Fotowoltaika

Czy możliwa jest instalacja fotowoltaiki bez decyzji środowiskowej? Dowiedz się teraz!

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki05.12.20235 min.
Czy możliwa jest instalacja fotowoltaiki bez decyzji środowiskowej? Dowiedz się teraz!
banner

Fotowoltaika bez pozwolenia to marzenie wielu inwestorów i właścicieli nieruchomości. Czy jest to możliwe? Zobacz, co zmienia projekt nowelizacji przepisów dotyczących instalacji fotowoltaicznych i kiedy planowane zmiany wejdą w życie.

Kluczowe wnioski:

 • Instalacje na dachach i elewacjach zostaną zwolnione z obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowej.
 • Dla pozostałych lokalizacji podniesione zostaną progi powierzchni wymagającej decyzji środowiskowej z 1 ha do 2 ha.
 • Fotowoltaika przestanie być kwalifikowana jako zabudowa przemysłowa.
 • Nowe przepisy korzystniej liczą powierzchnię - tylko po obrysie paneli.
 • Nowelizacja ma wejść w życie do końca 2023 roku.

Fotowoltaika bez grupy przemysłowej oznacza mniej decyzji środowiskowych?

Według planowanych zmian systemy fotowoltaiczne zostaną wyłączone z grupy przedsięwzięć określanych jako związane z przemysłową i magazynową zabudową. Oznacza to, że instalacje PV trafią do nowej, odrębnej kategorii projektów. Jakie konsekwencje niesie to rozwiązanie?

Przede wszystkim podniesione zostaną progi powierzchni, od których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Obecnie dla obszarów objętych ochroną przyrody jest to 0,5 ha. Natomiast poza formami ochrony przyrody - 1 ha.

Nowelizacja zakłada utrzymanie progu 0,5 ha dla terenów chronionych, ale jednocześnie podniesienie go do 2 ha dla pozostałych lokalizacji. To znacząca zmiana na korzyść inwestorów chcących realizować większe farmy fotowoltaiczne.

Co na to ekspertka?

Zdaniem Aleksandry Błaszczyńskiej-Śmigielskiej, radczyni prawnej, proponowana nowelizacja „idzie w bardzo dobrym kierunku jeśli chodzi o fotowoltaikę”. Przeniesienie instalacji PV do odrębnej grupy oznacza, że nie będą już traktowane jako typowa zabudowa przemysłowa. To z kolei wpłynie na uproszczenie i ograniczenie obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Ekspertka podkreśla, że w praktyce organy takie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tak wskazywały na brak znaczącego negatywnego wpływu projektów fotowoltaicznych na środowisko. Jednak czasem, przy braku przychylności gminy, inwestor musiał sporządzać obszerny raport wraz z konsultacjami społecznymi. Nowe regulacje mają to ograniczyć.

Jakie są obecne progi powierzchni wymagające decyzji środowiskowej?

Jak już wspomniano na wstępie - obecnie farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na obszarach objętych ochroną przyrody muszą uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przy powierzchni przekraczającej 0,5 ha. Dotyczy to parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych.

Natomiast poza wymienionymi formami ochrony przyrody decyzja środowiskowa jest konieczna powyżej 1 ha powierzchni instalacji fotowoltaicznej.

Warto przy tym zaznaczyć, że podane wartości 0,5 ha i 1 ha odnoszą się do całkowitej powierzchni zabudowy - a więc również terenu przeznaczonego do przekształcenia pod realizację danej inwestycji.

Czytaj więcej: Fotowoltaika Dolny Śląsk - Panele PV najtaniej w regionie!

Co się zmieni w progach powierzchni dla instalacji fotowoltaicznych?

Najważniejszą zmianą jest podniesienie progu z 1 ha do 2 ha dla obszarów nieobjętych ochroną przyrody. Oznacza to możliwość realizacji dużych projektów fotowoltaicznych bez konieczności przechodzenia skomplikowanej ścieżki uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto utrzymany zostanie próg 0,5 ha dla terenów chronionych, co gwarantuje zachowanie restrykcji na obszarach najcenniejszych przyrodniczo.

Istotną zmianą jest również całkowite wyłączenie spod obowiązku decyzji środowiskowej instalacji PV na dachach i elewacjach budynków. Dotychczas, mimo braku wpływu takich inwestycji na powierzchnię zabudowy, procedura często była wymagana. Teraz zostanie to jednoznacznie wykluczone.

Jak teraz będzie liczona powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?

Czy możliwa jest instalacja fotowoltaiki bez decyzji środowiskowej? Dowiedz się teraz!

Do tej pory powierzchnia zabudowy była wyznaczana jako cały obszar zajęty przez obiekty budowlane wraz z pozostałą powierzchnią przeznaczoną do przekształcenia. Obejmowało to również teren wokół paneli, drogi dojazdowe itp.

Nowe regulacje wprowadzają odrębną definicję powierzchni zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych. Wyznaczać ją będzie jedynie obrys zewnętrznych krawędzi paneli. To znacznie korzystniejsze i precyzyjniejsze rozwiązanie.

Teraz wprost przepisy określają regułę szczególną, iż przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko będzie osiągająca próg wskazany w rozporządzeniu zabudowa systemami fotowoltaicznymi „o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli”.

Podsumowując, nowy sposób liczenia powierzchni sprawia, że łatwiej będzie zmieścić się w progach niewymagających decyzji środowiskowej. Dotyczy to zwłaszcza większych instalacji.

Jak potraktowane będą instalacje na dachach i elewacjach budynków?

Jak już wspomniano przy okazji omawiania progów powierzchni - projekt nowelizacji całkowicie wyłącza spod obowiązku decyzji środowiskowej instalacje na dachach i elewacjach budynków.

W uzasadnieniu podkreślono, że takie rozwiązania i tak nie wpływają na powierzchnię zabudowy. Organy odmawiały zatem wszczęcia postępowań środowiskowych w stosunku do projektów na dachach i elewacjach. Teraz ten stan rzeczy zostanie potwierdzony w przepisach.

To dobra informacja dla właścicieli domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorców chcących zamontować panele PV na swoich obiektach. Nie będą musieli martwić się o formalności środowiskowe.

Co z postępowaniami ws. decyzji środowiskowych w toku dla fotowoltaiki?

Niestety, ale nowe przepisy nie będą miały zastosowania do spraw już rozpoczętych. Oznacza to, że postępowania w toku dotyczące decyzji środowiskowych dla instalacji fotowoltaicznych będą prowadzone i kończone na dotychczasowych zasadach.

Obszary chronione 0,5 ha
Obszary niechronione 1 ha

Powyższa tabela przedstawia obowiązujące do tej pory wartości progów powierzchni. Wszelkie trwające postępowania będą rozpatrywane właśnie w odniesieniu do podanych wartości.

Ponadto nowe regulacje nie będą miały wpływu na już wydane decyzje czy warunki zabudowy. Nawet jeśli ktoś uzyskał wcześniej niekorzystną decyzję lub warunki - będą one nadal obowiązujące.

Kiedy planowane zmiany mogą wejść w życie?

Na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ma pojawić się do końca 2023 roku.

Oznacza to, że omawiane wcześniej zmiany prawdopodobnie zaczną obowiązywać od stycznia 2024 roku. Warto więc rozważyć wstrzymanie się z rozpoczynaniem nowych projektów fotowoltaicznych do momentu wejścia w życie nowych, znacznie korzystniejszych regulacji.

 • Instalacje fotowoltaiczne zostaną wyłączone z grupy zabudowy przemysłowej, co ograniczy obowiązek uzyskiwania decyzji środowiskowych.
 • Zniesiony będzie wymóg decyzji środowiskowej dla mikroinstalacji na dachach i elewacjach budynków.
 • Podniesione zostaną progi powierzchni wymagającej decyzji środowiskowej z 1 ha do 2 ha poza obszarami chronionymi.
 • Wprowadzona zostanie nowa, korzystniejsza metoda wyznaczania powierzchni instalacji fotowoltaicznych.
 • Planowane zmiany prawdopodobnie wejdą w życie od stycznia 2024 roku.
banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje auto elektryczne - Ceny elektrycznych samochodów
 2. Sunday Polska opinie: fotowoltaika i recenzje o produkcie
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły