OZE

Czy jesteś gotowy na nadchodzącą Dyrektywę RED III? Odkryj moc w OZE!

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki08.12.20235 min.
Czy jesteś gotowy na nadchodzącą Dyrektywę RED III? Odkryj moc w OZE!
banner

Dyrektywa RED II stanowiła istotny krok naprzód w promocji odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej, jednak to dopiero RED III wyznacza prawdziwie ambitne cele i ramy regulacyjne dla transformacji w kierunku zielonej energii. Nowe rozporządzenie zakłada podwojenie udziału OZE w energetyce do 2030 roku, sięgając 45% oraz wprowadza wiążące cele sektorowe dla ciepłownictwa i transportu. Przewiduje też zobowiązania odnośnie "zielonego" wodoru. Jakie jeszcze zmiany niesie ze sobą RED III i jak wpłynie na Twój biznes? Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:

 • Udział OZE wzrośnie z 32,5% do 45% w 2030 r. - to ogromna szansa biznesowa!
 • 49% ciepła w nowych budynkach ma pochodzić z OZE - przemyśl strategię!
 • 29% cel w transporcie - rozważ elektryfikację floty lub biopaliwa.
 • "Zielony" wodór będzie miał 42% udział w 2030 r. - wejdź w ten trend!
 • Procesy zatwierdzania projektów OZE będą przyspieszone - działaj już teraz!

RED I, RED II i RED III - kształtowanie rynku OZE w Europie

Dyrektywa RED III stanowi kontynuację działań Unii Europejskiej na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Poprzednie wersje dyrektywy, RED I z 2009 r. i RED II z 2018 r., wprowadzały cele i mechanizmy wsparcia dla OZE, przyczyniając się do zwiększenia ich udziału w miksie energetycznym państw członkowskich. RED III podnosi poprzeczkę, wyznaczając bardziej ambitne cele rozwoju zielonej energii i przyspieszając transformację sektora energetycznego w kierunku modelu niskoemisyjnego.

Dyrektywa RED I miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i stworzenie ram regulacyjnych dla OZE. RED II wprowadziła systemy wskaźników dla państw członkowskich, zapewniające większą przejrzystość realizacji celów. RED III z kolei zakłada m.in. znaczące zwiększenie udziału OZE w energetyce, objęcie zobowiązaniami sektorów ciepłownictwa i transportu, a także wprowadzenie wymogów dla "zielonego" wodoru.

Większe możliwości dla biznesu

Przyjęcie RED III to ogromna szansa biznesowa dla przedsiębiorstw działających w obszarze OZE, ale także wyzwanie dla całej gospodarki. Realizacja ambitnych celów będzie wymagała znacznych nakładów inwestycyjnych szacowanych na setki miliardów euro rocznie. Jednocześnie otwiera to pole do rozwoju innowacyjnych firm technologicznych i usługowych związanych z energią odnawialną.

Zwiększone zapotrzebowanie na zieloną energię przełoży się na wzrost produkcji turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych oraz komponentów niezbędnych w przemyśle OZE. Rozwiną się też firmy projektowe, wykonawcze, serwisowe i finansowe wspierające realizację projektów. Ogromne możliwości stoją również przed firmami wodorowymi.

45% udział OZE w UE do 2030 roku

Kluczowym zapisanym w RED III celem jest osiągnięcie 45% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto UE do 2030 r., wobec dotychczasowego celu na poziomie 32%. Aby to zrealizować, konieczne będzie radylane zwiększenie mocy zainstalowanej w fotowoltaice i energetyce wiatrowej.

Według szacunków, aby osiągnąć 45% OZE w 2030 r., moc zainstalowana w nowych elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych będzie musiała rosnąć o ponad 100 GW rocznie.

Oznacza to potężne wyzwanie, ale też ogromny potencjał wzrostu dla branży. Szacuje się, że całkowite nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną sięgną nawet 650 mld euro rocznie w ciągu najbliższej dekady.

Sektorowe cele dla ciepłownictwa

RED III zakłada osiągnięcie 49% udziału OZE w pokryciu zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynków do 2030 r. Cel ten został przełożony na wiążące sektorowo roczne zmiany udziału energii odnawialnej w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych.

Ponadto dla indywidualnych, nowych i modernizowanych budynków został przyjęty cel wzrostu udziału OZE w pokryciu zapotrzebowania na ciepło o 0,8% rocznie do 2025 r. i o 1,1% rocznie po 2025 r. Ma to zachęcić konsumentów i deweloperów do całkowitego przejścia na ogrzewanie z OZE takich jak pompy ciepła czy mikroinstalacje fotowoltaiczne.

2018 20%
2025 (plan) 32%
2030 (plan) 49%

Udział OZE w pokryciu zapotrzebowania na ciepło

Czytaj więcej: Dopłaty do prądu 2021 - sprawdź kto może otrzymać dofinansowanie do energii elektrycznej!

29% udziału OZE w transporcie

Kolejny obszar objęty RED III to transport, gdzie cel OZE został podniesiony z 14% do 29% w 2030 roku. Oznacza to m.in. wzrost udziału pojazdów elektrycznych i hybrydowych w flocie samochodowej oraz upowszechnienie zaawansowanych biopaliw.

Dyrektywa odnosi się do kwestii zaliczania do celu paliw pochodzących z energii jądrowej. Jak stwierdzono, mogą być one produkowane, ale nie będą brane pod uwagę przy monitorowaniu realizacji 29% celu dla transportu.

Rozwój "zielonego" wodoru

RED III formułuje po raz pierwszy na poziomie UE definicję i cele dla "zielonego" wodoru. Do 2030 r. wodór niskoemisyjny ma stanowić 75% całkowitego zużycia wodoru w przemyśle. W tym samym roku 42% wykorzystywanego wodoru będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Z kolei w 2035 r. 60% wodoru w przemyśle będzie musiało być "zielone". Stanowi to ogromną zachętę do rozwoju niskoemisyjnych technologii wodorowych, co otwiera nowe możliwości biznesowe w tym sektorze.

Szybsze procedury zatwierdzania projektów

Czy jesteś gotowy na nadchodzącą Dyrektywę RED III? Odkryj moc w OZE!

Istotną zmianą są też zapisy przyspieszające realizację inwestycji w OZE poprzez uproszczenie procedur administracyjnych. Zgodnie z przyjętymi regulacjami okres zatwierdzenia projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii został ograniczony maksymalnie do 12 miesięcy.

Dodatkowo RED III pozwala wyznaczać obszary priorytetowe pod kątem rozwoju OZE bez konieczności ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Przepisy te mają ułatwić i przyspieszyć budowę nowych mocy wytwórczych.

 • Maksymalnie 12 miesięcy na zatwierdzenie projektów dot. OZE
 • Możliwe wskazywanie obszarów priorytetowych bez oceny oddziaływania

Podsumowując, RED III bardzo wyraźnie pokazuje, że zielona transformacja staje się faktem i warto już dziś szukać w niej swoich szans biznesowych. Im szybciej firmy dostosują się do nowych wymagań i możliwości związanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki, tym większą przewagę konkurencyjną zdobędą.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 3.25 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Jak poprawnie chłodzić za pomocą pompy ciepła? Odkryj najlepsze rozwiązania!
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły