Panele

Aktualne ceny energii elektrycznej na giełdzie | Najświeższe informacje

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki06.11.20236 min.
Aktualne ceny energii elektrycznej na giełdzie | Najświeższe informacje
banner

Cena energii elektrycznej na giełdzie odgrywa kluczową rolę dla funkcjonowania gospodarki i portfeli konsumentów. Wyniki notowań cenowych na Towarowej Giełdzie Energii bezpośrednio przekładają się na rachunki za prąd gospodarstw domowych i firm. Dlatego tak ważne jest śledzenie aktualnych trendów oraz prognozowanie przyszłych zmian. Poniższy artykuł przedstawia najnowsze informacje na temat kształtowania się cen energii elektrycznej na polskiej giełdzie oraz analizuje czynniki mające wpływ na notowania.

Kluczowe wnioski:
 • Ceny energii elektrycznej na TGE wykazują dużą zmienność i trudno jest jednoznacznie określić trend.
 • Kluczowe znaczenie mają czynniki globalne - sytuacja na rynku surowców i uprawnień do emisji CO2.
 • Wpływ na ceny energii mają także uwarunkowania krajowe - polityka energetyczna i sytuacja gospodarcza.
 • Dla odbiorców indywidualnych zmiany cen na TGE przekładają się na rachunki za prąd z pewnym opóźnieniem.
 • Warto na bieżąco monitorować notowania giełdowe, aby przewidzieć kierunek zmian cen detalicznych.

Cena energii elektrycznej na TGE

Towarowa Giełda Energii (TGE) jest platformą, na której wyznaczane są ceny energii elektrycznej w Polsce. Notowania cen prądu na TGE mają kluczowe znaczenie dla kształtowania się rachunków za energię, które otrzymują konsumenci.

Na TGE prowadzone jest obrót energią elektryczną z wyprzedzeniem od jednego dnia do trzech lat. W praktyce największe znaczenie mają kontrakty roczne i kwartalne, które wyznaczają trendy cenowe na polskim rynku energii.

Ceny energii ustalane na TGE charakteryzują się dużą zmiennością i uzależnione są od wielu czynników. Ich poziom bezpośrednio przekłada się jednak na rachunki odbiorców końcowych, dlatego warto na bieżąco śledzić notowania giełdowe.

Notowania kontraktów rocznych na TGE

Kontrakty roczne są najważniejszym punktem odniesienia dla trendów cenowych na polskim hurtowym rynku energii. W 2022 roku średnia cena w kontraktach rocznych na TGE wyniosła rekordowe 1172,19 zł/MWh i była o 142% wyższa niż rok wcześniej.

Wysokie ceny energii elektrycznej w kontraktach rocznych przełożą się na wzrost rachunków za prąd gospodarstw domowych w 2023 roku. Analitycy prognozują, że podwyżki dla odbiorców indywidualnych mogą sięgnąć nawet 40-60%.

Notowania cen prądu na giełdzie

Cena energii elektrycznej na giełdzie uzależniona jest od szeregu czynników i wykazuje duże wahania zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Śledzenie notowań giełdowych pozwala jednak wyciągać pewne wnioski na temat trendów i prognozować przyszłe zmiany cen.

W ostatnich latach na TGE obserwowany był wyraźny trend wzrostowy, który dodatkowo przyspieszył w 2022 roku. Było to związane przede wszystkim z rosnącymi cenami surowców energetycznych na rynkach światowych.

Patrząc w przyszłość eksperci spodziewają się utrzymania wysokich cen prądu w 2023 roku z powodu niepewnej sytuacji geopolitycznej i napięć na rynku gazowym. Niemniej w dłuższej perspektywie możliwe jest ustabilizowanie się sytuacji.

Czytaj więcej: W końcu stabilizacja? Aktualne ceny gazu w Polsce [październik 2023]

Czynniki wpływające na cenę energii

Na kształtowanie się cen energii elektrycznej na giełdzie wpływa szereg różnorodnych czynników. Można je podzielić na uwarunkowania globalne oraz krajowe.

Do najważniejszych czynników globalnych należą:

 • Notowania cen surowców energetycznych na światowych giełdach, przede wszystkim gazu ziemnego, węgla i ropy naftowej.
 • Ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu ETS.
 • Sytuacja gospodarcza na świecie mająca wpływ na popyt na energię elektryczną.

Jeśli chodzi o uwarunkowania krajowe, kluczowe znaczenie odgrywają:

 • Polityka energetyczna i regulacje dotyczące sektora energetycznego.
 • Sytuacja gospodarcza w Polsce.
 • Warunki pogodowe mające wpływ na produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Prognozy cenowe dla energii elektrycznej

Aktualne ceny energii elektrycznej na giełdzie | Najświeższe informacje

Prognozowanie przyszłych cen energii elektrycznej na giełdzie jest obarczone dużą niepewnością ze względu na liczne, nieprzewidywalne czynniki.

Niemniej analitycy formułują pewne przewidywania na najbliższy rok, bazując na obecnych trendach i perspektywach rozwoju sytuacji na rynkach energii. Według specjalistów w 2023 roku należy oczekiwać:

 • Utrzymania wysokich cen energii na giełdzie, choć nieco niższych niż rekordowe poziomy z 2022 r.
 • Większej zmienności i trudniejszego prognozowania krótkoterminowych trendów.
 • Stopniowego uspokajania się sytuacji w perspektywie 2-3 lat.

Największą niewiadomą pozostaje jednak rozwój sytuacji geopolitycznej i wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na europejski rynek energii.

Analiza trendów cenowych energii

Analiza długoterminowych trendów cenowych na rynku energii elektrycznej pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy kształtowania się notowań giełdowych.

Ostatnia dekada przyniosła wyraźny wzrostowy trend cen energii elektrycznej na TGE. Jeszcze w 2012 r. średnia cena w kontraktach rocznych kształtowała się na poziomie ok. 160 zł/MWh. W 2022 r. osiągnięto rekordowe 1172 zł/MWh.

Rok Średnia cena roczna (zł/MWh)
2012 160
2017 163
2022 1172

Głównymi przyczynami wzrostowego trendu były rosnące ceny surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2. W ostatnich latach na notowania coraz mocniej wpływała także niepewna sytuacja geopolityczna.

Porównanie cen energii z innych giełd

Polska giełda energii TGE nie działa w oderwaniu od szerszego, europejskiego rynku. Notowania energii elektrycznej w Polsce są skorelowane z cenami na giełdach energii w krajach sąsiednich.

Porównując poziomy cen z 2022 roku, najwyższe średnie notowania roczne odnotowano w Niemczech na giełdzie EEX – 1569 zł/MWh. Nieco niższe ceny obowiązywały na giełdach w Czechach (PXE) i krajach nordyckich (NordPool) – odpowiednio 1126 zł/MWh i 1065 zł/MWh.

Ceny energii w Polsce należały do najwyższych w Europie, co było związane m.in. z dużym udziałem węgla w produkcji energii elektrycznej. Jedynie na Węgrzech odnotowano jeszcze wyższy poziom cen hurtowych niż na TGE.

Podsumowanie

Ceny energii elektrycznej kształtowane na Towarowej Giełdzie Energii stanowią kluczowy punkt odniesienia dla całego polskiego rynku energii. To właśnie notowania kontraktów na TGE w największym stopniu decydują o kosztach zakupu prądu, które muszą ponosić odbiorcy końcowi.

W ostatnich latach mamy do czynienia z wyraźnym trendem wzrostowym jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej na giełdzie. Szczególnie 2022 rok przyniósł znaczący wzrost notowań, co przełoży się na wyższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych.

Na kształtowanie się cen energii elektrycznej wpływa wiele globalnych i krajowych czynników. Prognozowanie przyszłych trendów jest utrudnione, choć analitycy spodziewają się utrzymania wysokich cen prądu również w 2023 roku.

Warto na bieżąco śledzić notowania cen energii elektrycznej na TGE, aby mieć świadomość kierunku zmian na rynku energii. Pozwoli to lepiej prognozować przyszłe rachunki za prąd i podejmować opłacalne decyzje biznesowe oraz konsumenckie.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Jak poprawnie chłodzić za pomocą pompy ciepła? Odkryj najlepsze rozwiązania!
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły