанност

banner

Najczęstsze pytania

Nie, jeśli budynek będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Tego typu rozwiązania są zwolnione w prawie energetycznym z obowiązku przyłączania do ciepłociągu.

Tak, wystarczy w odpowiedni sposób zadeklarować w składanym oświadczeniu, że planowane jest wykorzystanie pompy ciepła. Zwolni to z konieczności fizycznego podłączania do sieci ciepłowniczej.

Nie, instalacje PV traktowane są jako odnawialne źródło energii i podlegają pod ten sam wyjątek co np. pompy ciepła. Nie muszą być podłączane do ciepłociągu.

Sytuacja ogrzewania elektrycznego jest niejasna. Być może będzie ono musiało spełniać dodatkowe warunki co do udziału OZE lub obligatoryjnie podłączać się do sieci ciepłowniczej.

Trzeba sprawdzić, czy lokalny operator sieci ciepłowniczej publikuje na swojej stronie internetowej warunki techniczne przyłączania nowych obiektów. Warto też skonsultować się z architektem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 10 kW: Dzienna produkcja kWh
 2. Zarobki przedstawiciela handlowego - ile zarabia handlowiec?
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły