Fotowoltaika

Ciekawe informacje o fotowoltaice: kluczowe zmiany dla prosumentów czekają!

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki09.12.20234 min.
Ciekawe informacje o fotowoltaice: kluczowe zmiany dla prosumentów czekają!
banner

Czteropak to zestaw czterech kluczowych zmian, których domagają się prosumenci fotowoltaiczni. Redakcja GLOBENERGIA zebrała postulaty prezentowane przez uczestników rynku energetycznego, w tym samych prosumentów. Wynika z nich potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią uczciwe i przejrzyste funkcjonowanie systemu opartego na odnawialnych źródłach energii. Przedstawiono konkretne propozycje zmian w czterech obszarach.

Kluczowe wnioski:
  • Proponuje się wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu energii, co zapewni większą przewidywalność inwestycji.
  • Postuluje się rozliczanie depozytu prosumenckiego bez VAT, co będzie korzystniejsze dla prosumentów.
  • Depozyt powinien móc pokrywać wszystkie składniki faktury, zwiększając elastyczność jego wykorzystania.
  • Conajmniej 20% niewykorzystanego depozytu powinno być możliwe do rozliczenia w kolejnych latach.
  • Należy zmniejszyć dysproporcję w traktowaniu małych i dużych podmiotów na rynku energetycznym.

Jakie są kluczowe postulaty „Czteropaku prosumenckiego”?

„Czteropak prosumencki” zawiera cztery główne postulaty mające na celu poprawę sytuacji prosumentów w Polsce. Są one efektem analizy postulatów zgłaszanych przez samych prosumentów oraz innych uczestników rynku energetycznego. Postulaty te dotyczą kluczowych obszarów, które wymagają pilnych zmian, aby zapewnić uczciwe i przejrzyste funkcjonowanie systemu opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE).

Po pierwsze, prosumentów postulują wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu energii. Obecnie brak takiego mechanizmu powoduje brak równowagi na rynku – podczas gdy duzi, komercyjni wytwórcy OZE mają gwarancję określonych przychodów dzięki systemowi aukcji, inwestorzy indywidualni (prosumenci) takiej gwarancji nie posiadają. Taka sytuacja zmniejsza atrakcyjność i przewidywalność inwestycji w mikroinstalacje OZE dla osób prywatnych.

Kolejnym postulatem jest rozliczenie depozytu prosumenckiego bez VAT. W obecnym systemie prosument najpierw płaci VAT od zakupionej energii elektrycznej, a następnie sprzedaje tę energię do sieci w cenie netto (bez VAT). Powoduje to mniej korzystne rozliczenie dla prosumenta.

Jak mogłoby wyglądać rozliczenie depozytu bez VAT?

Postulowanym rozwiązaniem jest naliczanie VAT dopiero po rozliczeniu wartości energii zakupionej i wartości depozytu prosumenckiego (energii wprowadzonej do sieci). Pozwoliłoby to uniknąć podwójnego opodatkowania tej samej energii i byłoby korzystniejsze dla prosumentów.

Czy depozyt prosumencki powinien pokrywać wszystkie składniki faktury?

Kolejny postulat odnosi się do zwiększenia elastyczności wykorzystania środków z depozytu prosumenckiego. Obecnie możliwości pokrycia nim poszczególnych opłat na fakturze za energię są mocno ograniczone. Tymczasem depozyt ten stanowi realną wartość wypracowaną przez prosumentów, więc powinni mieć większą swobodę w dysponowaniu tymi środkami.

Dlatego postuluje się, aby depozyt mógł pokryć wszystkie składniki faktury – zarówno samą energię, jak i opłaty dystrybucyjne, abonamentowe i inne. Zwiększyłoby to atrakcyjność prosumpcji i lepiej odzwierciedlało realną wartość energii wytworzonej przez prosumentów.

Należy zwiększyć elastyczność wykorzystania przez prosumentów środków z depozytu, gdyż stanowią one realną wartość wypracowaną przez nich samych.

Czytaj więcej: Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie - jak wykonać efektywnie?

Czy niewykorzystany depozyt powinien przepadać, czy być rozliczany w kolejnych latach?

Ostatnim kluczowym postulatem jest wprowadzenie możliwości rozliczania nadwyżek depozytu prosumenckiego w kolejnych latach lub ich wypłaty dla prosumenta. Obecnie aż 80% tego depozytu przepada w następnym roku rozliczeniowym, co jest postrzegane jako niesprawiedliwe.

Uważa się, że skoro energia wytworzona przez prosumentów trafia do sieci, generując zyski dla sprzedawcy energii, to prosumentom należy się pełne prawo do rozporządzania efektami pracy ich instalacji. Dlatego postuluje się rozliczanie co najmniej 20% niewykorzystanego depozytu w kolejnych latach lub wypłatę tych środków dla prosumentów.

Obecny system Postulowany system
80% niewykorzystanego depozytu przepada Co najmniej 20% niewykorzystanego depozytu rozliczane w kolejnych latach lub wypłacane prosumentowi

Jak zmniejszyć dysproporcje między małymi i dużymi graczami energetycznymi?

Ciekawe informacje o fotowoltaice: kluczowe zmiany dla prosumentów czekają!

Wprowadzenie powyższych zmian pozwoliłoby zmniejszyć obecnie istniejące dysproporcje w traktowaniu prosumentów prywatnych i dużych podmiotów na rynku energetycznym. Wzmocniłoby to pozycję inwestorów indywidualnych i zachęciło większą liczbę osób prywatnych do zaangażowania się w rozwój mikroinstalacji OZE.

Jednocześnie pobudziłoby to rozwój całego rynku prosumenckiego, który ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, jak i dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego likwidacja obecnych barier, które go hamują, jest konieczna i leży w interesie nas wszystkich.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
  2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
  3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
  4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
  5. Jak poprawnie chłodzić za pomocą pompy ciepła? Odkryj najlepsze rozwiązania!
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Ranking najlepszych falowników 2024
FotowoltaikaRanking najlepszych falowników 2024

Zestawienie najlepszych modeli falowników fotowoltaicznych w Polsce. Ranking falowników PV 2024 z uwzględnieniem parametrów technicznych, ceny i opinii klientów. Przewodnik po najpopularniejszych falownikach.